Om Råd & Röns Svarta listan

2020-02-18

Råd & Rön vill varna dig för de här företagen eftersom de struntar i Allmänna reklamationsnämndens beslut.

Svarta listan publiceras två gånger om året, i februari samt augusti.

Syftet är att varna för företag som inte följer Allmänna reklamationsnämndens, ARN:s, rekommendationer. Alla ärenden på listan har alltså bedömts av ARN:s jurister, som kommit till slutsatsen att företagen inte har följt de konsumentlagar och -regler som finns i Sverige. 

Ungefär tre månader före publicering kontaktar vi ARN och begär ut alla ärenden där företagen inte följt deras rekommendationer. För att vara absolut säkra på att inget företag hamnar på Svarta listan som inte ska vara där, kontaktar vi alla företag och anmälare och frågar om de har givit/fått rättelse.

 

Så anmäler du till ARN

  • Om du har en tvist med ett företag kan du vända dig till din kommunala konsumentväg­ledning för att få hjälp att lösa tvisten eller för att få hjälp med att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.
  • Du kan också gå direkt in på ARN:s webbplats, www.arn.se, för information och anmälningsblankett.
  • ARN har för närvarande 12 avdelningar, bland annat för resor, försäkringar och el.  
  • Det kostar ingenting att få en tvist prövad i ARN. Men för att nämnden ska pröva tvisten får konsumentens krav inte vara lägre än 500, 1 000 respektive 2  000 kronor beroende på tviste­område.