Hoppa till innehållet
Fråga oss Fritid

Förlängt gymavtal

Publicerad

Fråga: För drygt ett år sedan ingick jag ett ettårigt avtal med ett gym. Nu har företaget förlängt avtalet med ytterligare ett år utan att i förväg fråga mig om detta. De säger att jag måste betala fakturan. Stämmer det?

Svar: Nej.För att ett företag ska få förlänga ett avtal krävs att de i god tid innan uppsägningstiden går ut informerar konsumenten om att avtalet förlängs om det inte sägs upp. Har du inte fått någon sådan information kan du bestrida fakturan dvs. skriva till företaget att du inte anser dig skyldig att betala och varför.

Även om du som kund uppfattar att avtalet med ett gym är tidsbegränsat är det vanligt att det i villkoren står att det förlängs automatiskt om det inte sägs upp. Villkoren brukar man hitta på baksidan av avtalet.

Läs mer på
www.hallakonsument.se

Det här är Råd & Röns frågespalt

Du hittar svaren på 100-tals andra konsumentfrågor här i Råd & Röns frågespalt. 
Svaren görs av tidningens redaktion och professionella konsumentvägledare på Råd & Röns dotterbolag.
Har du en konsumentfråga? Skriv till oss på radron@radron.se. Redaktionen ­förbehåller sig rätten att korta och redigera insända texter. Av resursskäl kan tyvärr inte alla insända frågor besvaras.