Hoppa till innehållet
Fråga oss Tele, tv och internet

Ändring av kanalutbudet

Publicerad

Fråga: Min leverantör av kabel-TV har haft problem med att visa de kanaler jag är intresserad av och som ingår i mitt avtal. Nu erbjuder de istället andra kanaler som jag inte alls är intresserad av. Får jag säga upp avtalet?

Svar: Nej, troligen inte. Det är inte ovanligt att det sker förändringar i kanalutbud eller kanaler. De flesta leverantörer har därför inskrivet i sina avtalsvillkor att de har rätt att göra ändringar.

Om du ingått ett avtal med bindningstid är huvudregeln att avtalet ska gälla under hela bindningstiden. Så för att leverantören av kabel-TV ska kunna göra en ändring under bindningstiden förutsätter det att det är av ett skäl som står angivet i avtalet. Skulle så inte vara fallet kan du ha rätt att häva avtalet. Förändringen måste dock vara av väsentlig betydelse för dig. Du kan också ha rätt att få ersättning för dina eventuella merkostnader.

Läs mer på https://telekomradgivarna.se/att-teckna-avtal/att-teckna-avtal-oversikt/ 

Det här är Råd & Röns frågespalt

Du hittar svaren på 100-tals andra konsumentfrågor här i Råd & Röns frågespalt. 
Svaren görs av tidningens redaktion och professionella konsumentvägledare på Råd & Röns dotterbolag.
Har du en konsumentfråga? Skriv till oss på radron@radron.se. Redaktionen ­förbehåller sig rätten att korta och redigera insända texter. Av resursskäl kan tyvärr inte alla insända frågor besvaras.