Råd&Rön använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Jag accepterar

Livsfarligt slarv av god man

Elly Engstedt trodde att hennes syster var i trygga händer när hon fick en god man, men det började ganska snart med obetalda räkningar och slutade värre än så.

På grund av sjukdom orkade inte Elly Engstedts syster sköta sin ekonomi. Tidigare hade syskonen hjälpt henne, men förra året beslutade hon om att ansöka om god man, och i april 2013 blev det klart. Det första varningstecknet kom i juli när systern berättade att telefonen inte fungerade; det gick inte att ringa utgående samtal.

– Jag utgick först från att min syster hade ringt fel eftersom vi fortfarande kunde ringa in till henne. Jag kunde inte tänka mig att god man inte hade betalat telefonräkningen, säger Elly Engstedt.

Livsviktigt larm

Telefonen var livsviktig för Ellys syster. Det sista halvåret var hon svårt sjuk och hade ett trygghetslarm kopplat till telefonen. När personal från hemtjänsten upptäckte att telefonen, och därmed larmet, inte fungerade ringde de telefonbolaget, som berättade att räkningarna var obetalda.

– Då förstod jag att något var riktigt galet och kontaktade kommunen för att få byta god man, säger Elly Engstedt.

Det dröjde till december innan systern till slut fick en ny god man. Innan dess stängdes telefonen åter av i oktober, och ytterligare en gång en månad senare. Inom loppet av fyra månader hade telefonen blivit avstängd sammanlagt tre gånger på grund av att den gode mannen inte hade betalat räkningarna, trots påminnelser.

– Jag ringde god man och frågade henne varför telefonräkningarna inte var betalade, men hon var helt oförstående och sa att hon hade betalat dem, säger Elly Engstedt.

Kontaktade kommunen

Första gången Elly Engstedt kontaktade kommunens överförmyndare var i augusti. Därefter ringde hon återigen och mejlade i oktober och i november, för att höra vad som hänt. På grund av sekretess får vi inget svar av överförmyndaren, varför god man ändå fick fortsätta sitt uppdrag.

– Jag kan inte uttala mig om enskilda ärenden. Vi gör tillsyn en gång per år enligt lag. Mellan den tiden behöver vi en impuls utifrån för att göra ett tillsynsärende, och då jobbar vi så snabbt vi kan, säger Sofia Holm, arbetsledare och handläggare på överförmyndarenheten i Bollnäs kommun.

Enligt ett skriftligt svar från överförmyndaren till Elly Engstedt har de ingen anteckning om hennes samtal i augusti. Den första anteckningen om att hon har slagit larm är från oktober månad. Det står också att efter Ellys samtal i november begärde de en skriftlig förklaring från god man.

I samma svar skriver överförmyndaren också att de började leta efter en ny god man i augusti, eftersom god man själv hade meddelat att hon ville bli fri från uppdraget.

Vem tar ansvar?

Ellys syster dog i slutet av december, tre veckor efter att hon fått en ny god man. Inför besöket hos begravningsbyrån kom nästa chock. Inbetalningarna till systerns två livförsäkringar hade inte heller betalats och hade därmed blivit annullerade. Enligt försäkringsbolaget skulle utfallet ha blivit 63 000 kronor om premierna hade betalats.

– Om kommunen hade tagit det på allvar hade de kunnat kalla till sig god man och gått igenom räkenskaperna, och därmed också räddat livförsäkringarna, säger Elly Engstedt.

I efterhand har Elly försökt ta reda på vem som bär ansvaret när rekryteringen av god man inte fungerar.

– I lagtexten står det att det ska vara en lämplig person, och det måste man ju säga att de har misslyckats med, säger hon.

På överförmyndarenheten vill man inte ge något konkret svar på ansvarsfrågan heller men säger att ansvaret är i två delar:

– God man har ansvar för att han gör rätt, och vi har ansvar om vi har brustit i vår myndighetsutövning. Ett exempel på vårt ansvar skulle kunna vara om vi hade struntat i att ta in årsräkningen från god man, säger Sofia Holm.

Rekrytering

Bollnäs kommun rekryterar gode män genom annonser i tidningen och via intresseanmälan på kommunens hemsida.

– Huvudman måste också godkänna vårt förslag innan vi lämnar till tingsrätten som tar beslut, säger Sofia Holm.

Huvudmannen, den person som ansöker om god man, har också möjlighet att själva föreslå en god man. Sofia Holm berättar att de också kontrollerar personen hos kronofogden, hos polisen och hos socialtjänsten om det behövs.

– Vi gör även en intervju, och det händer att vi säger nej till en del, säger Sofia Holm.

Den lagstadgade tillsynen ska ske en gång om året. Då ska god man lämna in en så kallad årsräkning samt en redogörelse för nedlagt arbete.

Dåligt stöd

Elly Engstedt tycker inte att hon har fått något stöd från överförmyndarenheten, utan hon har själv fått ta reda på vad som har hänt. Hon har kontaktat både telefonbolaget och försäkringsbolaget för att bland annat få utdrag på hur betalningarna har sett ut.

Eftersom all post har gått till god man har hon även hört med posten om breven har returnerats eller om god man har efterlyst någon post.

– Men inget tyder på att posten inte nått fram. Som anhörig har du ingen kontroll, och jag var för naiv för att tro att en god man inte betalar räkningarna, säger Elly Engstedt.

Det har också funnits några mindre räkningar, bland annat en sjukvårdsräkning som god man inte har betalat, men hyran betalade systern genom autogiro.

Elly Engstedt besökte kommunhuset i januari igen för att få svar på hur det kunde gå så långt innan kommunen reagerade.

Hon anmälde då också ärendet till länsstyrelsen, som har tillsynsansvar för överförmyndarverksamhet, samt gjorde en polisanmälan. Utredningarna pågår fortfarande, och Elly har ännu inte fått något svar.

– Jag vet inte varför god man gjorde så här, men jag tror inte att det har varit avsiktligt, utan hon har inte klarat av det. Men vem ska ta ansvar för det som har skett? frågar Elly Engstedt. 

Text: Malin Olsson

 

Prenumerera
prenpuff

Få tillgång till allt

 10 nr av tidningen.
 Alla tester på webbplatsen.
 Läs tidningen digitalt.

     Beställ här >>

 

Fakta godmanskap

Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen utför uppgifter för någon annans räkning, en så kallad huvudman.

God man utses av tingsrätten, och kommunen har ansvaret att lämplighetspröva personen som vill bli god man.

För att bli god man får man inte ha ett brottsligt förflutet eller trasslig ekonomi och ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna.

Överförmyndaren eller överförmyndarnämnden har tillsyn över gode män. Överförmyndarens verksamhet står i sin tur under tillsyn av länsstyrelsen. 

 

Lagstiftning

Nuvarande lagstiftning ligger i Föräldrabalken. Den har sin grund i 1924 års förmynderskapslag men har reformerats ett flertal gånger. Personer som på den tiden hade god man bodde ofta på olika slags institutioner, och den sociala kontrollen i samhället var större än i dag.

Under 2013 avslutades en utredning som hade till uppgift att skapa bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. I år kommer regeringen att lämna en proposition om förändringar av den nuvarande lagstiftningen, utifrån utredningens förslag.