Råd&Rön använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Jag accepterar

Tvist om timmar

Huset skulle förses med solfång­aranläggning och värmeåtervin­ning av frånluft. John vände sig till BraBo Bygg & energiteknik.

i Hova för att få det gjort. i bolagets offert stod det att man beräknade arbetstiden för solfångaranläggningen till 28–36 timmar. Men när fakturan kom visade det sig att bolaget ville ha betalt för 114 timmar. Det som tillkommit var bland annat restid på 37 timmar. Slutsumman blev 33 150 kronor högre än vad John räknat med, och det beloppet ville han ha i prisavdrag. Han kunde tänka sig att betala för tolv timmars restid, eventuellt med 15 procents påslag, men inte mer.

BraBo Bygg gick inte med på det. Förutom restid hade det blivit spilltid av olika orsaker. Bolaget hade dessutom fått gå in och göra annat än det som var avtalat.

ARN framhöll att en pris­ uppgift i en offert visserligen är ungefärlig men att den inte får överskridas med mer än 15 procent.

Det betydde i det här fallet att företaget hade rätt att ta betalt för 42 timmar plus sex timmars extra arbete. Det stod inget om restid, varken i offert eller avtal, och det var en miss som bolaget fick stå för. Nämnden ansåg ändå att BraBo Bygg borde få ersättning för restid enligt Johns förslag. Allt som allt skulle bolaget få betalt för 62 timmar och John skulle få ett prisavdrag motsvarande 52 timmar. ARN rekommenderade BraBo Bygg att ge honom 22 100 kronor i prisavdrag. Företaget följde inte rekommendationen.

Redaktör: Gudrun Hjelte

Kommentarer

Kommentera

Kommentera gärna våra artiklar, men tänk på att Råd & Rön inte har möjlighet att ge personlig rådgivning. Vänligen vänd dig till din kommunala konsumentrådgivare.