Hoppa till innehållet

Råd&Rön använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Granskning Hushållskemikalier

Tvättbollen är rent hokuspokus

Bollar och nötter som ska ersätta tvättmedel påstås vara bra för både plånboken och miljön. Råd & Röns test visar att det är pengarna i sjön, eftersom de är helt värdelösa.

Publicerad

Enligt reklamen finns det bara fördelar med att byta ut tvättmedlet mot några av de ”naturliga” och ”ekonomiska” tvättbollar och tvättnötter som börjar dyka upp i allt fler butiker: ”Fri från kemikalier!” ”Bra för miljön!” ”Perfekt för allergiker!” ”Du slipper bära hem tunga shoppingkassar!”. Men Råd & Rön kan konstatera att det finns en stor nackdel – de tvättar inte rent. Faktum är att det går lika bra att tvätta med vanligt vatten.

– Varmt vatten är i sig ett ganska bra rengöringsmedel,särskilt tillsammans med den mekaniska bearbetning som tvättmaskinen ger, säger Råd & Röns testchef Ronny Karlsson.

Resultatet efter en tvätt med de olika produkterna har jämförts med resultat efter en tvätt med vanligt tvättmedel och en tvätt som tvättats utan något alls, det vill säga med bara vatten. I de fall där tillverkarna av bollarna och nötterna givit rådet att lägga till lite tvättmedel vid svårare fläckar har vi gjort det.

I diagrammet om tvätteffektiviteten syns tydligt hur likvärdiga resultaten är med bara vanligt vatten jämfört med bollar och nötter. Resultatet där lite tvättmedel lagts till är som förväntat något bättre. Men det var ju å andra sidan hela idén med dessa produkter; att de skulle ersätta tvättmedel.

Miljöpåverkande ämnen

Vårt test visar också att produkterna inte är så oskyldiga som de ger sken av. När vi mätte tvättvattnet som kom ut från tvättmaskinen fann vi att både bollar och nötter släppte ut en hel del miljöpåverkande ämnen. Här märker Ecozone-bollen ut sig.

Tvättvattnet efter en runda med bollen innehåller mer miljöpåverkande ämnen än en tvätt där en liten del tvättmedel har tillsatts. Dessutom påverkar den vattnets pH-värde mer än vad tvättmedel gör.

tabell tvättbollar

Förklaringen finns på förpackningen, där det står att bollen innehåller anjontensid, karbonater och metasilikat – ingredienser som återfinns i vanliga tvättmedel och som har goda tvättegenskaper. Ecozone råder alltså konsumenterna att ersätta tvättmedlet – med tvättmedel.

– Resultatet visar att Ecozone-bollen innehåller några verksamma ämnen, eftersom den släpper ut miljöpåverkande ämnen och höjer pH-värdet. Tyvärr ger detta inte någon direkt effekt på tvättresultatet;det är fortfarande knappt märkbart bättre än efter en tvätt med bara vanligt vatten, säger Ronny Karlsson.

Råd & Röns test visar att tvättbollar och -nötter är rena motsatsen till miljövänliga produkter. Eftersom de inte har någon effekt kan de anses helt onödiga, men icke desto mindre har de krävt massor av energi och resurser i form av plast, tillverkning och transporter.

– Det här är som gamla tiders bondfångeri där man lurar konsumenter att betala dyrt för produkter som inte har någon som helst effekt. Det ger begreppet ”green washing” en ny, osmaklig innebörd, säger Ronny Karlsson.

 

"Rena tramset"

Råd och Rön lät kemisten Margareta Östman på Kemikalieinspektionen studera de påståenden som tillverkarna av tvättbollar och -nötter gör i sin marknadsföring.

– Det mesta är rena tramset, säger hon.

”Den kraftfulla infraröda strålningen från tvättbollen bryter ner vattenmolekylernas vätekombinationer i små kluster och tvingar de små vattenklustren att aktiveras för att öka molekylära rörelser och tvättkraft.”

Margareta Östman: Infraröd strålning är värmestrålning och ligger inte ”lagrad” i tvättbollen, utan den kommer att anta tvättvattnets temperatur. Om man har tillsatt ytaktiva ämnen som anjoniska tensider minskar ytspänningen hos vattnet genom att vattenmolekylernas vätebindande till varandra minskar så de blir mer ”vätande”.

 

”Det strålar negativa joner för att försvaga ytan på tyget så att smuts lossnar lätt, utan rengöringsmedel.”

Margareta Östman: Negativa joner ”strålar” inte, och de kommer inte att ”försvaga” ytan på tyget, vilket väl heller inte kan vara önskvärt.

 

”Tvättbollen håller pH-värdet på den nivå som vanliga kemiska rengöringsmedel har, och det hjälper att ta bort olja och smuts från kläder.”

Margareta Östman: Om tvättbollen innehåller basiska salter kommer dessa att göra vattnet basiskt, och det har rengörande effekt. Vanliga tvättmedel är klassificerade som irriterande just på grund av att de är basiska.

 

”Den antibiotiska tvättbollen eliminerar sjukdomsalstrande organismer i tvättmaskinen och aktiverar vattnet för att öka rengöringens styrka.”

Margareta Östman: För att tvättbollen ska ha effekt i vattnet måste den avge ämnen som dödar mikroorganismer, det vill säga någon form av biocid.

 

”Tvättbollen eliminerar kloridförening i vatten och minskar ytspänningen, vilket ökar rengöringens styrka.”

Margareta Östman: Jag vet inte vilken kloridförening som avses; oftast tvättar man ju inte i saltvatten. Grundämnen som klor (klorid) går inte att eliminera.