Råd&Rön använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Jag accepterar

Giftigt mode

T-shirtar med tryck är åter på modet – men trycken kan innehålla riktigt ruggiga kemikalier som stör hormoner och skadar reproduktionen. 

Plötsligt syns sprakande färgtryck på t-shirtar till allt från små barn till vuxna. Men trots att det är plagg som bärs närmast huden kan de plastiga trycken innehålla en hel del obehagliga kemikalier. I en analys av 15 t-tröjor som Råd & Rön har gjort hittades ftalater i fyra av t-shirtarna, och i sex tröjor hittade vi alternativa mjukgörare.

– Många av trycken är gjorde av PVC-plast, och det är egentligen en hård plast. För att göra plasten mjuk måste man tillsätta mjukgörare som ftalater, säger Anna Edberg, projektledare för tester på Råd & Rön.

Ftalater är i många fall reproduktionsstörande, och några är så farliga för hälsan att EU kommer att förbjuda dem från och med nästa år. Ändå hittades flera av dessa ftalater i de tröjor vi testade.

Hollisters värst

Den tröja vi hittade mest kemikalier i var från Hollister. Den innehöll både BBP, en av de ftalater som anses som mest oroväckande, och höga halter av ftalaterna DINP och DIDP. Halten av DINP, som kan orsaka leverskador, var minst 14 gånger över gränsvärdet.

– Egentligen gäller det där gränsvärdet bara för barnprodukter som barn kan stoppa i munnen. Men eftersom det ändå finns begränsningar är det inte ett ämne som man gärna vill ha i sina kläder, säger Anna Edberg.

Även i tröjorna från Rip Curl och Monki hittade vi en av de riktigt otäcka ftalaterna, DEHP.

– DEHP och BBP är exempel på lågmolekylära ftalater, och Kemikalieinspektionen är oroad över det utbredda användandet av dessa. Det är ämnen som vi vet är jättefarliga; de är störande för fortplantningen och förmodligen även hormonstörande, säger Erik Gravenfors, kemist och ekotoxikolog på Kemikalieinspektionen.

Att halterna var under gränsvärdet behöver inte betyda att de är riskfria.

– Det är frågan om det finns en helt säker nivå för dessa ämnen. Gränsen för när den räknas som acceptabel kan också komma att ändras. Det Europeiska livsmedelsverket EFSA sänkte till exempel nyligen gränsvärdet för bisfenol A i livsmedel, säger Erik Gravenfors.

Alternativa mjukgörare

I några tröjor hittade vi inga ftalater, utan bara de alternativa mjukgörare som används i stället. Men vi hittade också tröjor som var helt fria från de mjukgörare och kemikalier vi testat för.

– Trycket i dessa var inte av PVC-plast, vilket innebär att man inte behövt tillsätta några mjukgörare. De här t-shirtarna var inte dyrare, och man kan heller inte se nå gon skillnad på trycket. Det visar att det går att göra tryck av andra material så att man slipper använda mjukgörande kemikalier, säger Anna Edberg.

Hjälper det att tvätta plaggen före användning?

– Nej, ftalater kan man inte tvätta bort. Däremot sitter de inte fast i materialet, utan försvinner ut ur det över tid, men de finns då oftast kvar i omgivningen. Till exempel har man hittat ftalater i damm, vilket gör små barn extra utsatta, eftersom de ofta befinner sig på golvet nära dammet, säger Anna Edberg.

Text: Annika Berge

Testansvarig: Anna Edberg

Foto: Kjell B Persson

 

”Förbudet kommer inte att skydda konsumenter”

Nästa år kommer ett förbud inom EU som reglerar användandet av fyra av de värsta ftalaterna. Men detta är långt ifrån tillräckligt, enligt Erik Gravenfors, kemist och ekotoxikolog på Kemikalieinspektionen.

– Den regleringen gäller bara för produkter som tillverkas i EU och omfattar till exempel inte kläder som tillverkats i Kina, Indien eller USA. Konsumenterna skyddas inte av de nya reglerna, säger han.

De flesta av de t-shirtar Råd & Rön testat har till exempel tillverkats utanför EU, så förbudet skulle inte ha någon effekt på dem. Regeringen har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att kartlägga användningen av ftalater i Sverige, och om man kan begränsa den.

– Vi har hittat de här ftalaterna i allehanda accessoarer, som plastkammar, paraplyn, och olika sportartiklar, och det är oroande. Det är produkter som barn kan få tag på och stoppa i munnen. Ftalaterna sitter inte kvar i produkterna utan migrerar och läcker ut. Vi tittar nu på om vi kan ha en mer omfattande begränsning för dessa kemikalier så de inte finns i konsumentvaror, säger Erik Gravenfors, som arbetar med kartläggningen

 

 

 Altru Apparel, Element, Jordan, Nike, Nirvana, The Hundreds

På god väg

I de här tröjorna hittade vi inga ftalater. Däremot hittade vi olika alternativa mjukgörare, bland annat DIN CH och DEHT, som tagits fram som ersättare för ftalaterna. De alternativa mjukgörarna är inte klassade som farliga.

