Mobiltelefoner

Hur miljövänlig är din mobil?

Mobiltelefoner är små, men många. Eftersom vi byter telefoner ofta samlas en stor mängd avfall som innehåller flera miljöskadliga ämnen. Vi har tittat närmare på ur ett miljöperspektiv från tillverkning till tipp.

Foto: mobiltelefon

Läs tabellen med resultatet av granskningen (pdf)

För att tillverka en mobiltelefon som väger 100 gram krävs mer än 30 kilo material. I en telefon finns bland annat olika plaster, metaller och flamskyddsmedel – totalt mellan 500 och 1 000 komponenter.

Flera av dem har stor negativ påverkan på miljön, till exempel vid brytningen av bly och tillverkningen av plaster.

Tungmetaller har tidigare varit ett stort problem i mobiltillverkningen. Nu tycks kadmium, kvicksilver och krom vara borta, men det finns fortfarande flera mobiler som innehåller bly.

Misstänkt cancerframkallande
Det är visserligen tillåtet att använda bly i mobiltelefoner enligt ett undantag i EU:s RoHS-direktiv, men bly är en metall som är skadlig för människor och djur på flera olika sätt samt misstänkt cancerframkallande.

Råd & Rön har granskat mobiltelefoner ur ett miljöperspektiv vad gäller tillverkning, användning och återvinning, och då endast i produkten och inte i till verk ningsprocessen.

Vi har särskilt tittat på vilka material som ingår i telefonerna, energiåtgången vid användning och laddning samt hur mycket avfall mo bilen medför, både när det gäller förpackning och bruksanvisning samt hur mycket av materialet i telefonen som kan återanvändas och hur lätt det är att göra detta.

Det visar sig att mycket har gjorts för att förbättra telefonerna, men att mycket också återstår.

I testet förekommer inte de allra senaste mobilmodellerna, vilket beror på att vi utvärderat varje mobil under mycket lång tid, och nya modeller har hunnit komma ut på marknaden.

Högst totalbetyg i vårt test fick LG:s KP 130, som var tillverkad på miljövänligt sätt, hade låg vikt både på telefon och bruksansvisning samt var lätt att montera isär och återvinna.

Skadliga metaller
Innehållet av olika metaller är en viktig del av testet. EU har givit dispens för bly innehåll i mobiltelefoner, men det är förstås önskvärt att få bort blyet helt.

Av mobilerna i Råd & Röns test innehåller Nokia 7610 Supernova inget bly, medan LG KP 130 och Samsung SGH-U 700 ligger i botten av listan med mer än 10 mikrogram bly per kg.

Däremot innehåller Nokia 7610 Supernova arsenik, flamskydds medel och högst antal lättflyktiga organiska före ningar – hela tio stycken – som bidrar till att telefonen fått det lägsta sammanlagda betyget.

Alla telefoner innehöll nickel, en metall som ca 10 procent av jordens befolkning är allergisk mot. För att god kännas i testet skulle telefonerna ha mindre än 10000 mg/kg nickel, den gränsen underskred bara Samsungs SGH-M 110 och Sony Ericssons T280i. Också mobilernas förpackningsmaterial bidrar till miljöpåverkan.

LG:s KF 600 var invirad i mer än 200 gram papper, plast och tyg – nära hälften av förpackningens hela vikt.

Det går åt mycket energi vid laddning och standbyläge av världens mo - biltelefoner varje dag. I vår granskning visar det sig att många tillverkare har en funktion för att visa att batteriet är fulladdat.
– Laddningen skulle kunna göras bättre och mer energisnål, säger Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter. Nu visas visserligen ofta en ikon på displayen som talar om att telefonen är fulladdad. Men varför kan man inte ha en funktion som i stället stänger av laddaren då?

Totalt sett tycker dock Jan Bertoft att det är positivt att tillverkarna satsar på att uppfylla miljökraven:
– Men det är ett sent uppvaknande. Man kunde ha gjort mycket mer långt tidigare. Debatten om bly, till exempel, är ju inte ny.¨

Universalladdaren är snart här

I februari 2009 ingick tio mobiltillverkare en överenskommelse om att ta fram en universalladdare för EU-marknaden som bygger på den så kallade mikrousbstandarden.

Samtliga företag i Råd & Röns enkät har skrivit under överenskommelsen, som träffades efter förhandlingar med EU-kommissionen.

Senast 2010 ska de första mobilerna med den nya laddaren finnas att köpa, och 2012 ska den vara standard för alla telefoner från de tillverkare som ingått överenskommelsen.

Gamla laddare står för närvarande för tusentals ton avfall per år. Med de nya laddarna kan antalet laddare minska, och de blir också miljövänligare. Livet blir lättare för konsumenterna och i fram tiden behöver man inte kasta sin gamla laddare när man köper en ny telefon.

Läs tabellen med resultatet av granskningen (pdf)

Text: Ingrid Jacobsson