Tillverkare Montedos (Lidl)
  Sortera på:
R1_00
Tillverkare Montedos (Lidl)
Produkt Mini raisins snack packs
Samlat betyg
1
  Visa egenskaper Dölj egenskaper
Pris per kilo, cirka 70 kr
Datum 2014-11-03
Ekologisk Nej
Förpackningsstorlek 168 g (12 x 14 g)
Smakpanel
5
Smak
6
Doft
5
Utseende
6
Konsistens
6
Totalt omdöme, allt inkluderat
5
Bekämpningsmedel
1
Antal bekämpningsmedel 15 st
Kommentar Varav två är förbjudna inom EU.
Mögelgifter
1
Aflatoxin Ej påvisat
Ochratoxin A 2,4 µg/kg
Kommentar Produkten har blivit hårdare bedömd eftersom den är riktad till barn.
Sortera på:
Tillverkare
Produkt
Samlat betyg
 
Pris per kilo, cirka
Datum
Ekologisk
Förpackningsstorlek
Smakpanel
Smak
Doft
Utseende
Konsistens
Totalt omdöme, allt inkluderat
Bekämpningsmedel
Antal bekämpningsmedel
Kommentar
Mögelgifter
Aflatoxin
Ochratoxin A
Kommentar

Samlat betyg: Anges på en 100-gradig skala, där 1 är sämst och 100 är bäst. Betyget är inte en sammanräkning av de olika delbetygen utan räknas samman enligt följande viktning: Smakpanelen står för 90 procent, bekämpningsmedel 5 procent och mögelgifter 5 procent. Bekämpningsmedel och mögelgifter fungerar som begränsningsfaktorer på det samlade betyget. Delbetygen avrundas och anges på en 9-gradig skala, där 1 är sämst och 9 är bäst.

Pris per kilo, cirka: Priserna är hämtade från butik i september 2014.

Smakpanel: Samlat betyg från vår smakpanel. Betyget är sammanräknat och viktat från alla deras betyg.

• Totalt omdöme, allt inkluderat: Testpanelens totala och övergripande omdöme om hela produkten.

Bekämpningsmedel: Betyg för antalet bekämpningsmedel på russinen. Avdrag på det samlade betyget har gjorts om russinen innehåller fler än fem bekämpningsmedel samt om något av dem är förbjudet inom EU. Inga mängder över gränsvärden påvisades.

Mögelgifter: Vi har analyserat mögeltoxinerna aflatoxin och ochratoxin A i russinen. Aflatoxin påvisades inte i något prov. Gränsvärdet för ochratoxin A i russin är 10 μg/kg och överskreds inte av några russin. Alla russin med påvisade mängder av ochratoxin A har fått ett avdrag på det samlade betyget. Montedos russin har blivit hårdare bedömd eftersom den enligt förpackningen är riktad till barn.

• Ochratoxin A: Den uppmätta mängden ochratoxin A i provet.