Hoppa till innehållet
Fråga oss Fritid

Träningsanläggning sålts till annan ägare

Publicerad

Fråga: Min träningsanläggning har sålts till en annan kedja. Är jag fortfarande bunden av mitt ursprungliga avtal nu när mina möjligheter att träna begränsats eftersom jag varken kan gå på de lokaler eller de träningsformer jag ingått avtal om?

Svar: Nej, inte om övergången till den andra kedjan innebär en försämring för dina träningsmöjligheter och utbud av träningsaktiviteter. Då ska du få bryta avtalet. Ett företag kan inte ensidigt förändra villkoren i avtalet till din nackdel utan att du får möjlighet att frånträda avtalet.

Det här är Råd & Röns frågespalt

Du hittar svaren på 100-tals andra konsumentfrågor här i Råd & Röns frågespalt. 
Svaren görs av tidningens redaktion och professionella konsumentvägledare på Råd & Röns dotterbolag.
Har du en konsumentfråga? Skriv till oss på radron@radron.se. Redaktionen ­förbehåller sig rätten att korta och redigera insända texter. Av resursskäl kan tyvärr inte alla insända frågor besvaras.