Diskmaskiner

Diskmaskinerna i testet är alla bra på att diska. Däremot är det stora skillnader i hur bra de är på att torka, hur snabba de är och bullernivån. Dessutom går det inte lita på tillverkarnas miljömärkning. I testet av diskmaskiner har vi bland annat:

  • bedömt hur rena tallrikar, glas och kastruller blir
  • mätt exakt tidsåtgång
  • testat både normal- och ekoprogram
  • bedömt hur torra tallrikar, kastruller och plastlådor blir
  • mätt vatten- och energiförbrukning
  • mätt hur många decibel diskmaskinen bullrar

Köp detta test för 45 kr

Ring till 0900-88 80 145 och ange koden 17530
Du loggas in automatiskt.

Allt detta ingår

Disk på bäst sätt

Diskmaskin vs handdisk

Nu kan vi slå fast: diskmaskinen är både effektivare och energisnålare än en människa som diskar för hand.