Hoppa till innehållet
Fråga oss Resor och transporter

Två färdledare blev en

Publicerad

Det bev bara en reseledare, trots att två utlovats. Har företaget rätt att göra så?

Jag köpte en resa där det skulle ingå två färdledare. Men i utskicket stod det sedan bara en färdledare. Till saken hör att de också höjde priset på grund av valutakostnad.
De valde alltså att höja priset då deras kostnader ökat, men tog bort en stor kostnad – färdledaren – då det passade dem. Det känns trist och inte rättvist. Har de rätt att göra sådana förändringar utan att jag kompenseras?
/Charlotte
Svar: Att höja priset på grund av ändrade växelkurser kan vara tillåtet vid en paketresa om företaget har skrivit så i sina villkor och om regeln också gäller omvänt. Alltså att priset sänks på motsvarande sätt om företaget får minskade kostnader. Dock får det inte göras de 20 sista dagarna innan avresa. Att man tagit bort en färdledare är förmodligen inte en så väsentlig förändring av resetjänstens huvudsakliga egenskaper att du skulle ha rätt att frånträda paketreseavtalet, men det kan innebära att du har rätt till prisavdrag om avtalsbrottet innebär att resan blir sämre. Om du vill få ditt fall prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.