Tillverkare Runtastic Amer Sports Nike Runtastic Nike Adidas Endomondo FitnessKeeper FitnessKeeper Adidas Endomondo Sports Tracking Technologies
  Modell GPS Running, Jogging and Fitness Tracker Sports Tracker Running Cycling Nike+ Running Running & Fitness Nike+ Running Train & run Löpning, Cykling, Promenering, Fitness Motionsspårare & Personlig Coach Med GPS Runkeeper Runkeeper - GPS Running, Walk, Cycling, Workout and Weight Tracker Train & run Löpning Cykling GPS Sports Tracker for Running, Cycling, Walking, Hiking, Fitness, Weight Loss and All Training
  Sortera på:
OT15490-0006-00_00 OT15490-0011-00_00 OT15490-0004-00_00 OT15490-0005-00_00 OT15490-0003-00_00 OT15490-0008-00_00 OT15490-0002-00_00 OT15490-0009-00_00 OT15490-0010-00_00 OT15490-0007-00_00 OT15490-0001-00_00 OT15490-0012-00_00
Tillverkare Runtastic Amer Sports Nike Runtastic Nike Adidas Endomondo FitnessKeeper FitnessKeeper Adidas Endomondo Sports Tracking Technologies
Modell GPS Running, Jogging and Fitness Tracker Sports Tracker Running Cycling Nike+ Running Running & Fitness Nike+ Running Train & run Löpning, Cykling, Promenering, Fitness Motionsspårare & Personlig Coach Med GPS Runkeeper Runkeeper - GPS Running, Walk, Cycling, Workout and Weight Tracker Train & run Löpning Cykling GPS Sports Tracker for Running, Cycling, Walking, Hiking, Fitness, Weight Loss and All Training
Operativsystem IOS Android IOS Android Android IOS IOS Android IOS Android Android IOS
Samlat betyg
72
65
65
64
59
58
51
49
44
43
40
26
  Visa egenskaper Dölj egenskaper
Löpning
6
5
6
6
4
5
5
5
6
5
4
5
På löpturen
9
9
7
9
5
6
8
6
6
6
7
9
Felvisning 0,00 % 0,73 % 0,10 % -0,31 % -1,87 % -1,14 % 1,14 % -0,52 % 0,10 % -3,23 % 0,10 % 1,77 %
Kartvy
9
8
5
9
5
8
9
8
5
8
9
8
Tillbehör Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Smart watch
4
6
6
4
1
1
8
8
8
1
8
6
Ljudkommentarer Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Planera löpturen
3
1
3
3
3
7
4
7
7
7
4
1
Sätta mål Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Planera rutt Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Träningsplaner Nej Nej Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej
Schemaläggning Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej
Cykling Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Musikspelare
5
1
9
5
5
1
1
1
5
1
1
1
Träningshistorik
7
5
5
7
5
5
6
7
7
5
6
5
Karta Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Höjdkurva Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja
Distans
9
2
5
9
5
8
5
6
6
8
5
2
Hastighet
4
6
6
4
6
9
4
9
9
9
4
6
Energiförbrukning
4
6
1
4
1
6
6
8
8
6
6
6
Hanterbarhet
8
9
9
7
8
9
9
8
8
8
9
9
Dagligt bruk
8
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9
9
Telefonsamtal
8
8
8
8
5
8
8
4
4
5
8
8
Inställningar
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Störmoment
7
9
9
6
8
9
7
9
8
9
7
8
Reklam
1
9
9
1
9
9
3
9
9
9
3
9
Betygsätta appen
9
9
9
1
9
9
2
9
5
9
9
9
Batteritid
6
7
6
7
5
6
6
7
5
6
7
5
Webb
9
9
7
9
7
2
9
9
9
2
9
9
Hantera träning Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja
Sociala medier
8
3
6
8
6
1
9
5
5
1
9
3
Bjuda in vänner Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja
Dela träning Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Direktsändning Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej
Utmana vänner Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej
Dataintegritet
8
9
8
6
8
8
4
3
2
3
2
1
Krypterad trafik
7
8
5
5
5
5
7
1
1
5
1
7
Till tillverkaren
9
5
5
9
5
9
1
5
5
5
1
5
Identifikation av mobil Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Operatörsnamn Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej
Position Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej
Tredje part
7
8
5
5
5
5
7
1
1
5
1
7
E-post Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej
Telefoninformation Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Identifikation av mobil Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Operatörsnamn Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej
Position Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Nej
Okrypterad trafik
9
9
9
7
9
9
3
7
3
3
3
1
Till tillverkaren
9
9
9
1
9
9
9
9
9
9
9
1
Telefoninformation Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja
Tredje part
9
9
9
9
9
9
1
5
1
1
1
1
Telefoninformation Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Identifikation av mobil Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja
Produktspecifikation
Datum 2016-03-07 2016-03-07 2016-03-07 2016-03-07 2016-03-07 2016-03-07 2016-03-07 2016-03-07 2016-03-07 2016-03-07 2016-03-07 2016-03-07
Sortera på:
Tillverkare
Modell
Operativsystem
Samlat betyg
 
