Råd&Rön använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Jag accepterar

Så gör du om företaget struntar i ARN

Du kan stämma företaget inför tingsrätt om du inte får rättelse trots Allmänna reklamationsnämndens beslut. Många konsumenter drar sig för det med argumentet att det skulle bli för dyrt. Det behöver det inte bli.

Om tvisten rör högst ett halvt prisbasbelopp 22 250 kronor, kan det bli ett förenklat tvistemål. Ansökningsavgiften till tingsrätten är för närvarande 900 kronor. Målet avgörs av en domare, och i de flesta går tvisten inte till rättegång utan avgörs i ett inledande sammanträde med en förlikning.

Du behöver inget ombud, men om du förlorar målet måste du betala motpartens kostnader. Ofta handlar det bara om ersättning för en timmes rättslig rådgivning, en kostnad på cirka 1 500 kronor.

I din hemförsäkring har du en rättsskyddsförsäkring, men den gäller inte vid förenklat tvistemål. Däremot har du nytta av den om tvisten gäller mycket pengar, det vill säga mer än ett halvt basbelopp, och det blir en regelrätt rättegång.

Advokat- och andra rättegångskostnader drar iväg, särskilt om du förlorar målet och även måste ersätta motparten. Men maxbeloppen, alltså hur mycket pengar du kan få ut från försäkringarna, varierar avsevärt mellan bolagen.

Och självrisken på ibland 20 procent av kostnaderna är inte heller försumbar. Konsumenternas försäkringsbyrå jämför olika bolag på sin webbplats; gå in på www.konsumenternas.se.

Vi tipsar: Så vässar du din anmälan till ARN