Granskningar

Granskning

Riset som kostar människoliv

Med aggressiv marknadsföring sätter kemikalieindustrin indiska risbönder i en allt djupare skuldfälla. Många bönder försöker därför nu med giftfri odling 

Granskning

Noll koll i Googlefabriken

Marknaden för surfplattor blomstrar men få företag betalar levnadslön .Många företag förbjuder också fabriksarbetarna att gå med i facket.