Hoppa till innehållet
Fråga oss Bilar och fordon

Hyra bil

Publicerad

Fråga: Jag hyrde en bil i helgen och lämnade tillbaka den på anvisad plats hos hyrfirman och lämnade nyckel i deras brevinkast. Nu har de kontaktat mig och säger att de upptäckt en skada på bilen som jag måste betala för. Är jag betalningsskyldig för reparationen?

Svar: Det beror på vad som står i hyresvillkoren. De är oftast tryckta på baksidan av hyreskontraktet. Vanligtvis är du ansvarig och ersättningsskyldig för skador som uppkommer på bilen, såvida inte skadan på bilen kan hänföras till normalt slitage eller som tredje part godkänt ersättningsskyldighet för.

I hyresvillkoren framgår hur mycket du ska ersätta skadan med. Genom att betala skadeståndsreducering kan du minska din ersättningsskyldighet. Står det inget i hyresvillkoren om ersättning vid skada gäller allmänna skadeståndsrättsliga regler vilket innebär att du är ersättningsskyldig för skador som uthyraren kan visa att du orsakat av uppsåt eller vårdslöshet.

För att undvika att bli ersättningsskyldig för skador som du inte orsakat bör du fotografera bilen och eventuella skador både innan du tar bilen och då du lämnar tillbaka den. Helst ska du inspektera bilen tillsammans med uthyraren och få skriftlig bekräftelse på bilens skick.

Läs mer här:
www.biluthyrarna.se

http://www.hallakonsument.se/tips-for-olika-kop/kopa-och-hyra-produkter/bil-och-andra-fordon/hyra-bil

Det här är Råd & Röns frågespalt

Du hittar svaren på 100-tals andra konsumentfrågor här i Råd & Röns frågespalt. 
Svaren görs av tidningens redaktion och professionella konsumentvägledare på Råd & Röns dotterbolag.
Har du en konsumentfråga? Skriv till oss på radron@radron.se. Redaktionen ­förbehåller sig rätten att korta och redigera insända texter. Av resursskäl kan tyvärr inte alla insända frågor besvaras.