Råd&Rön använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Jag accepterar
Teman:
 • Visa alla
 • Bedrägeri
 • Betalning och avgifter
 • Bilar och fordon
 • Boende och hantverkstjänster
 • Fel på vara eller tjänst
 • Fritid
 • Livsmedel och produkter
 • Resor och transporter
 • Tele, tv och internet
 • Övriga konsumenträttigheter
 • Alla frågor - Boende och hantverkstjänster

  Dålig hantverkstjänst - kök
  2019-04-08

  Fråga: Jag har haft hantverkare som gjort ett undermåligt jobb när de renoverade mitt kök. De vill avhjälpa felen men jag vill anlita någon annan som gör det? Måste jag gå med på att hantverkaren avhjälper felen

  Svar: Ja. Har du inga särskilda skäl till att avvisa hantverkarens erbjudande om att avhjälpa felen har denne rätt att göra det. Ett skärskilt skäl kan vara att ett avhjälpande skulle medföra betydande besvär eller olägenhet för dig. Det kan också vara att hantverkaren visat allvarlig oskicklighet när arbetet utfördes, uppträtt störande, visat bristande hederlighet eller på annat sätt åsidosatt dina intressen.

  Det här är Råd & Röns frågespalt

  Du hittar svaren på 100-tals andra konsumentfrågor här i Råd & Röns frågespalt. 
  Svaren görs av tidningens redaktion och professionella konsumentvägledare på Råd & Röns dotterbolag.
  Har du en konsumentfråga? Skriv till oss på radron@radron.se. Redaktionen ­förbehåller sig rätten att korta och redigera insända texter. Av resursskäl kan tyvärr inte alla insända frågor besvaras.

  Störande granne
  2019-04-08

  Fråga: Jag kan inte sova på grund av att en granne spelar hög musik på nätterna trots att jag sagt till honom flera gånger. Jag har också klagat hos hyresvärden men han gör inget. Har jag rätt att få avdrag på hyran?

  Svar: Ja, om hyresvärden inte gör något för att störningarna ska upphöra kan du kräva att du ska få avdrag på hyran. Säger hyresvärden nej kan du göra en anmälan till hyresnämnden. Hyran kan du betala till länsstyrelsen under tiden som tvisten avgörs i hyresnämnden.

  Läs mer på www.hyresnamnden.se och www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/deponera-pengar/Pages/deponering-av-hyra.aspx 

  Det här är Råd & Röns frågespalt

  Du hittar svaren på 100-tals andra konsumentfrågor här i Råd & Röns frågespalt. 
  Svaren görs av tidningens redaktion och professionella konsumentvägledare på Råd & Röns dotterbolag.
  Har du en konsumentfråga? Skriv till oss på radron@radron.se. Redaktionen ­förbehåller sig rätten att korta och redigera insända texter. Av resursskäl kan tyvärr inte alla insända frågor besvaras.

  Häva dåligt hantverksarbete
  2019-04-08

  Fråga: Jag har anlitat hantverkare för renovering av min lägenhet. Arbetet är slarvigt gjort och det mesta måste göras om. Kan jag häva tjänsten och anlita en annan hantverkare?

  Svar: Nej, inte om hantverkaren erbjuder sig att avhjälpa felen och du inte har något särskilt skäl att avvisa hantverkarens erbjudande. Särskilda skäl kan vara att hantverkaren visat allvarlig oskicklighet när hen renoverade din lägenhet eller att hen uppträtt störande eller visat bristande hederlighet som gör att du med fog kan hävda att du inte har förtroende för hantverkaren.

  Det här är Råd & Röns frågespalt

  Du hittar svaren på 100-tals andra konsumentfrågor här i Råd & Röns frågespalt. 
  Svaren görs av tidningens redaktion och professionella konsumentvägledare på Råd & Röns dotterbolag.
  Har du en konsumentfråga? Skriv till oss på radron@radron.se. Redaktionen ­förbehåller sig rätten att korta och redigera insända texter. Av resursskäl kan tyvärr inte alla insända frågor besvaras.

  Köp vid ombildning till bostadsrätt
  2019-04-08

  Fråga: Vi har bildat en bostadsrättsförening, fått köpa vår fastighet och nu är jag inte längre intresserad av att köpa. Jag vill vara kvar som hyresgäst. Kan jag hoppa av?

  Svar: Om du ingått ett förhandsavtal eller ett upplåtelseavtal är det juridiskt bindande och då kan det kosta dig att hoppa av. Du blir skyldig att betala ersättning till föreningen för den ekonomiska skada de gör om du inte längre vill köpa. Andra avtal som t.ex. intresseanmälan är inte juridiskt bindande

  Det här är Råd & Röns frågespalt

  Du hittar svaren på 100-tals andra konsumentfrågor här i Råd & Röns frågespalt. 
  Svaren görs av tidningens redaktion och professionella konsumentvägledare på Råd & Röns dotterbolag.
  Har du en konsumentfråga? Skriv till oss på radron@radron.se. Redaktionen ­förbehåller sig rätten att korta och redigera insända texter. Av resursskäl kan tyvärr inte alla insända frågor besvaras.

  Förhandsavtal bostadsrätt
  2019-04-08

  Fråga: Jag har ingått ett förhandsavtal om köp av en nyproducerad bostadsrätt och betalat  50 000 kr i handpenning. Nu ser jag att en likadan lägenhet i mitt hus säljs till ett mycket lägre pris än vad jag kommit överens om eftersom marknadspriserna sjunkit. Kan jag komma från köpet eller få priset sänkt?

  Svar: Nej. Ett förhandsavtal är bindande vilket innebär att det pris som du avtalat om gäller. Vill du frånträda avtalet får du betala ett skadestånd till bostadsrättsföreningen enligt villkoren i avtalet och det kan vara mer än den handpenning som du betalat.

  Har du tecknat en intresseanmälan eller ett bokningsavtal är det inte juridiskt bindande men enligt villkoren får du troligen betala en avgift om du vill avboka köpet.

  Det här är Råd & Röns frågespalt

  Du hittar svaren på 100-tals andra konsumentfrågor här i Råd & Röns frågespalt. 
  Svaren görs av tidningens redaktion och professionella konsumentvägledare på Råd & Röns dotterbolag.
  Har du en konsumentfråga? Skriv till oss på radron@radron.se. Redaktionen ­förbehåller sig rätten att korta och redigera insända texter. Av resursskäl kan tyvärr inte alla insända frågor besvaras.

  eller:

  Beställ nu och få direkt tillgång till hela vår webbplats med:

   Oberoende tester – vi säger ifrån när saker inte håller måttet
   Tydliga guider – hjälper dig göra smarta och hållbara val
   Vår unika samling med svar på hundratals konsumentfrågor
   Vassa artiklar och varningslistor – alltid utan reklam 

  Prenumerationen kostar 59 kr/mån och du kan avsluta den när som helst.