Råd&Rön använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Jag accepterar
Teman:
 • Visa alla
 • Bedrägeri
 • Betalning och avgifter
 • Bilar och fordon
 • Boende och hantverkstjänster
 • Fel på vara eller tjänst
 • Fritid
 • Livsmedel och produkter
 • Resor och transporter
 • Tele, tv och internet
 • Övriga konsumenträttigheter
 • Alla frågor - Bilar och fordon

  Betala för elbilsladdning per minut eller kilowatt?
  2019-08-22

  Fråga: Jag har en elbil och har märkt att vissa laddstationer tar betalt per kWh och vissa för tiden man laddar. Kan det vara riktigt?


  Svar: Ja, Konsumentverket har inte meddelat någon föreskrift för hur enhetspriser ska presenteras. Det som gäller är de allmänna reglerna i prisinformationslagen. Priset ska anges på ett korrekt och tydligt sätt, men det finns alltså inget krav på vilken mått- eller tidsenhet som ska användas. Om du anser att någon anger pris på ett felaktigt/otydligt sätt kan detta anmälas till Statens energimyndighet som utövar tillsyn.

  Läs mer här: www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-%202016917-om-krav-pa-installationer_sfs-2016-917

  Det här är Råd & Röns frågespalt

  Svaren på frågorna i Råd & Röns frågespalt görs av tidningens redaktion och professionella konsumentvägledare på Råd & Röns dotterbolag.
  Har du en konsumentfråga? Skriv till oss på radron@radron.se. Redaktionen ­förbehåller sig rätten att korta och redigera insända texter. Av resursskäl kan tyvärr inte alla insända frågor besvaras.

   

  Bilförsäkring när ägaren inte brukar bilen
  2019-04-08

  Fråga: Min mamma, som inte har körkort, äger en bil som jag kör. När jag krockade med den så får vi inte ut något på försäkringen. Är det så?

  Svar: Ja, det är den faktiska ägaren och huvudsakliga brukaren av bilen som måste vara försäkringstagare för att försäkringen ska gälla (så kallat försäkrat intresse). Du kan alltså inte låta en annan person stå som ägare i vägtrafikregistret och vara försäkringstagare till exempel för att få lägre premie.
  Läs mer: www.konsumenternas.se

  Det här är Råd & Röns frågespalt

  Svaren på frågorna i Råd & Röns frågespalt görs av tidningens redaktion och professionella konsumentvägledare på Råd & Röns dotterbolag.
  Har du en konsumentfråga? Skriv till oss på radron@radron.se. Redaktionen ­förbehåller sig rätten att korta och redigera insända texter. Av resursskäl kan tyvärr inte alla insända frågor besvaras.

  Säga upp leasingavtal
  2019-04-08

  Fråga: Jag har sedan ett år tillbaka leasat min privata bil. Leasingavtalet är på 36 månader. Nu har mina arbetsförhållanden förändrats och jag behöver inte längre någon bil. Jag trodde att det fanns möjlighet att överlåta avtalet på en annan person men det gick finansbolaget inte med på.  Jag har sett att det finns andra bolag som tillåter detta. Vad är det som gäller? Kan jag avsluta avtalet i förtid?

  Svar: Nej, förmodligen inte. När man leasar en bil är det villkoren i avtalet som gäller. Av villkoren framgår hur lång leasingtiden är, antalet mil man får köra och vad man får betala vid återlämnandet om bilen är mer sliten än vad som anses som normalt slitage.  Om man ingått avtal som konsument kan man pröva om villkoren är oskäliga och därför bör jämkas. Det kan man göra genom en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden.

  Läs mer om att leasa bil på http://www.hallakonsument.se/tips-for-olika-kop/kopa-och-hyra-produkter/bil-och-andra-fordon/leasa-bil

  Det här är Råd & Röns frågespalt

  Svaren på frågorna i Råd & Röns frågespalt görs av tidningens redaktion och professionella konsumentvägledare på Råd & Röns dotterbolag.
  Har du en konsumentfråga? Skriv till oss på radron@radron.se. Redaktionen ­förbehåller sig rätten att korta och redigera insända texter. Av resursskäl kan tyvärr inte alla insända frågor besvaras.

  Försenad leverans av husbil
  2019-04-08

  Fråga: Jag beställde en husbil i vintras för att vara säker på att den skulle komma till vår semester i juli. Detta talade jag om för säljaren. Nu har jag fått reda på att den inte kommer att levereras förrän i augusti. Kan jag avbeställa bilen och köpa den någon annanstans? Kan jag kräva den första säljaren på ersättning om husbilen blir dyrare och för besväret att leta efter en ny?

  Svar: Ja, du borde kunna häva köpet. Eftersom du tänkt använda husbilen i juli och säljaren kan leverera den först i augusti är dröjsmålet i leveransen av väsentlig betydelse för dig och då har man rätt att häva köpet direkt. Är dröjsmålet inte av väsentlig betydelse kan man ge säljaren en tilläggstid och om varan då inte levereras, häva köpet. Tilläggstiden får inte vara oskäligt kort. Om du måste köpa husbilen någon annanstans och det blir dyrare har du rätt att kräva ersättning för merkostnaderna av den ursprungliga säljaren. Men du får inget för att det tar tid och är besvärligt. Du är skyldig att begränsa din ekonomiska skada och inte orsaka mer kostnader än vad som är nödvändigt. Läs mer om sen leverans här http://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/dina-rattigheter-som-konsument/sen-leverans/

  Det här är Råd & Röns frågespalt

  Svaren på frågorna i Råd & Röns frågespalt görs av tidningens redaktion och professionella konsumentvägledare på Råd & Röns dotterbolag.
  Har du en konsumentfråga? Skriv till oss på radron@radron.se. Redaktionen ­förbehåller sig rätten att korta och redigera insända texter. Av resursskäl kan tyvärr inte alla insända frågor besvaras.

  Pris för taxiresa
  2019-04-08

  Fråga: Åkte taxi häromdagen och fick betala otroligt mycket fast att resan var kort. Kan jag kräva att få veta vad det ska kosta i förväg? 

  Svar: Ja, det kan du men bara om taxibolaget har ett jämförpris på över 500 kr. Prissättningen för taxiresor är fri men taxibilarna ska ha uppgift om jämförpriser både utanpå och inuti bilen. Jämförpris är priset inklusive moms för en 10 kilometer lång transport som varar i 15 minuter inklusive eventuell grundavgift. Jämförpriserna ska anges i kronor med svart text mot gul bakgrund.

  Läs mer här: 
  http://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Taxi/prisinformation-taxi/

  Det här är Råd & Röns frågespalt

  Svaren på frågorna i Råd & Röns frågespalt görs av tidningens redaktion och professionella konsumentvägledare på Råd & Röns dotterbolag.
  Har du en konsumentfråga? Skriv till oss på radron@radron.se. Redaktionen ­förbehåller sig rätten att korta och redigera insända texter. Av resursskäl kan tyvärr inte alla insända frågor besvaras.

  eller:

  Beställ nu och få direkt tillgång till hela vår webbplats med:

   Oberoende tester – vi säger ifrån när saker inte håller måttet
   Tydliga guider – hjälper dig göra smarta och hållbara val
   Vår unika samling med svar på hundratals konsumentfrågor
   Vassa artiklar och varningslistor – alltid utan reklam 

  Prenumerationen kostar 59 kr/mån och du kan avsluta den när som helst.