Råd&Rön använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Jag accepterar

Betala tryggt

Det är bra att veta hur du ska betala och när du har rätt till rotavdrag.

betala-avtal

 

Tre sätt att betala

Det finns tre sätt att betala en hantverkare: fast pris, löpande räkning eller ungefärligt pris. 

1. Fast pris är enklast för dig; du vet vad slutsumman kommer att bli. Men du kan nog räkna med att hantverkaren i det fasta priset lägger på en marginal på jobbet. Eventuella tilläggsarbeten är inte heller inräknade i det fasta priset, och här kan kostnaderna springa iväg. Kom därför i förväg överens om hur tilläggsarbeten ska debiteras, och kräv att du får godkänna extraarbeten som hantverkaren föreslår. 

2. Löpande räkning gör att du kan skriva upp varje dag hur många timmar som lagts ner, men då måste du nästan sitta hemma och hålla koll på hantverkarna. I värsta fall kan jobbet dra ut på tiden och bli mycket dyrt, om ni inte kommit överens om ett takpris som sätter den övre gränsen för vad du är villig att betala. Oavsett om arbetet tar längre tid är det då takpriset som gäller.

3. Ungefärligt pris är en uppskattad prisuppgift. Det kan användas vid arbeten som är svåra att bedöma från början. Ett ungefärligt pris får över- skridas med max 15 procent. Vid mark- och rivningsarbeten får det överskridas med max 25 procent.

Aldrig i förskott - alltid kvitto

Kolla alltid att momsen är inräknad i de offerter du får; det ska den vara enligt lag. Gå igenom vilka material hantverkarna valt, om du inte valt själv.

Du har alltid tio års reklamationsrätt på arbete på fast egendom, men hantverkaren kan också lämna en frivillig garanti på material och utförande.

Betala aldrig i förskott utan bara efter slutfört och godkänt arbete. Om något blir fel har du rätt att hålla inne betalningen tills felet är åtgärdat. Enligt lag har du rätt att få en specificerad faktura, men bara om du begärt en sådan i förväg. Och du behöver inte betala någonting förrän du fått fakturan.

Spara alla kvitton i minst tio år. Dem behöver du om det skulle uppstå en tvist.

Välj entreprenad

Ska du beställa en större reparation eller ombyggnad kan du välja olika entreprenader. Men du är alltid byggherre själv och har det yttersta ansvaret. 

Totalentreprenad är enklast för dig. Då har du ett enda avtal med ett företag som svarar för allt och har kontakt med underentreprenörer. Det företag du har avtal med svarar också för att rätta till eventuella fel. Men vid totalentreprenad måste du vara säker på att det är en stabil firma du tecknar avtal med. Om firman går i konkurs – ja, då står du där om du inte har bra försäkringar. Information om ett företags ekonomiska ställning kan du få hos Skatteverket, Kronofogden och Bolagsverket. 

Generalentreprenad innebär att du har flera avtal, till exempel med en arkitekt och en byggmästare. Kan fungera smidigt, men det kan bli problem att avgöra vem som bär skulden om det uppstår fel. Beror det på ritningen eller på felaktigheter i utförandet? 

Delad entreprenad är vad det låter som; du delar upp jobbet i en rad separata avtal med snickare, målare, elektriker och så vidare. Är du kunnig och vet gången vid byggjobb har du stor möjlighet att påverka arbetet. Men det kan bli stressigt för dig att hålla reda på alla och se till att rätt hantverkare är på plats vid rätt tidpunkt. Du anses då också som byggherre själv och måste ta ansvar för arbetsmiljön med mera. Alla företag som arbetar hemma hos dig har naturligtvis ansvar för sina arbetare. Någon måste dock ta på sig samordningsansvaret, och om inte du vill göra det måste någon utses som gör det. Och om det uppstår fel kan det annars i värsta fall bli så att alla skyller ifrån sig och ingen tar ansvaret.

Råd & Röns Svarta lista, som publiceras två gånger om året, ger dig information om företag som inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Det kan vara en bra idé att kolla upp det företag du tänker anlita där också. Att hamna i en reklamationstvist är aldrig roligt.

