Krångliga villkor för bilhyra

Du hyr en bil – värd kanske en kvarts miljon. Men vad händer om du krockar? Om du inte har tecknat en extra försäkring kan det stå dig dyrt.

Biluthyrningsfirmorna lockar med förmånliga erbjudanden. Fria mil, skadekostnadsreducering, stöldförsäkring ingår. Men vad avtalet egentligen omfattar är inte alltid lätt att förstå, och det tar tid att läsa hyresvillkoren.

De stora biluthyrningsfirmorna i Sverige är medlemmar i branschorganisationen Biluthyrarna. De följer en överenskommelse om hyresvillkor som branschen gjorde med Konsumentverket 1996.

I överenskommelsen ingår inga exakta belopp för självrisk/skadekostnad, utan uthyrarna har själva fått avgöra vilka summor du får betala vid till exempel en vagnskada eller stöld. Beloppen varierar från 1 500 kronor upp till ca 25 000 kronor.

Bilförare under 24 år får betala ett särskilt ungdomstillägg. Om du kan göra troligt att du själv inte orsakat skadan på bilen slipper du i regel betala något.

Det vi konsumenter kallar självrisk kallar alltså biluthyrarna skadekostnad. Den kan reduceras eller elimineras (se nedan). Eliminering av skadekostnaden ingår när du betalar hyrbil utomlands med vissa kontokort, till exempel Nordeas Visakort. Men varför ingår då inte sådan eliminering i Sverige?

– Nej, det kan vi inte använda, säger Biluthyrarnas vd Roger Ekdahl. Det ingick för 25 år sedan, men då fick vi otroligt mycket skador på fordonen. Folk körde hur som helst och brydde sig inte om ifall bilen blev förstörd. Därför har vi bara skadekostnadsreducering nu.

Kolla avtalet

En omförhandling av avtalet mellan Konsumentverket och Biluthyrarna startade för tre år sedan men avbröts när man inte kunde komma överens om ersättningsbestämmelserna.

– När du hyr bil måste du kolla avtalsvillkoren noggrant, säger Anders Dölling, enhetschef på Konsumentverket.

– Flera uthyrare har gjort egna revideringar av villkoren och ger intryck av att Konsumentverket står bakom ändringarna. Det gör vi inte, och det kan finnas skäl för oss att se över om detta är vilseledande, säger Anders Dölling.

Text: Ingrid Jacobsson

 

Prenumerera

För bara 55 kr/mån får du:

 Mer än 100 pålitliga tester.
 Tillgång till tester när du bäst behöver det.
 Läsa tidningen digitalt.

     Beställ här >>

Reducering eller eliminering?

  • Skadekostnadsreducering (kallas också självriskreducering eller collision damage reduction) ingår som regel när du hyr bil i Sverige. reduceringen begränsar det belopp du måste betala vid skada på fordonet.
  • Skadekostnadseliminering (kallas också självriskeliminering eller collision damage waiver) kan du teckna mot en särskild avgift. Den eliminerar din kostnad till 0 kr vid skada på fordonet om skadan inte uppkommit vid bedrägeri, stöld eller stöldförsök.

 

Vad kostar det?

Vi undersökte skadekostnadselimineringen för en liten och en mellanstor hyrbil för en vecka i Sverige med Avis. Bilarna kan bokas på webben, men avgift för att eliminera skadekostnad kan bara tecknas på plats vid uthyrningskontoret.

För enbart vagnskada kostar detta 90 kronor/dag. Vill du dessutom inkludera bärgningsbil kostar det 130 kronor/dag. Om du inte tecknar skadekostnadseliminering skulle du behövt betala 5 000 kronor i självrisk/skadekostnad vid vagnskada.

Den lilla bilen, en Toyota Aygo, kostade 2 756:50 kronor att hyra i en vecka. I priset ingick alla obligatoriska avgifter, skadekostnadsreducering, stöldförsäkring, skatt, lokal avgift (till exempel trängselskatt), registreringsavgift och fri körsträcka. Priset förutsätter att du betalar direkt vid biluthyrningen. En bil av mellanstorlek, Kia Cee’d, kostade 3 363:50 för en vecka.