Hoppa till innehållet

Om Råd & Röns Svarta listan

Råd & Rön vill varna dig för de här företagen eftersom de struntar i Allmänna reklamationsnämndens beslut.

Svarta listan uppdateras två gånger om året, i februari samt augusti och ett företag som sätts upp på listan ligger kvar där under två års tid.

Syftet är att varna för företag som inte följer Allmänna reklamationsnämndens, Arns, rekommendationer. Alla ärenden på listan har alltså bedömts av Arns jurister, som kommit till slutsatsen att företagen inte har följt de konsumentlagar och -regler som finns i Sverige.

Ungefär tre månader före publicering kontaktar vi Arn och begär ut alla ärenden där företagen inte följt deras rekommendationer. För att vara absolut säkra på att inget företag hamnar på Svarta listan som inte ska vara där, kontaktar vi alla företag och anmälare och frågar om de har givit/fått rättelse. Ärenden som rör tvister om ett värde mindre än 1 000 kronor tar vi dock inte med på listan.

Arn är ingen domstol och nämndens rekommendation är just bara en rekommendation som företagen inte är tvingade att följa. Att göra så anses dock vara att följa god affärssed och i många branschorganisationer är det också ett krav för medlemskap.

Vägrar företagen återstår för konsumenten att gå vidare till tingsrätt för att få ersättning.

Även om företaget gör rätt för sig efter en dom eller förlikning i tingsrätten hamnar företaget på Svarta listan eftersom poängen med Arn är att tvisterna inte ska behöva gå till domstol.

Listan har funnits i över 50 år. Den allra första listan, 1969, innehöll 32 företag. Genom åren har vi varnat för tusentals företag som inte följt rekommendationerna.

Så anmäler du till ARN

  • Om du har en tvist med ett företag kan du vända dig till din kommunala konsumentväg­ledning för att få hjälp att lösa tvisten eller för att få hjälp med att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.
  • Du kan också gå direkt in på ARN:s webbplats, www.arn.se, för information och anmälningsblankett.
  • ARN har för närvarande 12 avdelningar, bland annat för resor, försäkringar och el.  
  • Det kostar ingenting att få en tvist prövad i ARN. Men för att nämnden ska pröva tvisten får konsumentens krav inte vara lägre än 500, 1 000 respektive 2  000 kronor beroende på tviste­område.