Diskmaskiner

Många av de 71 diskmaskinerna i testet är bra på att diska. Däremot är det stora skillnader i hur bra de är på att torka, hur snabba de är och bullernivån. Dessutom går det inte lita på tillverkarnas miljömärkning. I testet av diskmaskiner har vi bland annat:

  • Bedömt hur rena tallrikar, glas och kastruller blir.
  • Mätt exakt tidsåtgång.
  • Testat både normal- och ekoprogram.
  • Bedömt hur torra tallrikar, kastruller och plastlådor blir.
  • Mätt vatten- och energiförbrukning.
  • Mätt hur många decibel diskmaskinen bullrar.

Köp detta test för 45 kr

Ring till 0900-88 80 145 och ange koden 57919
Du loggas in automatiskt.

Allt detta ingår

Disk på bäst sätt

Diskmaskin vs handdisk

Nu kan vi slå fast: diskmaskinen är både effektivare och energisnålare än en människa som diskar för hand.