Råd&Rön använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Jag accepterar

Här är dina rättigheter när flyget är försenat

EU:s medlemsstater enades för tio år sedan om en förordning om flygpassagerares rättigheter. Men fortfarande är det långt ifrån säkert att du får kompensation om flyget är inställt eller försenat. Länderna tolkar reglerna på olika sätt.

Flygbolagen är sedan flera år fast parkerade på Råd & Röns Svarta lista. Trots att jurister och experter på Allmänna reklamationsnämnden, ARN, beslutar att resenärerna har rätt till ersättning följs inte besluten.

Thomas Cook Airlines leder nu Svarta listan-ligan. Under de senaste två åren har företaget i 28 fall vägrat följa ARN:s rekommendationer. Thomas Cook Airlines Scandinavia, med huvudkontor i Danmark, är en stor koncern, där resebyråerna Ving, Spies och Tjäreborg ingår.

Om du köper en charterresa av Ving, och flyget blir försenat eller inställt, är det inte resebyrån som ska stå för ersättningen utan Thomas Cook. Men bolaget avvisar ofta kraven med hänvisning till beslut från danska Luftfartsverket som skiljer sig från ARN:s.

När det gäller andra brister i resan, till exempel i hotellinkvarteringen, gäller paketreselagen, och då är resebyråerna, i de här fallen Ving, ansvariga. Ving följer alltid ARN:s beslut.

Rätta sig efter EU-domstolen

Det är EU-domstolen som genom sina domar ytterst bestämmer hur reglerna i förordningen om flygpassagerares rättigheter ska tolkas.

– Medlemsländerna är skyldiga att rätta sig efter vad domstolen beslutar, säger Stefan Larsson, jurist på ARN:s reseavdelning.

– I de vägledande domarna framgår klart och tydligt att det är flygbolagens skyldighet att bevisa att till exempel ett tekniskt fel som lett till en försening orsakats av ”händelser som till sin art eller ursprung ligger utanför bolagets faktiska kontroll”. Det är alltid orsaken till felet som är avgörande för om kompensation ska utgå. Har det blivit fel på ett plan måste flygbolaget kunna förklara exakt vad felet är och vad det beror på. Kan man inte det har konsumenten rätt till kompensation.

Stefan Larsson är givetvis medveten om att länder – och flygbolag – tolkar domsluten och reglerna på olika sätt. Men det är inget som ARN kan göra något åt.

– I våra beslut kan vi däremot tydligt redogöra för rättsläget, betonar Stefan Larsson. De är rekommendationer som bygger på EU-domstolens domar. Om de inte följs återstår för konsumenten att gå till domstol.

Flygplan

Motsatt uppfattning

På Thomas Cook Airlines säger man lika bestämt att man följer EU-förordningen och EU-domstolens praxis, även om man har rakt motsatt uppfattning mot ARN:s rekommendationer.

– Det optimala skulle förstås vara att vi inte stod på Svarta listan, säger Torben Andersen, kommunikationschef hos Thomas Cook. Och vi betalar ut ersättning i de fall vi anser att det är berättigat. Men är vi inte eniga med ARN betalar vi inte.

– Naturligtvis skulle det gagna alla om det vore större klarhet kring EU:s lagstiftning så att den följdes på samma sätt i alla EU-länder.

Torben Andersen påpekar att bolaget transporterar 2,2 miljoner passagerare om året, och det är oundvikligt att det ibland uppstår förseningar. Och då följer många anmälningar.

I ett aktuellt fall nekade ni först att betala ut förseningsersättning, men när konsumenten vänt sig till advokat kom pengarna. Hur förklarar ni det?

– Det finns många sätt att lösa en tvist på. Ibland blir det domstolssak av fallet, eller så når man förlikning via en advokat. Men det behöver inte betyda att vi är eniga med konsumenten.

Flera resenärer som Råd & Rön har varit i kontakt med säger att Thomas Cook avkrävt dem tysthetslöfte angående förlikningar där de fått ersättning, plus att ni kräver att de inte skriver något kritiskt om bolaget på sociala medier. Är ni rädda för kritik?

– Nej, det är vi inte. Men en förlikning är alltid en angelägenhet enbart för de inblandade parterna, och då vill vi att villkoren stannar dem emellan, säger Torben Andersen.

Inom EU pågår sedan ett par år en diskussion om förordningen 261/2004. Ett nytt förslag har lagts fram av EU-kommissionen, och förhoppningen är förstås att man ska kunna enas om enhetliga tolkningar av reglerna. När omarbetningen av förordningen kan vara färdig är dock inte klart.

Text: Ingrid Jacobsson 

 

Prenumerera
prenpuff

Få tillgång till allt

 10 nr av tidningen.
 Alla tester på webbplatsen.
 Läs tidningen digitalt.

     Beställ här >>

Dina rättigheter

EU:s förordning 261/2004 samt vägledande domar från EU-domstolen reglerar flygpassagerares rättigheter vid förseningar, inställda flyg, nekad ombordstigning, försvunnet bagage med mera. Bland annat har du rätt till:

1. Service från flygbolaget (till exempel måltid och övernattning på hotell) och ekonomisk kompensation om förseningen är:

• två timmar eller mer vid flygningar på högst 1 500 kilometer. Kompensation: 250 euro.

• tre timmar eller mer vid alla flygningar på mellan 1 500 och 3 500 kilometer. Kompensation: 400 euro.

• fyra timmar eller mer vid flygningar på över 3 500 km. Kompensation: 600 euro.

2. Återbetalning av biljetten om förseningen är mer än fem timmar och du inte vill fortsätta resan.

3. Ersättning om ditt flyg ställs in nära inpå din avresetid. Dessutom ska flygbolaget erbjuda dig att välja mellan: att biljetten återbetalas inom sju dagar, att du ombokas till slutdestinationen under liknande villkor och, om nödvändigt, service (till exempel mat och övernattning).

Din rätt till ersättning förutsätter att det inte varit ”extraordinära omständigheter”, det vill säga att planet gick sönder, flygkaptenen blev sjuk eller att vädret hastigt försämrades. Men flygbolagen ska ha gjort allt de kan för att undvika detta, och det är framför allt här tolkningarna kan skilja sig åt mellan olika länder och flygbolag.

Om bolaget kan visa att det har gjort allt för att undvika skadorna, eller att det var omöjligt att undvika förseningen eller det inställda flyget, behöver det inte ersätta dig.  

 

Rese-app

EU har tagit fram en app om flyg- och tågpassagerares rättigheter. Den finns att ladda ner här