Råd&Rön använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Jag accepterar

Därför kan du inte säga upp bredbandet när du flyttar

Tänk efter innan du väljer att binda ditt bredbandsabonnemang. Om du flyttar måste du fortsätta betala.

David Svedberg flyttade in i sin flickväns lägenhet i Malmö, och de tecknade tillsammans ett bredbandsavtal med Com hem. I paketet ingick ett modem för en krona. Nu ska de flytta, men Com hems bredbandsavtal blir de inte av med så lätt.

– Com hems bredband verkade vara det bästa alternativet just då eftersom det redan var indraget i huset, säger David Svedberg. Den kortaste bindningstiden på ett år var inget problem för honom och hans sambo, eftersom de planerade att bo i lägenheten under en längre tid.

Men när lägenheten på ett rum och kök började kännas för trång, och ljudet från den tungt trafikerade vägen alltmer påträngande, bestämde de sig för att flytta till en större lägenhet i grannstaden Lund.

Den nya lägenheten hade inte Com hem som bredbandsalternativ, så David Svedberg ringde till företaget för att säga upp sitt avtal i förtid.

– Jag tänkte att eftersom de inte kan erbjuda tjänsten borde vi rimligen inte heller behöva fortsätta betala för den, men så var det inte, säger han.

Full avgift

Enligt Com hems avtal måste David Svedberg betala full månadsavgift under uppsägningstiden på tre månader från och med det datum han flyttar. Därefter ska han betala 50 procent av resterande hyra tills avtalet har gått ut.

– Totalt kommer jag att få betala 1 795 kronor för en tjänst som de inte kan leverera, säger David Svedberg.


Com hems presschef Jessica Sjöberg förklarar att bindande avtal alltid är förenat med ett extra erbjudande. Kunden kan till exempel få köpa modemet för en krona, som David Svedberg gjorde, eller så kan man få en billigare månadshyra.

– Kunden kan alltid välja ett obundet avtal, men de flesta tycker att de bindande avtalen med erbjudande är mer ekonomiskt attraktiva. Den här typen av avtal är så pass vanliga nu så jag hoppas att konsumenterna börjar bli vana vid vad de innebär. Men det är också viktigt för oss att vara tydliga, säger Jessica Sjöberg.

Inte oskäligt

På Com hem säger man också att kunden alltid kan överlåta kontraktet till nästa hyresgäst, vilket David Svedberg försökte med.

– Den nya hyresgästen var inte intresserad att ta över, eftersom Com hem hade bättre erbjudande på nya abonnemang. Mitt abonnemang abonnemang skulle bli dyrare för honom, säger han.

David Svedbergs bredbandsavtal med Com hem är inte oskälig menar man på Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Han har ingått ett avtal om att köpa en produkt, och det avtalet måste han fullfölja.

– Om du frivilligt har gått med på ett avtal med bindningstid och sedan väljer att flytta är det inte tillräckliga skäl till att få säga upp avtalet i förtid. Däremot har du rätt att häva ett avtal om näringsidkaren inte kan leverera tjänsten eller att tjänsten brister avsevärt, säger Nils Sigfrid, jurist på ARN.

Jämfört med övriga nordiska länder har Sverige överlag långa bindningstider och även långa uppsägningstider för abonnemang på till exempel bredband och mobiltelefoner. Danmark har till exempel en maximal bindningstid på sex månader och en uppsägningstid på en månad. I Sverige är uppsägningstiden nästan alltid tre månader.

I juli kommer en lagändring som säger att kunden alltid ska ha möjlighet att välja en bindningstid på 12 månader och att längsta bindningstid får vara maximalt 24 månader. Men den nya lagen hade i det här fallet ändå inte hjälpt David Svedberg. Vårt råd blir därför: Tänk efter innan du binder dig vid ett avtal.

Innan du ingår avtal

  • Kontrollera hur lång bindningstiden och uppsägningstiden är.
  • Undersök om du kan byta bredbandsleverantör innan bindningstiden är slut och vad du då måste betala.
  • Jämför vad ett avtal utan bindningstid kostar. 

Läs mer!

Hos Kommunikationsmyndigheten, pts.se, och konsumenternas tele-, TV- & Internetbyrå, ktib.se, finns mer information om avtal och bindningstider.

TEXT MALIN OLSSON