Diskmaskiner

Många av de 83 diskmaskinerna i testet är bra på att diska. Däremot är det stora skillnader på hur bra de är på att torka, hur snabba de är och bullernivån. Dessutom går det inte lita på tillverkarnas miljömärkning. I testet av diskmaskiner har vi bland annat:

  • Bedömt hur rena tallrikar, glas och kastruller blir.
  • Mätt exakt tidsåtgång.
  • Testat både normal- och ekoprogram.
  • Bedömt hur torra tallrikar, kastruller och plastlådor blir.
  • Mätt vatten- och energiförbrukning.
  • Mätt hur många decibel diskmaskinen bullrar.

Köp detta test för 45 kr

Ring till 0900-88 80 145 och ange koden 34682
Du loggas in automatiskt.

Allt detta ingår

Disk på bäst sätt

Diskmaskin vs handdisk

Nu kan vi slå fast: diskmaskinen är både effektivare och energisnålare än en människa som diskar för hand.