Tillverkare Urtekram Änglamark ICA Sun Maid Sun Maid COOP Horizon Kung Markatta BioFood Eldorado Favorit Saltå Kvarn Garant Montedos (Lidl)
  Sortera på:
R13_00 Bäst i test R5_00 R10_00 R3_00 R4_00 R2_00 R14_00 R11_00 R12_00 R7_00 R6_00 R8_00 R9_00 R1_00
Tillverkare Urtekram Änglamark ICA Sun Maid Sun Maid COOP Horizon Kung Markatta BioFood Eldorado Favorit Saltå Kvarn Garant Montedos (Lidl)
Produkt Mörka russin Russin Russin Organic Raisins Naturliga russin Solmogna russin Rasins sultana Sultanrussin Russin Sultan Russin Russin Soltorkade russin Russin Mini raisins snack packs
Samlat betyg
83
82
74
70
68
63
63
63
58
57
54
51
33
1
  Visa egenskaper Dölj egenskaper
Pris per kilo, cirka 50 kr 60 kr 50 kr 105 kr 65 kr 50 kr 70 kr 100 kr 100 kr 40 kr 50 kr 80 kr 50 kr 70 kr
Datum 2014-11-03 2014-11-03 2014-11-03 2014-11-03 2014-11-03 2014-11-03 2014-11-03 2014-11-03 2014-11-03 2014-11-03 2014-11-03 2014-11-03 2014-11-03 2014-11-03
Ekologisk Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej Nej
Förpackningsstorlek 400 g 250 g 500 g 250 g 500 g 500 g 1000 g 500 g 500 g 250 g 500 g 250 g 500 g 168 g (12 x 14 g)
Smakpanel
8
8
9
7
7
6
7
7
7
7
6
6
7
5
Smak
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
6
5
6
6
Doft
8
6
7
5
5
8
8
8
7
6
8
7
6
5
Utseende
8
9
9
8
8
6
6
9
6
7
8
6
7
6
Konsistens
9
8
9
8
8
6
8
6
7
8
6
7
8
6
Totalt omdöme, allt inkluderat
8
8
9
6
6
6
7
7
6
7
6
6
6
5
Bekämpningsmedel
9
9
5
9
7
8
9
9
9
5
5
9
3
1
Antal bekämpningsmedel 0 st 0 st 4 st 0 st 2 st 1 st 0 st 0 st 0 st 5 st 4 st 0 st 8 st 15 st
Kommentar Varav två är förbjudna inom EU.
Mögelgifter
9
9
7
9
9
9
8
7
5
6
7
7
8
1
Aflatoxin Ej påvisat Ej påvisat Ej påvisat Ej påvisat Ej påvisat Ej påvisat Ej påvisat Ej påvisat Ej påvisat Ej påvisat Ej påvisat Ej påvisat Ej påvisat Ej påvisat
Ochratoxin A Ej påvisat Ej påvisat 2,0 µg/kg Ej påvisat Ej påvisat Ej påvisat 0,6 µg/kg 1,1 µg/kg 4,2 µg/kg 2,7 µg/kg 1,2 µg/kg 1,5 µg/kg 0,58 µg/kg 2,4 µg/kg
Kommentar Produkten har blivit hårdare bedömd eftersom den är riktad till barn.
Sortera på:
Tillverkare
Produkt
Samlat betyg
 
Pris per kilo, cirka
Datum
Ekologisk
Förpackningsstorlek
Smakpanel
Smak
Doft
Utseende
Konsistens
Totalt omdöme, allt inkluderat
Bekämpningsmedel
Antal bekämpningsmedel
Kommentar
Mögelgifter
Aflatoxin
Ochratoxin A
Kommentar

Samlat betyg: Anges på en 100-gradig skala, där 1 är sämst och 100 är bäst. Betyget är inte en sammanräkning av de olika delbetygen utan räknas samman enligt följande viktning: Smakpanelen står för 90 procent, bekämpningsmedel 5 procent och mögelgifter 5 procent. Bekämpningsmedel och mögelgifter fungerar som begränsningsfaktorer på det samlade betyget. Delbetygen avrundas och anges på en 9-gradig skala, där 1 är sämst och 9 är bäst.

Pris per kilo, cirka: Priserna är hämtade från butik i september 2014.

Smakpanel: Samlat betyg från vår smakpanel. Betyget är sammanräknat och viktat från alla deras betyg.

• Totalt omdöme, allt inkluderat: Testpanelens totala och övergripande omdöme om hela produkten.

Bekämpningsmedel: Betyg för antalet bekämpningsmedel på russinen. Avdrag på det samlade betyget har gjorts om russinen innehåller fler än fem bekämpningsmedel samt om något av dem är förbjudet inom EU. Inga mängder över gränsvärden påvisades.

Mögelgifter: Vi har analyserat mögeltoxinerna aflatoxin och ochratoxin A i russinen. Aflatoxin påvisades inte i något prov. Gränsvärdet för ochratoxin A i russin är 10 μg/kg och överskreds inte av några russin. Alla russin med påvisade mängder av ochratoxin A har fått ett avdrag på det samlade betyget. Montedos russin har blivit hårdare bedömd eftersom den enligt förpackningen är riktad till barn.

• Ochratoxin A: Den uppmätta mängden ochratoxin A i provet.