Hoppa till innehållet

Här får du bäst hjälp som konsument

Vilken hjälp du som konsument kan vänta dig beror på var i landet du bor. Det visar Råd & Röns och Sveriges Konsumenters rankning av Sveriges konsumentvänligaste kommuner.

Publicerad

Daniel Kjellberg,
chefredaktör Råd & Rön

Misslyckade köp kostar svenska konsumenter 50 miljarder kronor per år, enligt Konsumentverket. Samtidigt erbjuder allt färre kommuner konsumentvägledning till sina medborgare och på många platser i landet är väntetiden lång för den som behöver hjälp med budget- och skuldrådgivning.

Råd & Rön har tillsammans med vår ägare Sveriges Konsumenter ställt samman statistik från Konsumentverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna över vilken grundläggande hjälp och service som finns för dig som konsument i landets 290 kommuner. Vi har tittat på vilken konsumentvägledning, budget- och skuldråd­givning samt livsmedelskontroll kommunerna har. Dessutom har vi vägt in tillgången på ­kontanter via uttag från bankomat.

Resultatet har vägts samman i en rankning som visar att skillnaderna är stora beroende på i vilken kommun du bor.
– Läget för svenska konsumenter är i dag närmast att likna vid ett lotteri där det är extremt stora skillnader beroende på var i landet du bor. Med hjälp av vår sammanställning kan läsarna snabbt och enkelt se hur det står till i den egna kommunen och jämföra med andra, säger Råd & Röns chefredaktör Daniel Kjellberg.

Bäst service kan du vänta dig om du bor i Härryda. Kommunen får höga betyg i vår rankning både när det gäller omfattningen av konsumentvägledningen i kommunen och den korta väntetiden för den som behöver hjälp med budget- och skuldrådgivning. Sammanlagt får kommunen 84 av 100 i betyg.

I botten av tabellen finns Arjeplog som är en av de 71 kommuner som helt saknar konsumentvägledning. Det drar ner kommunens samlade betyg rejält. Arjeplog har hyfsad statistik när det gäller väntetid för budget- och skuldrådgivning, men låga betyg för livsmedelskontroll och möjlighet till kontantuttag gör ändå att kommunen bara får ett samlat betyg på 19.

Att ha en konsumentvägledning är frivilligt för kommunerna och den del i vår rankning som ­väger tyngst. 120 kommuner har i dag väg­ledning i egen regi. Utöver det köper 99 sin ­konsumentvägledning av andra kommuner eller av privata aktörer. Råd & Rön sköter exemplvis konsumentvägledningen åt delar av Stockholmsregionen via dotterbolaget Konsumentcentrum. Att köpa sin vägledning anser vi vara lika bra som att ha en egen vägledning när vi rankar kommunerna. Men de senaste åren har antalet kommuner som väljer att över huvud taget ge sina invånare den servicen ­minskat. I stället hänvisar allt fler kommuner till Konsument­verkets centrala rådgivning ”Hallå konsument”.
– Situationen, både rörande vägledning och skuldsanering, drabbar framför allt landets mest utsatta konsumentgrupper. Det handlar om äldre, personer med språksvårigheter och den grupp som står utanför digitaliseringen och som är i behov av mer hjälp och stöd när de hamnar i bekymmer. Hallå konsument är på många sätt en utmärkt tjänst, men den hjälper tyvärr inte dem som är i behov av en mer ingående rådgivning, säger Daniel Kjellberg.

Så har vi gjort rankningen

Vi har samlat in uppgifter om varje kommun via rapporter från Konsumentverket (Läget i landet – KVL 2019 och Läget i landet – BUS 2018), Länstyrelserna (Bevakning av grundläggande betaltjänster 2018) och Livsmedelsverket (Sveriges livsmedelskontroll 2017).

Utifrån de uppgifterna har vi tagit fram ett Samlat betyg på en 100 gradig skala där 1 är sämst och 100 är bäst. Det samlade betyget är inte en sammanräkning av de olika delbetygen utan räknas samman enligt en viktningsmetod där delbetygen getts olika vikt: Konsumentvägledning 40 procent, Budget- och skuldrådgivning 30 procent, Livsmedelskontroll 20 procent och kontanttillgång 10 procent.