Tillverkare Teutonia
  Modell BeYou
  Sortera på:
ic11077-0164-00_00
Tillverkare Teutonia
Modell BeYou
Pris, Cirka 6000 kr
Samlat betyg
65
  Visa egenskaper Dölj egenskaper
Hanterbarhet
7
Köra vagnen
8
Snäva svängar
8
Terrängkörning
8
Körergonomi
8
Bussar och tåg
6
Trappor
7
Bära vagnen
7
Sittdel
7
Rygglutning
7
Hopfällning
5
Vändbar Ja
Övrig användning
7
Förvaringsfack
7
Rengöring
7
Klarar säkerhetskrav Delvis
Kommentar, säkerhet Skyddsbågen och sätet underkända.
Korrekt märkning Delvis
Kommentar, märkning Saknar märkning för den nya standarden EN1888:2012.
Manual Delvis
Kommentar, manual Saknar instruktion om användande för nyfödda barn.
Klarar ftalattest? Nej
Testdatum 2013-04-17
Sortera på:
Tillverkare
Modell
Pris, Cirka
Samlat betyg
 
Hanterbarhet
Köra vagnen
Snäva svängar
Terrängkörning
Körergonomi
Bussar och tåg
Trappor
Bära vagnen
Sittdel
Rygglutning
Hopfällning
Vändbar
Övrig användning
Förvaringsfack
Rengöring
Klarar säkerhetskrav
Kommentar, säkerhet
Korrekt märkning
Kommentar, märkning
Manual
Kommentar, manual
Klarar ftalattest?
Testdatum

Testet är utfört i samarbete med andra internationella konsumenttidskrifter som är medlemmar i International Consumer Research & Testing, ICRT .

Samlat betyg: Anges på en 100-gradig skala, där 1 är sämst och 100 bäst. Betyget är inte en sammanräkning av de olika delbetygen utan räknas samman enligt flöjande viktning:

Hanterbarhet står för 70 procent, säkerhet 10 procent, märkning 10 procent och manual 10 procent. Delbetygen avrundas och anges på en 9-gradig skala, där 1 är sämst och 9 bäst.

Pris, cirka: Priserna är hämtade under april 2013.

Hanterbarhet: Samlat betyg för vad testpanelen ansåg om sittvagnarna. Deltagarna, som bestod av både föräldrar och experter, använde vagnarna i många olika situationer och under kontrollerade omständigheter.

• Köra vagnen: Betyg för hur vagnen är att köra i olika miljöer med jämna och ojämna underlag, samt i trappor och över trottoarkanter.

• Snäva svängar: Betyg för hur vagnen är att köra i till exempel affärer med många hinder och snäva kurvor.

• Terrängkörning: Betyg för hur vagnen är att köra i svårare terräng, till exempel på stigar och andra mjuka underlag.

• Körergonomi: Betyg för hur bekväm vagnen är att köra. Inkluderar till exempel justering av handtagen, generell ergonomi och handtagens känsla.

• Bussar och tåg: Betyg för hur vagnen är att använda under på- och avstigning av bussar, tåg och rulltrappor.

• Trappor: Betyg för hur smidig vagnen är att köra upp- och nedför trappor.

• Bära vagnen: Betyg för hur vagnen är att bära uppfälld, när man är två personer.

• Sittdel: Betyg för vagnens sittdel. Här har vi bland annat kontrollerat hur enkelt och säkert det är att ta bort och sätta fast sittdelen. Justering av sufflett och benvinkel har också bedömts.

• Rygglutning: Betyg för hur enkel och säker hanteringen av rygglutning är.

• Vändbar: Anger om sittvagnen kan vändas så att barnet även kan sitta framvänt mot personen som drar vagnen. Detta påverkar inte det samlade betyget.

• Hopfällning: Betyg för hur enkelt och säkert det är att fälla ihop och fälla upp vagnen.

• Övrig användning: Betyg för hur enkelt det är att använda vagnen i övrigt. Här har vi bland annat kontrollerat hur lätt det är att placera ett barn i vagnen, selens justeringsmöjligheter, bromsens tillgänglighet och hopfällda vagnens storlek

• Förvaringsfack: Betyg för vagnens förvaringsmöjligheter, samt hur enkelt det är att komma åt dem.

• Rengöring: Betyg för hur enkelt det är rengöra vagnen. Tyget smutsades ned med biff och grönsaksgryta samt en efterrätt bestående av äpple och päron.

Säkerhet: Anger om vagnen uppfyller gällande säkerhetsstandard. Bland annat testas klämrisker, vassa delar, stabilitet och bromsar.

Märkning: Anger om vagnen uppfyller alla de krav som standarden ställer på barnvagnar.

Manual: Anger om vagnen uppfyller alla de krav som standarden ställer på barnvagnar.

Ftalater: Anger om plastdetaljerna innehåller ftalater. Tillåtet gränsvärde är 0,1 procent av massan i leksaker och barnartiklar.