Råd&Rön använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Jag accepterar

Underkläder, kemikalier

Att nyinköpta underkläder ska innehålla farliga kemikalier är inget man förväntar sig. Men när Råd & Rön testade svarta kalsonger och trosor för en rad kemikalier visade det sig att ett par kalsonger innehöll skyhöga halter av ett förbjudet ämne.

Svarta underkläder är storsäljande, men tyvärr kan färgningen ge problem eftersom många kemikalier används i processen. Råd & Rön har, i samarbete med testorganisationen ICRT, testat kemikalieförekomsten i svarta underkläder, elva kalsonger och nio trosor. Resultatet är häpnadsväckande.

Ett par kalsonger från Salming innehöll alarmerande höga halter av ett förbjudet ämne. Underkläderna testades för kemikalier enligt EU:s kemikalieförordning Reach och organisationen Oeko-Tex standard. De kemikalier som undersöktes var azofärger, klorbensen, klortoluen, allergiframkallande färgämnen, ftalater, nickel, kadmium, bly samt nonylfenol och nonylfenoletoxilat.

De två sistnämnda förkortas gemensamt till NPE. Samtliga plagg klarade alltså gränsvärdena med god marginal, utom Salmings herrkalsonger Short Boxer. De innehöll 2 000 mg/kg, dubbelt så mycket som gränsvärdet, av de förbjudna ämnena NPE.

Gränsvärdet ligger alltså på 1 000 mg/kg. NPE används som tvätt- och rengöringsmedel vid textilframställning. De är miljöfarliga och mycket giftiga för vattenlevande organismer. De kan också påverka reproduktionsorganen och det endokrina systemet hos djur.

tabell

 

Anmärkningsvärt och onödigt

– Det är mycket anmärkningsvärt att kalsongerna innehöll en så stor mängd NPE, och det känns väldigt onödigt. Ämnena får inte användas vid textilberarbetning annat än i helt slutna system där de inte kan komma ut i avloppsvatten eller spillvatten. Men här finns de alltså kvar i kalsongerna, säger Erik Åhsgren, projektledare för tester på Råd & Rön.

– De andra företagen har inte haft något problem med att avlägsna NPE från sina produkter. Det framgår tydligt av testresultaten, betonar Erik Åhsgren.

NPE är lätt vattenlösliga och går därför ut i avloppet så fort kalsongerna tvättas, vilket EU:s kemikalielagstiftning Reachs begränsning är till för att motverka.

– Det är möjligt att NPE inte släpps ut i avloppet vid själva tillverkningsprocessen, säger Erik Åhsgren. Men ämnena kommer ju ut i ledningarna när plaggen tvättas. Jag tycker att det är på gränsen till att vara ett lagbrott.

Kristina Hermansson, marknadschef på Salming Underwear, kommenterar resultatet från Råd & Röns test så här:

– Textil & Läderlaboratoriet har tidigare testat våra produkter, och då har kalsongerna fått godkända resultat. Men då ert test visar något annat har vi ändå beslutat att plocka bort den kalsong ni testat ur vårt sortiment. Men den kan trots det finnas kvar en tid i butikerna.

Upprörande, tycker miljöministern

På miljödepartementet arbetar man självklart mycket med kemikaliefrågor och har givit Kemikalieinspektionen, KemI, ett särskilt uppdrag att jobba för en Giftfri vardag. Miljöminister Lena Ek är upprörd över förekomsten av NPE i Salmings kalsonger:

– Jag är förvånad över att företagen själva inte testar detta kontinuerligt. Även om man har kommit överens med leverantören om testning kan man inte slå sig till ro med det. Man måste vara närvarande på produktionsplatsen.

– Det är en klar risk för företagen att tappa i trovärdighet för sitt varumärke när sådant här händer. Producenterna kan självklart tvätta med annat än giftiga rengöringsmedel, så att det inte finns några rester i plaggen som når konsumenterna. Hormonstörande medel ska inte komma ut i avloppen!

Lena Ek betonar att just kemikalie- och läkemedelsrester är förödande för vattenkvaliteten. Reningsverken klarar ännu inte att ta hand om dem fullt ut.

– Även vi i Sverige har saker att åtgärda, men konsumenterna måste absolut kunna lita på dricksvattnet, säger Lena Ek.

KemI har också tagit del av Råd & Röns test och undersöker frågan närmare. De vill att NPE ska totalförbjudas i textilier och arbetar just nu med en skrivelse som ska lämnas in till EU:s kemikaliemyndighet Echa senast i augusti i år. Därefter kan det ta ett par år innan förbudet är infört i kemikalielagstiftningen Reach.

Text:  Ingrid Jacobsson

Testansvarig: Erik Åhsgren

 

Reach har koll på kemikalierna

Reach är en EU-gemensam kemikalielagstiftning. Den reglerar tillverkarnas och importörernas ansvar för kemiska ämnen. Inget ämne som tillverkas, används eller släpps ut får orsaka skadliga effekter på hälsa eller miljö.

Den som tillverkar eller importerar kemikalier i en kvantitet av minst ett ton per år måste registrera dessa hos EU:s kemikaliemyndighet Echa, som ligger i Helsingfors. Reach infördes 2007, men det kommer att ta ända till 2018 innan reglerna gäller fullt ut och alla ämnen har registrerats.

Tillsynsansvaret för kemiska produkter och varor delas i Sverige mellan Kemikalieinspektionen (KemI), länsstyrelserna och kommunerna. Vissa särskilt farliga ämnen finns på en lista, den så kallade kandidatförteckningen.

Där listar Echa ämnen som till exempel är giftiga och lagras i miljön under lång tid, som är cancerframkallande eller hormonstörande. Om du som konsument undrar om det finns något av dessa ämnen i en vara du köpt har du rätt att få information om detta genom att fråga i butiken.

Försäljaren ska då skaffa fram information (om den inte finns i butiken) och ge dig namnet på det farliga ämnet. Informationen ska du få utan kostnad och senast 45 dagar från det att du ställt frågan till säljaren. Reach omfattar både ämnen som används i industriella processer och vardagliga konsumentprodukter som rengöringsmedel, färger, kläder och möbler.

Men inte livsmedel, djurfoder eller läkemedel; där gäller annan lagstiftning. Vill du veta mer om Reach kan du ställa frågor till KemI på deras Reach-upplysning.

Källa: www.kemi.se

Prenumerera
pren55

59 kr/mån ger dig:

  • Hundratals tester gjorda i labb. 
  • Nya tester och guider varje månad. 
  • Hela tidningen i mobil och dator.