Hoppa till innehållet

Våra ägare

SK_logo_vanster_gron.png

Råd & Rön drivs i ett aktiebolag och ägs av Sveriges Konsumenter, en partipolitiskt obunden samarbetsorganisation som verkar för ökat konsumentinflytande.

Organisationen verkar för att beslutsfattare inom politik, näringsliv och myndigheter – i Sverige och internationellt – alltid ska ha konsumenternas bästa för ögonen.

Det sker genom att förstärka konsumentens röst, agera väckarklocka och vakthund mot oschysta kommersiella intressen. Det kan gälla livsmedel, reklam, oönskade kemikalier, finansiella tjänster, tillgänglighet, etik, miljö och rättigheter på internet.

Metoderna varierar från opinionsbildning och utspel i specifika frågor till långsiktig påverkan genom olika råd och kommittéer. Sveriges Konsumenter är även remissinstans vid framtagandet av ny lagstiftning.
Via medlemskapet i BEUC och ANEC och genom att agera i centrala råd i EU förmedlas den svenska konsumentrösten där många av besluten fattas, på plats i Bryssel.

Sveriges Konsumenter bildades 1992 och har ett 20-tal medlemsorganisationer, från mindre konsumentgrupper till större studieförbund, fackförbund, patient- och pensionärsorganisationer.
Läs mer på sverigeskonsumenter.se. Där kan du även prenumerera på Sveriges Konsumenters nyhetsbrev.

Råd & Rön drivs i ett aktiebolag,  Råd & Rön AB.

I styrelsen sitter:

Anna Kelly
Bo Carselid
Inger Persson
Jan Bertoft
Jonas Ryberg, personalrepresentant
Weje Sandén
Anders Ferbe
Lina Hedenström
Marie Linder, ordförande

Vd för Råd & Rön AB:

Daniel Kjellberg