Hoppa till innehållet
Fråga oss Tele, tv och internet

Försenad fiberinstallation

Publicerad

Fråga: Vi har tecknat avtal om fiber men inget händer. Kan vi säga upp avtalet nu?

Svar: Ja, om företaget inte levererar fiber inom avtalad tid, och dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig, så kan du ha rätt att få bryta avtalet, utan kostnad. Du har också rätt att hålla inne med betalningen och du kan ha rätt till  skadestånd för den ekonomiska skada som dröjsmålet orsakar. Se därför till att få en skriftlig uppgift på leveransdatum. Om leveransdatum inte kan ges kan tiden vara ungefärlig eller anges som ett intervall. Leveranstidpunkten bör dock infalla som mest 24 månader från avtalets ingående. Företagens genomförande av avtal om fiberanslutning är normalt beroende av att ett tillräckligt antal konsumenter tecknar avtal. Därför är det skäligt att företagen begränsar sitt åtagande om utbyggnad genom att kräva att en viss andel av konsumenterna i ett område tecknar avtal. Det är dock viktigt att företagen tydligt informerar konsumenterna om eventuella begränsningar och under vilka förutsättningar projektet blir av eller inte blir av.

Läs mer:

https://telekomradgivarna.se/globalassets/vagledning-om-fiber-2018-tillganglig-kov.pdf

www.pts.se

Det här är Råd & Röns frågespalt

Du hittar svaren på 100-tals andra konsumentfrågor här i Råd & Röns frågespalt. 
Svaren görs av tidningens redaktion och professionella konsumentvägledare på Råd & Röns dotterbolag.
Har du en konsumentfråga? Skriv till oss på radron@radron.se. Redaktionen ­förbehåller sig rätten att korta och redigera insända texter. Av resursskäl kan tyvärr inte alla insända frågor besvaras.