ROT-avdrag

Rot står för reparation, om- och tillbyggnad. ROT-avdrag innebär att du kan få skattereduktion på hantverkarens arbetskostnad. Villkoret är att du äger bostaden (villa, bostadsrätt eller fritidshus) och använder den för eget bruk.

Hantverkaren behöver personnummer och adress till den eller dem som ska ha ROT-avdraget och skickar sedan in en begäran till Skatteverket. För att utnyttja avdraget måste du betala mot faktura. När du får fakturan är rotavdraget frånräknat, du betalar nettot. Resten betalar Skatteverket till hantverkaren.

Rotavdrag gäller bara för arbetskostnader, inte material-, rese- eller maskinkostnader. Var därför noga med att du får en specificerad faktura. Det är hantverkaren som är ansvarig för att veta vilka arbeten som är berättigade till rotavdrag. Men du själv är ansvarig för att visa att du uppfyller villkoren för avdraget.

Anlita inte svartjobbare!

Anlitar du svart arbetskraft kan du förstås inte göra rotavdrag. Firmor som använder sig av svart arbetskraft är inte seriösa och ska inte stödjas. Med svart arbetskraft kan du själv vara tvungen att ta arbetsgivaransvaret, och du kan få svårigheter med försäkringar. Att reklamera ett felaktigt utfört arbete i efterhand blir också svårt.

Problemen med svart arbetskraft är stora inom bygg- och anläggningsbranschen. Den totala omfattningen är omöjlig att beräkna; svarta betalningar redovisas ju ingenstans. Men Skatteverket uppskattar att skattebortfallet på grund av svartjobb är mellan 10 och 20 miljarder kronor årligen inom byggsektorn. Cirka 6 miljarder av detta är oredovisade löner i byggbranschen, runt 5 miljarder utgörs av hushållens köp av svarta byggtjänster, plus ett okänt belopp som omsätts inom organiserad brottslighet i byggbranschen.

 

Om du inte blir nöjd

1. Prata först med hantverkaren/entreprenören direkt.

2. Kontakta hantverkarens branschorganisation, om hantverkaren du anlitat är med i en sådan.

3. Är du medlem i en organisation som kan hjälpa dig, till exempel Villaägarnas riksförbund? Kontakta dem för rådgivning och stöd.

4. Kontakta konsumentvägledaren i din kommun.

5. Anmäl till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller domstol.

Stöd Råd & Rön

Gillar du texten du läser? Råd & Rön är kommersiellt oberoende och en av ytterst få tidningar utan annonser. För 59 kr/månad får du tillgång till alla våra tester, guider och artiklar. Dessutom stödjer du Sveriges enda konsumenttidskrift.

Bli prenumerant
Tema - Hantverkare
lagbok

Konsumenttjänst-lagen

Hantverkaren kan aldrig ge dig sämre villkor än de som står i lagen.

Tema - Hantverkare
checklista

Checklista

Offert, avtal, rotavdrag, reklamation. Har du koll på hantverkstjänsten?

Tema - Hantverkare
takbygge

Dyrare att bygga om

Sänkt rotavdrag från 2016 - hur påverkar det dig?

Tema - Hantverkare
offerter

Offert och avtal

En bra offert och ett tydligt avtal är grunden för att alla, både du och hantverkaren, ska bli nöjda med jobbet

TEST
Tema - Hantverkare
webb-byggaNY

10 sidor om hantverks-tjänster

Branscher och myndigheter finns till din hjälp. Läs på innan du bygger om eller renoverar.

TEST
Tema - Hantverkare
lagbok

Konsumenttjänst-lagen

Hantverkaren kan aldrig ge dig sämre villkor än de som står i lagen.

Tema - Hantverkare
checklista

Checklista

Offert, avtal, rotavdrag, reklamation. Har du koll på hantverkstjänsten?

Tema - Hantverkare
takbygge

Dyrare att bygga om

Sänkt rotavdrag från 2016 - hur påverkar det dig?

Tema - Hantverkare
offerter

Offert och avtal

En bra offert och ett tydligt avtal är grunden för att alla, både du och hantverkaren, ska bli nöjda med jobbet

TEST
Tema - Hantverkare
webb-byggaNY

10 sidor om hantverks-tjänster

Branscher och myndigheter finns till din hjälp. Läs på innan du bygger om eller renoverar.

TEST