Råd&Rön använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Jag accepterar

Bra villkor i Brazucafabriken

VM-spelarna kan sparka Brazucabollen med gott samvete. Råd & Rön har granskat en av fabrikerna i Kina, och tillverkaren Adidas Group får med beröm godkänt för sitt arbete med sociala frågor.

Det tillverkas över 40 miljoner bollar om året, och nästan all produktion sker i fattiga utvecklingsländer. Fotbollsindustrin har länge förknippats med långa arbetsdagar, låga löner och barnarbete.

1996 genomfördes en undersökning av fotbollsindustrin i Pakistan som fick stort globalt genomslag och som mynnade ut i Atlantaavtalet. Bland annat FIFA och FN-organet ILO (International Organisation) antog handlingsprogrammet som bland annat hade som mål att inga barn under 14 år skulle arbeta i tillverkningen.

Från hand till maskin

Sedan dess har Adidas Group, som har tillverkat VM-bollen sedan 1970, arbetat för en utveckling där fotbollstillverkningen gått från handarbete till i huvudsak maskinell produktion. Barnarbete och långa arbetsdagar har blivit ett betydligt mindre problem.  Företaget har också arbetat för bättre arbetsvillkor och social trygghet genom att ställa krav på sina leverantörer och underleverantörer.

Vi har nu granskat hur Adidas Group lever upp till sina CSR-åtagande (Corporate Social Responsibility) i praktiken, vad gäller till exempel säkerhetsarbete, hälso-och sjukvård, arbetslöshetsersättning och pensionsavtal.

Öppen dialog

Adidas Group har i våra tidigare etiska granskningar varit öppna och tillmötesgående och även legat i topp för sitt etiska arbete, jämfört med andra stora sportmärkestillverkare. Även denna gång har de samarbetat fullt ut och vi har till exempel fått tillgång till olika dokumentation och kunnat intervjua anställda på plats.

Samtliga av de anställda på Brazucafabriken är medlemmar i facket. Men i Kina är oberoende fackföreningar olagliga, och ingen av de intervjuade ansåg sig vara medlemmar av ett fackförbund. De hade också liten kunskap om vad facket gör. Enligt Adidas Group har fabriken bland annat börjat informera nyanställda om fackets funktion.

Ett annat stort problem i Kina är osäkerheten kring sociala trygghetsförsäkringar, vilket gör att många står utanför.

Även om dessa problem finns kan vi konstatera att Adidas Group fortsätter att leva upp till sina CSR-åtaganden, och företaget arbetar för att förbättra de anställdas villkor. Till exempel är alla anställda på Brazucafabriken registrerade och omfattas av de trygghetssystem som ingick i granskningen.

Många färger

Brazucan är en färgglad boll, och består av tio olika kulörer, varje färg sköts av en maskin. I detta område luktade det starkt av kemikalier. De anställda hade skyddsutrustning och får enligt fabriken endast arbeta kortare stunder i området. Däremot vet vi inte vad en sådan arbetsmiljö kan få för konsekvenser i ett längre perspektiv för de som arbetar där.

Vi lät också ett oberoende laboratorium undersöka en boll inköpt ute i handeln för att se om det fanns kemikalieretser av de ämnen som är mest problematiska vid bolltillverkning: organiska tennföreningar, kadmium, bly, PAH-kemikalier och ftalater. I det exemplaret vi undersökte hittades inget anmärkningsvärt.

Text: Malin Olsson

 

Läs vårt test av fotbollar här