Vi kan inte säga någonting om dem mer än att det är önskvärt att inte ha mjukgörare alls. Altru Apparel, Nirvana, Jordan och The Hundreds innehöll fenol. Nirvana innehöll låga halter av formaldehyd.

 

 

Hollister 

Kemikaliebomb

I Hollisters tröja fanns störst antal kemikalier och störst mängder ftalater. Den innehöll mycket stora mängder av ftalaterna DINP och DIDP.

Halten av DINP var minst 14 gånger över gränsvärdet, och halten av DID P minst tre gånger över gränsvärdet, för barnprodukter som barn kan stoppa i munnen.

Måttliga mängder (under gränsvärdet) av BBP, en ftalat som förbjuds i EU under februari 2015, och flera alternativa mjukgörare fanns i trycket. Måttliga mängder av formaldehyd (under gränsvärdet). Förekomst av fenol – en svag syra som kan bildas som biprodukt från den alternativa mjukgöraren mesamoll under tillverkningen.

Hollisters kommentar:

”Vi är förvånade över de farliga kemikalier som ni påstår att ni har hittat eftersom vi tar varje steg vi kan för att säkerställa att våra produkter ska vara säkra för konsumenter och att de följer lagen. Vi ska nu snabbt göra egna test för att avgöra om detta verkligen är ett problem.”

 

 

Fruit of the Loom, Monki, Rip Curl

Farliga ämnen

Alla dessa tröjor innehöll minst en ftalat på listan över utfasningsämnen, men i mindre mängder än i Hollister-tröjan. Både Rip Curl och Monki innehöll DEHP, vilket är en av de värsta ftalaterna och som kommer att förbjudas i Europa från februari 2015. Alla tre innehöll dessutom alternativa mjukgörare. Fruit of the Loom och Rip Curl innehöll även fenol.

H&M:s kommentar om tröjan från Monki:

”Restriktionsgränsen för DEHP är 500 ppm, och det gäller hela H&M Group där Monki ingår. Vår gräns är något striktare än EU:s lagstiftning och branschstandard. Tröjan från Monki innehöll 91 ppm och klarar således dessa krav.”

 

 

Adidas, Björn Borg, DC, H&M, Stadium

Bästa resultatet

I de här tröjorna hittade vi inga av de kemikalier vi testat för. Inget av trycken är PVC-tryck, utan är av något annat material som inte kräver mjukgörare för att få ett mjukt och följsamt tryck. 

 

 

UR
Testet är gjort i samarbete med Utbildningsradion. På deras hemsida kan du se programserien Kvalitet om vår konsumtion av textilier.

 

Så testade vi

Testet har utförts av Råd & Rön i samarbete med Utbildningsradion.

Vi har testat 15 stycken typiskt ungdomliga t-tröjor, som vi har handlat i olika sport-, mode- och musikbutiker. Alla t-tröjor är i 100 procent bomull, och de har ett stort plastigt tryck fram. Vi har enbart testat för kemikalier och inte gjort något hållbarhetstest.

I bomullstextilen har vi testat för följande ämnen:

Azo-färgämnen: Cancerframkallande och förbjudna inom EU.

Nonylfenoler: Används som tvätt- och rengöringsmedel vid textilframställning. De är miljöfarliga och mycket giftiga för vattenlevande organismer. De kan också påverka reproduktionsorganen och det endokrina systemet hos djur.

Formaldehyd: Motverkar bland annat krympning och skrynklor. Används också för färgfixering och smutsavvisning. Hudirriterande och allergiframkallande. Tros kunna orsaka cancer.

pH-värdet: Ska ligga mellan 4 och 7,5. Ett högre eller lägre pH kan vara ett tecken på att det finns restsubstanser av olika ämnen i tyget.

I trycket har vi testat för följande ämnen:

Mjukgörare: Ftalater, flamskyddsmedel och alternativa mjukgörare. Vi har sökt efter 14 olika ftalater, inklusive de tolv ftalater som är med på EU:s lista över kemikalier vilkas användning kan komma att begränsas. Dessa tolv är klassade som reproduktionsstörande och misstänks kunna ”skada det ofödda barnet” och ”skada fertiliteten”. Några är även klassade som potentiellt hormonstörande ämnen. Fyra av dessa tolv ftalater kommer att förbjudas inom EU från och med februari 2015.

PAH: Polycykliska aromatiska kolväten, kan vara cancerframkallande.

Kommentar: Vi hittade inga azofärgämnen, nonylfenoler eller PAH och inga extremt låga eller höga pH-värden.  

Prenumerera
pren55

59 kr/mån ger dig:

  • Hundratals tester gjorda i labb. 
  • Nya tester och guider varje månad. 
  • Hela tidningen i mobil och dator.