Råd&Rön använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Jag accepterar

Livstidsgarantin som upphörde

Ska inte en livstidsgaranti gälla livet ut? Det tyckte inte symaskinstillverkaren Bernina, som drog tillbaka den obegränsade garanti de tidigare utlovat med hänvisning till att det var så länge sedan.

När Ivar Arenander och hans fru våren 1966 skulle köpa en symaskin föll valet på en Bernina Rekord. Maskinen inhandlades på Berninas affär på Nybrogatan i Stockholm, och med sig fick paret en garanti som skulle vara i obegränsad tid. Under åren har paret Arenander använt maskinen till att laga och ändra sina och barnens kläder och har skött den enligt regelboken.

– Symaskinen har fungerat charmant under de här åren, men i förra veckan när min hustru skulle fixa ett par av mina långbyxor började det plötsligt ryka ur motorns ventilationsgaller, berättar Ivar Arenander.

Han letade upp garantibeviset de fått 1966 och hörde av sig till Bernina för att ta reda på var han kunde lämna in maskinen för garantireparation. Men till svar fick han höra att det där med livstidsgaranti, det var något som kanske fungerade på 60-talet men att det inte gäller i dag. Dessutom finns det i dag inte några reservdelar kvar till dessa gamla maskiner.

 ”Livstiden ute”
Men kan en tillverkare bara dra tillbaka en garanti på det här viset? Peter Gustavsson är jurist på Konsumentverket, och han säger att man inte kan göra det.

– Så länge det handlar om de båda ursprungliga parterna, det vill säga företaget Bernina och den förste köparen, är garantin bindande för företaget. Garantin är ett avtal, och avtal gäller i all evig tid om inget annat sagts, säger han. Men på Bernina framhärdar man sin rätt att dra tillbaka garantier som ska hålla livet ut.

– När den här garantin gavs ut, det var en annan tid. Samhället har förändrats. Då hade vi knappt landat på månen, i dag finns internet och e-mejl och annat som inte fanns då, säger Lars Rex, försäljningschef på Bernina.

Men vad har det med symaskiner att göra?

– Livstidsgarantin gäller inte. Om man jämför med fängelse, får man livstid där så är man ute efter 16 år.

Så du menar att livstiden är ute?

– Ja, efter 45 år har livstiden för symaskinen passerats.

Men kan man verkligen dra tillbaka en garanti man har lovat?

– Självklart kan man det.

Konsumentvägledare Stina Johannesson på KonsumentCentrum håller inte med i det resonemanget.

– Vad bygger han det på, att ett avtal upphör efter en viss tid? Om ett avtal som är ingånget lång tid tillbaka skulle upphöra efter en tid, skulle det gälla även hyresavtal och köpeavtal? Skulle de också sluta gälla efter ett tag?

Men livstid är ett vanskligt begrepp, i och med att det är lite svårtolkat. Är det köparens livstid eller en tänkt livstid för själva produkten som avses?

– Det där får man som konsument fråga vad som gäller, men jag skulle anta att det handlar om kundens livstid, eftersom det är mest kundvänligt, säger Peter Gustavsson.

Villkor för garantin
Så livstidsgaranti ska gälla livet ut. Men betyder det att Ivar Arenander har rätt att kräva att få sin symaskin reparerad på Berninas bekostnad, om livstidsgarantin nu inte har något slutdatum? Nja, i de allra flesta fall, och så även i detta, är garantin villkorad på så vis att det inte gäller normala förslitningsskador. Och efter 44 år kan man misstänka att det är just förslitningsskador det handlar om och inte ett ursprungligt fel.

– Rent tekniskt är det svårt att tänka sig ett fel i tillverkningen som visar sig först 45 år senare. Det är svårt för kunden att hävda det. Snarare är det så att livslängden för någon del i motorn nu är passerad, och att den delen behöver bytas, säger Peter Gustavsson.

Men att hävda att avtal som ingåtts innan man landade på månen på något vis skulle upphöra att gälla efter en viss tid håller alltså inte.– Om de bara hade sagt att det förmodligen rörde sig om normalt slitage och att garantin inte gällde detta hade jag förstått, men att bara säga upp ett avtal så där tycker jag är fel. Har man sagt en sak ska man stå för det, säger Ivar Arenander.

TEXT ANNIKA BERGE