Löpning
På löpturen
Felvisning
Kartvy
Tillbehör
Smart watch
Ljudkommentarer
Planera löpturen
Sätta mål
Planera rutt
Träningsplaner
Schemaläggning
Cykling
Musikspelare
Träningshistorik
Karta
Höjdkurva
Distans
Hastighet
Energiförbrukning
Hanterbarhet
Dagligt bruk
Telefonsamtal
Inställningar
Störmoment
Reklam
Betygsätta appen
Batteritid
Webb
Hantera träning
Sociala medier
Bjuda in vänner
Dela träning
Direktsändning
Utmana vänner
Dataintegritet
Krypterad trafik
Till tillverkaren
Identifikation av mobil
Operatörsnamn
Position
Tredje part
E-post
Telefoninformation
Identifikation av mobil
Operatörsnamn
Position
Okrypterad trafik
Till tillverkaren
Telefoninformation
Tredje part
Telefoninformation
Identifikation av mobil
Produktspecifikation
Datum

Testet är utfört av Råd & Rön i samarbete med andra internationella konsumenttidskrifter som är medlemmar i International Consumer Research & Testing, ICRT.

Samlat betyg: Anges på en 100-gradig skala, där 1 är sämst och 100 är bäst. Betyget är inte en sammanräkning av de olika delbetygen, utan räknas samman enligt följande viktning: Löpning 25 procent, träningshistorik 30 procent, hanterbarhet 20 procent, störmoment 15 procent, samt webb och sociala medier 5 procent vardera. Delbetygen avrundas och anges i en skala från 1–9 där 1 är sämst och 9 är bäst. Dataintegritet fungerar som en begränsande faktor för hela det samlade betyget.

Löpning: Betyg för hur appen fungerar för löpning

  • Felvisning: Anger hur mycket fel appen visar när det gäller distans.
  • Tillbehör: Anger om appen kan använda tillbehör som pulsband eller pedometer.
  • Smart watch: Betyg för hur många smarta klockor appen stödjer och hur väl de fungerar tillsammans.

Träningshistorik: Betyg för hur väl appen rapporterar och presenterar din träningshistorik.

Hanterbarhet: Betyg för hur enkelt det är att använda appen.

  • Telefonsamtal: Hur enkelt det är att hantera telefonsamtal när appen körs.
  • Störmoment: Betyg för störmoment som reklam eller förkortad batteritid. Högt betyg betyder lite störning.

Sociala medier: Betyg för hur bra appen fungerar med sociala medier.

Direktsändning: Anger om det går att följa vänner live när de tränar.

Dataintegritet: Betyg för hur väl appen hanterar din data och din integritet på nätet.