Hoppa till innehållet
Fråga oss Boende och hantverkstjänster

Dålig hantverkstjänst - kök

Publicerad

Fråga: Jag har haft hantverkare som gjort ett undermåligt jobb när de renoverade mitt kök. De vill avhjälpa felen men jag vill anlita någon annan som gör det? Måste jag gå med på att hantverkaren avhjälper felen

Svar: Ja. Har du inga särskilda skäl till att avvisa hantverkarens erbjudande om att avhjälpa felen har denne rätt att göra det. Ett skärskilt skäl kan vara att ett avhjälpande skulle medföra betydande besvär eller olägenhet för dig. Det kan också vara att hantverkaren visat allvarlig oskicklighet när arbetet utfördes, uppträtt störande, visat bristande hederlighet eller på annat sätt åsidosatt dina intressen.

Det här är Råd & Röns frågespalt

Du hittar svaren på 100-tals andra konsumentfrågor här i Råd & Röns frågespalt. 
Svaren görs av tidningens redaktion och professionella konsumentvägledare på Råd & Röns dotterbolag.
Har du en konsumentfråga? Skriv till oss på radron@radron.se. Redaktionen ­förbehåller sig rätten att korta och redigera insända texter. Av resursskäl kan tyvärr inte alla insända frågor besvaras.