Så läser du tabellen Spara som PDF
  Tillverkare Miele
  Modell WTH 130 WPM
  Sortera på:
18853 Bäst i test
Tillverkare Miele
Modell WTH 130 WPM
Typ Frontmatad
Pris 29695 kr
Samlat betyg
60
  Visa egenskaper Dölj egenskaper
Tvätt
6
Tvättresultat
7
Bomull 40°C
6
Syntet 40°C
7
Sköljning
3
Bomull 40°C
4
Syntet 40°C
3
Extra skölj Ja
Centrifugering
8
Restfukt, bomull 40°C 48 %
Restfukt, syntet 40°C 31 %
Max centrifugering bomull 1600
Tvättid
5
Bomull 40°C 2 h 31 min
Syntet 40°C 1 h 59 min
Tork
5
Torkning
6
Restfukt bomull skåptorr 2 %
Restfukt syntet skåptorr 4 %
Jämnhet i torkningen
9
Skrynkling
1
Torktid
4
Bomull skåptorr 1 h 43 min
Syntet skåptorr 1 h 21 min
Tvätta & Torka
4
Tid 4 h 12 min
Torkning
5
Tvättmängd 4,0 kg
Energiförbrukning
6
Tvätt
8
Bomull 0,68 kWh
Syntet 0,47 kWh
Tork
5
Bomull skåptorr 1,92 kWh
Syntet skåptorr 1,35 kWh
Tvätt & tork
5
Bomull 40° C + skåptorr 2,48 kWh
Vattenförbrukning
8
Tvätt
8
Bomull 61 l
Syntet 46 l
Tork
8
Bomull skåptorr 15 l
Syntet skåptorr 11 l
Tvätt & tork
7
Bomull 40° C + skåptorr 66 l
Ljud
6
Tvätt
8
Centrifugering
4
Tork
9
Hanterbarhet
6
Lägga i tvätt
5
Tvättmedelsfacket
7
Tvättning
4
Underhåll
7
Manual
7
Produktspecifikation
Kapacitet, tvätt 7,0 kg
Kapacitet, tork 4,0 kg
Bredd 60 cm
Höjd 85 cm
Djup 64 cm
Slanglängd 184 cm
Sladdlängd 200 cm
Energimärkning A
Datum 2017-10-26
Sortera på:
Tillverkare
Modell
Typ
Pris
Samlat betyg
 
Tvätt
Tvättresultat
Bomull 40°C
Syntet 40°C
Sköljning
Bomull 40°C
Syntet 40°C
Extra skölj
Centrifugering
Restfukt, bomull 40°C
Restfukt, syntet 40°C
Max centrifugering bomull
Tvättid
Bomull 40°C
Syntet 40°C
Tork
Torkning
Restfukt bomull skåptorr
Restfukt syntet skåptorr
Jämnhet i torkningen
Skrynkling
Torktid
Bomull skåptorr
Syntet skåptorr
Tvätta & Torka
Tid
Torkning
Tvättmängd
Energiförbrukning
Tvätt
Bomull
Syntet
Tork
Bomull skåptorr
Syntet skåptorr
Tvätt & tork
Bomull 40° C + skåptorr
Vattenförbrukning
Tvätt
Bomull
Syntet
Tork
Bomull skåptorr
Syntet skåptorr
Tvätt & tork
Bomull 40° C + skåptorr
Ljud
Tvätt
Centrifugering
Tork
Hanterbarhet
Lägga i tvätt
Tvättmedelsfacket
Tvättning
Underhåll
Manual
Produktspecifikation
Kapacitet, tvätt
Kapacitet, tork
Bredd
Höjd
Djup
Slanglängd
Sladdlängd
Energimärkning
Datum

Vad säger tabellen?

Testet är utfört av Råd & Rön i samarbete med andra internationella konsumenttidskrifter som är medlemmar i International Consumer Research & Testing, ICRT.

Samlat betyg: Anges på en 100-gradig skala, där 1 är sämst och 100 bäst. Betyget är inte en sammanräkning av de olika delbetygen utan räknas samman enligt följande viktning: Tvättresultatet står för 45 procent, sköljning 10 procent, centrifugering 10 procent, tvättid 5 procent, miljö 15 procent, hanterbarhet 10 procent, ljud 5 procent. Delbetygen avrundas och anges på en 9-gradig skala, där 1 är sämst och 9 bäst.

Typ: Anger om tvättmaskinen är frontmatad, toppmatad eller en kompakt modell.

Tvätt: Samlat betyg för hur ren tvätten blir vid de olika programmen. Det samlade betyget inkluderar betyg för hur bra maskinen är på att tvätta och skölja bomull och syntet, hur bra den är på att centrifugera samt hur lång tid det tar.

• Max centrifugering, bomull: Tillverkarnas uppgifter om maximalt antal varv per minut på bomullsprogrammet.

• Tvättid: Betyget är baserat på hur många kilo tvätt som maskinen klarar av i respektive programval.

Tork: Samlat betyg för bra maskinen torkar med respektive automatprogram. Bedöms efter hur mycket restfukt som finns kvar i tvätten när programmet stannar, jämfört med ett idealt värde; det ska varken vara för torrt eller för fuktigt. Det samlade betyget inkluderar betyg för om plaggen är jämnt torkade, hur skrynklig tvätten blir och hur lång tid det tar att torka tvätten.

• Restfukt bomull, skåptorr: Skåptorr-programmet för bomull ska ge en tvätt med 0 procent restfukt. Redan vid cirka 2–3 procent känner man fukt med handen.

• Restfukt syntet, skåptorr: Skåptorr-programmet för syntet ska ge en tvätt med 1 procent restfukt.

• Torktid: Betyg för hur lång tid det tar att torka tvätten. Betyget inkluderar bland annat betyg för hur lång tid det tar att torka en last bomull skåptorr (0 procent restfukt) samt en last syntet skåptorr (1 procent restfukt). Betyget bygger på tid per kilo tvätt. Torktiden som anges är total tid för respektive modell.

Tvätta och torka: Samlat betyg för hur lång tid en kombinerad tvätt och tork tar samt hur torr tvätten blir. Betygen baseras på maskinens kapacitet i kg tvätt.

• Tid: Total tid för en tvätt och tork, bomull skåptorr.

• Tvättmängd: Den mängd tvätt som modellen klarar av att köra en kombinerad tvätt och tork med.

Energiförbrukning: Samlat betyg för energiförbrukning vid flera olika program. Betyget är baserat på hur många kilo tvätt som maskinen klarar för respektive program.

Vattenförbrukning: Samlat betyg för vattenförbrukning vid flera olika program. Betyget är baserat på hur många kilo tvätt som maskinen klarar för respektive program. Ljudnivå: Samlat betyg för ljudnivån under tvättning, centrifugering och torkning. Ljudet har mätts och bedömts av en panel bestående av fem personer.

Hanterbarhet: Samlat betyg för hur enkel maskinen är att hantera. Inkluderar betyg för hur enkelt det är att lasta i och ta ut tvätt, hur enkelt och tydligt det är att fylla tvätt- och sköljmedel i maskinen, hur enkelt det är att välja program och starta tvättningen, hur enkelt det är att underhålla maskinen, till exempel komma åt filter eller tömma pumpen, och hur komplett, lättläst och lättförstådd manualen är.