Tillverkare NOVA
  Modell VisionNOVA
  Sortera på:
pt12398-0004_00
Tillverkare NOVA
Modell VisionNOVA
Cirkapris 1600 kr
Samlat betyg
52
  Visa egenskaper Dölj egenskaper
Typ Video
Typ av signalsystem FM
Testdatum 2012-05-15
Täckning, betyg
5
Täckning samma våning, betyg
8
Täckning en våning ner, betyg
1
Signalkvalitet, betyg
6
Ljudsignalering, betyg
5
Videosignalering, betyg
6
Ikonsignalering, betyg
7
Hanterbarhet, betyg
6
Daglig användning, betyg
7
Manual, betyg
4
Batteri, betyg
6
Strömförbrukning avstängd, ampere 0 mA
Strömförbrukning på, ampere -
Hållbarhet, betyg
6
Tillförlitlighet, betyg
7
Varnar vid fel, betyg
8
Typ av varning Ljud & ikon
Minsta möjliga ljud 60 dB(A)
Blanda ihop kontrollerna, betyg
9
Produktspecifikation
Storlek, föräldraenhet 7,3 x 14 x 3,5 cm3
Storlek, barnenhet 8,6 x 10,4 x 3,2 cm3
Vikt föräldraenhet 150 g
Vikt barnenhet 110 g
Kommentar
Sortera på:
Tillverkare
Modell
Cirkapris
Samlat betyg
 
Typ
Typ av signalsystem
Testdatum
Täckning, betyg
Täckning samma våning, betyg
Täckning en våning ner, betyg
Signalkvalitet, betyg
Ljudsignalering, betyg
Videosignalering, betyg
Ikonsignalering, betyg
Hanterbarhet, betyg
Daglig användning, betyg
Manual, betyg
Batteri, betyg
Strömförbrukning avstängd, ampere
Strömförbrukning på, ampere
Hållbarhet, betyg
Tillförlitlighet, betyg
Varnar vid fel, betyg
Typ av varning
Minsta möjliga ljud
Blanda ihop kontrollerna, betyg
Produktspecifikation
Storlek, föräldraenhet
Storlek, barnenhet
Vikt föräldraenhet
Vikt barnenhet
Kommentar

Testet är utfört av Råd & Rön i samarbete med andra internationella konsumenttidskrifter som är medlemmar i International Consumer Research & Testing, ICRT.

Samlat betyg: Anges på en 100-gradig skala där 1 är sämst och 100 bäst. Betyget är inte en sammanräkning av de olika delbetygen utan räknas samman enligt följande viktning:

Täckning står för 30 procent, hanterbarhet 20 procent, signalkvalitet 20 procent, hållbarhet 10 procent, batteri 10 procent och tillförlitlighet 10 procent.

Delbetygen avrundas och anges på en 9-gradig skala där 1 är sämst och 9 bäst.

Betyget för tillförlitlighet kan, om det inte är tillräckligt högt, dra ner det totala betyget med en begränsningsfaktor.