Råd&Rön använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Jag accepterar
Teman:
 • Visa alla
 • Bedrägeri
 • Betalning och avgifter
 • Bilar och fordon
 • Boende och hantverkstjänster
 • Fel på vara eller tjänst
 • Fritid
 • Livsmedel och produkter
 • Resor och transporter
 • Tele, tv och internet
 • Övriga konsumenträttigheter
 • Alla frågor - Bilar och fordon

  Vems ansvar är lånebilen?
  2020-04-20

  Fråga: Vi fick en lånebil av bilfirman efter att bilen de hade sålt till oss var tvungen att vara på verkstad. Allt drog ut på tiden och vi hade lånebilen i totalt två månader. Då visade det sig att lånebilen varit avställd under hela tiden vi kört. Vad hade hänt om vi hade krockat eller råkat ut för en olycka? Är det inte olagligt att låna ut en avställd bil?

  Helena

  Svar: Enligt Transportstyrelsen har både ägare och förare ett ansvar för att se till att allt är i sin ordning med bilen. En förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder ett avställt fordon kan dömas till böter. Ägaren kan dömas till samma straff om denne uppsåtligen eller av oaktsamhet inte gjort vad som skäligen har kunnat krävas för att förhindra att fordonet användes.

  Om ni hade varit med om en olycka hade det varit fordonsägaren som haft ansvaret för att försäkringen saknades.

  Det här är Råd & Röns frågespalt

  Du hittar svaren på 100-tals andra konsumentfrågor här i Råd & Röns frågespalt. 
  Svaren görs av tidningens redaktion och professionella konsumentvägledare på Råd & Röns dotterbolag.
  Har du en konsumentfråga? Skriv till oss på radron@radron.se. Redaktionen ­förbehåller sig rätten att korta och redigera insända texter. Av resursskäl kan tyvärr inte alla insända frågor besvaras.

  Felskrivning gav p-böter, vad kan vi göra?
  2020-04-20

  Fråga: Jag var på Kolmården, parkerade bilen och betalade 100 kronor, men sedan fick vi en p-bot på 400 kronor trots att vi hade betalt. Jag har förklarat för Q-park att jag inte kunde se skillnad på en nolla och bokstaven O när jag skickade in numret via sms. Q-park godtog inte förklaringen. Vad kan vi göra för att få någon att lyssna på oss i stället för att avvisa?

  Ullabritt

  Svar: Tyvärr har jag inget bra svar på den frågan. Det finns flera liknande fall där parkörer har blandat ihop 0 och O när de har registrerat sitt nummer och Q-park har valt att inte stryka böterna. När Allmänna reklamationsnämnden har tagit upp ärendet har bolaget fått rätt.

  Det här är Råd & Röns frågespalt

  Du hittar svaren på 100-tals andra konsumentfrågor här i Råd & Röns frågespalt. 
  Svaren görs av tidningens redaktion och professionella konsumentvägledare på Råd & Röns dotterbolag.
  Har du en konsumentfråga? Skriv till oss på radron@radron.se. Redaktionen ­förbehåller sig rätten att korta och redigera insända texter. Av resursskäl kan tyvärr inte alla insända frågor besvaras.

  Betala för elbilsladdning per minut eller kilowatt?
  2019-08-22

  Fråga: Jag har en elbil och har märkt att vissa laddstationer tar betalt per kWh och vissa för tiden man laddar. Kan det vara riktigt?


  Svar: Ja, Konsumentverket har inte meddelat någon föreskrift för hur enhetspriser ska presenteras. Det som gäller är de allmänna reglerna i prisinformationslagen. Priset ska anges på ett korrekt och tydligt sätt, men det finns alltså inget krav på vilken mått- eller tidsenhet som ska användas. Om du anser att någon anger pris på ett felaktigt/otydligt sätt kan detta anmälas till Statens energimyndighet som utövar tillsyn.

  Läs mer här: www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-%202016917-om-krav-pa-installationer_sfs-2016-917

  Det här är Råd & Röns frågespalt

  Du hittar svaren på 100-tals andra konsumentfrågor här i Råd & Röns frågespalt. 
  Svaren görs av tidningens redaktion och professionella konsumentvägledare på Råd & Röns dotterbolag.
  Har du en konsumentfråga? Skriv till oss på radron@radron.se. Redaktionen ­förbehåller sig rätten att korta och redigera insända texter. Av resursskäl kan tyvärr inte alla insända frågor besvaras.

   

  Bilförsäkring när ägaren inte brukar bilen
  2019-04-08

  Fråga: Min mamma, som inte har körkort, äger en bil som jag kör. När jag krockade med den så får vi inte ut något på försäkringen. Är det så?

  Svar: Ja, det är den faktiska ägaren och huvudsakliga brukaren av bilen som måste vara försäkringstagare för att försäkringen ska gälla (så kallat försäkrat intresse). Du kan alltså inte låta en annan person stå som ägare i vägtrafikregistret och vara försäkringstagare till exempel för att få lägre premie.
  Läs mer: www.konsumenternas.se

  Det här är Råd & Röns frågespalt

  Du hittar svaren på 100-tals andra konsumentfrågor här i Råd & Röns frågespalt. 
  Svaren görs av tidningens redaktion och professionella konsumentvägledare på Råd & Röns dotterbolag.
  Har du en konsumentfråga? Skriv till oss på radron@radron.se. Redaktionen ­förbehåller sig rätten att korta och redigera insända texter. Av resursskäl kan tyvärr inte alla insända frågor besvaras.

  Säga upp leasingavtal
  2019-04-08

  Fråga: Jag har sedan ett år tillbaka leasat min privata bil. Leasingavtalet är på 36 månader. Nu har mina arbetsförhållanden förändrats och jag behöver inte längre någon bil. Jag trodde att det fanns möjlighet att överlåta avtalet på en annan person men det gick finansbolaget inte med på.  Jag har sett att det finns andra bolag som tillåter detta. Vad är det som gäller? Kan jag avsluta avtalet i förtid?

  Svar: Nej, förmodligen inte. När man leasar en bil är det villkoren i avtalet som gäller. Av villkoren framgår hur lång leasingtiden är, antalet mil man får köra och vad man får betala vid återlämnandet om bilen är mer sliten än vad som anses som normalt slitage.  Om man ingått avtal som konsument kan man pröva om villkoren är oskäliga och därför bör jämkas. Det kan man göra genom en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden.

  Läs mer om att leasa bil på http://www.hallakonsument.se/tips-for-olika-kop/kopa-och-hyra-produkter/bil-och-andra-fordon/leasa-bil

  Det här är Råd & Röns frågespalt

  Du hittar svaren på 100-tals andra konsumentfrågor här i Råd & Röns frågespalt. 
  Svaren görs av tidningens redaktion och professionella konsumentvägledare på Råd & Röns dotterbolag.
  Har du en konsumentfråga? Skriv till oss på radron@radron.se. Redaktionen ­förbehåller sig rätten att korta och redigera insända texter. Av resursskäl kan tyvärr inte alla insända frågor besvaras.

  eller:

  Beställ nu och få direkt tillgång till hela vår webbplats med:

   Oberoende tester – vi säger ifrån när saker inte håller måttet
   Tydliga guider – hjälper dig göra smarta och hållbara val
   Vår unika samling med svar på hundratals konsumentfrågor
   Vassa artiklar och varningslistor – alltid utan reklam 

  Prenumerationen kostar 59 kr/mån och du kan avsluta den när som helst.