Råd&Rön använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Jag accepterar

Stor skillnad på tandvårdsräkning

Målet för tandvården är god tandhälsa och tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Så står det i tandvårdslagen. Men har vi en tandvård på lika villkor? Knappast när det kan skilja hundratals kronor på en basundersökning.

Det finns en referensprislista för tandvård från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Prislistan gäller för både landstingens Folktandvård och privattandläkarna. Men det står alla fritt att avvika från prislistan – uppåt eller nedåt.

Råd & Rön har tittat på priserna för en vanlig basundersökning i några slumpvis utvalda landsting och på några privatkliniker i samma län.

Priserna skiljer sig avsevärt. Högst bland de landsting vi jämfört är Västra Götalandsregionen, som satt prislappen 885 kronor på en basundersökning. Billigast är Jönköping och Uppsala, som följer referensprislistans 660 kronor.

Också bland privatklinikerna hittade vi den dyraste i Västra Götaland. 975 kronor tar tandkliniken Pärlan i Göteborg för en undersökning. Billigast är City Tandläkeri i Örebro, där man bara behöver betala 450 kronor för att bli undersökt.

Pärlan påpekar dock på sin webbplats att priset kan bli lägre om man utnyttjar sitt allmänna tandvårdsbidrag, ATB (se faktaruta).

Men enligt Gun-Britt Lundin på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket bör priset som anges vara ett bruttopris. Detta för att det ska vara så enkelt som möjligt för patienterna att göra prisjämförelser mellan olika vårdgivare.

Tandläkarna kan inte räkna med att alla patienter har kvar sitt årliga ATB. Har du använt ATB tidigare under året har du nämligen inte rätt till nytt bidrag samma år.

Svårt att se priset

Att hitta tandvårdspriser är inte lätt. Många kliniker har egna webbplatser på nätet, men det är få som publicerar sin prislista. Man får ringa och fråga. Tidigare fanns en prisportal på nätet dit tandläkarna var skyldiga att rapportera sina priser.

Men trots kravet var det bara en fjärdedel av tandläkarna som gjorde detta, så den jämförelsesajten lades ner 2010. I januari i år inrättades en ny, som fortfarande är under uppbyggnad.

Den finns på landstingens och regionernas gemensamma webbplats om vård, 1177.se, men administreras av företaget Inera. Där finns det inte längre något krav på att tandläkarna ska registrera sig.

Folktandvårdsklinikerna har hittills varit hyfsat bra på att skriva in sina priser och öppettider, medan däremot privattandläkarna lyser med sin frånvaro.

Jenny O’Connor, ansvarig för tandvårdsfrågor på organisationen Sveriges Kommuner och Landsting, hoppas att tandläkarna ska bli bättre på att registrera sig:

– Ambitionen och förhoppningen med jämförelsetjänsten är självklart att tandläkarna ska registrera sig. Då ökar möjligheterna för konsumenterna att jämföra priser, säger Jenny O’Connor.

Varför det är så olika priser i olika landsting vill Jenny O’Connor inte spekulera i.

– Man har olika beräknade kostnader för hyra och annat. Det är mycket som spelar in när man bestämmer priserna.

tabell

 

Skiljer stort

När vi tittade på slumpvis utvalda privattandläkare hittade vi alltså en prisskillnad på 525 kronor. Dan Nilsson på branschorganisationen Privattandläkarna, PTL, håller med om att prisspannet är större än man kan tro.

– Det kan förstås finnas olika anledningar till att en klinik tar 975 kronor för en basundersökning. Kanske har man tillräckligt många patienter redan och vill inte ha fler. Eller så har man lägre priser på specialtandvård.

Dan Nilsson håller med om att det inte är helt lätt att hitta tandvårdspriser, men man får ringa eller mejla tandläkaren och fråga.

– Tandvårdskonsumenterna ska vara aktiva, tycker jag!

PTL har rekommenderat sina medlemmar att registrera sig på prisportalen 1177.se.

– I slutet av året hoppas jag att de flesta ska ha lagt in sig, säger Dan Nilsson.

PTL har sedan 1998 en överenskommelse med Konsumentverket om avtalsvillkor för tandvård. Överenskommelsen har nyligen omförhandlats, och den nya versionen började gälla 1 maj i år.

Där står bland annat att medlemmarna i PTL ska ha en prislista väl synlig och tillgänglig i mottagningen och på hemsidan, om sådan finns. Man ska även tillhanda- hålla en prislista som patienten kan ta med hem.

På prislistan ska tandklinikens särskilda priser anges men också referenspriserna från TLV:s lista. Tandläkaren ska också lämna information om det statliga tandvårdsstödet, högkostnadsskyddet och det allmänna tandvårdsbidraget. Rätten att få veta priserna i förväg gäller också patienter inom Folktandvården.

Stödet gick inte åt

År 2011 betalades cirka fem miljarder kronor ut i statligt tandvårdsstöd. Men myndigheterna hade budgeterat 6,7 miljarder kronor. Drygt en fjärdedel av det beräknade tandvårdsstödet betalades alltså inte ut. Varför det var så vet man inte egentligen.

Det kan bero på lågkonjunkturen, att många avstår från att gå till tandläkaren. En annan orsak kan vara okunskap, att patienterna inte känner till bidragen och inte utnyttjar dem, och tandläkarna kan vara dåliga på att förklara rättigheterna. Krångliga regler kan vara en tredje orsak.

Text: Ingrid Jacobsson

 

Prenumerera
webb_prenpuff

För bara 55 kr/mån får du:

 Över 100 pålitliga tester gjorda i labb.
 Flera nya tester publiceras varje månad.
 Läsa hela Råd & Rön digitalt.