Hoppa till innehållet

Våra ägare

Råd & Rön ägs av Sveriges Konsumenter, en partipolitiskt obunden samarbetsorganisation som verkar för ökat konsumentinflytande.

Organisationen finns till för att beslutsfattare inom politik näringsliv och myndigheter – i Sverige och internationellt – alltid ska ha konsumenternas bästa för ögonen.

Det sker genom att förstärka konsumentens röst, agera "väckarklocka" och motkraft mot kommersiella intressen. Det kan gälla livsmedel, reklam, el, finansiella tjänster, tillgänglighet, etik, miljö och rättigheter på internet.

Metoderna varierar från opinionsbildning och utspel i specifika frågor till långsiktig påverkan genom olika råd och kommittéer. Genom att agera i centrala råd i EU och via europeiska samarbetsorganisationer som BEUC och ANEC ger vi dig en röst där många av de viktigaste besluten fattas, på plats i Bryssel.

Sveriges Konsumenter bildades 1992 och består av ett 20-tal medlemsorganisationer, allt från mindre konsumentgrupper till större studieförbund, fackförbund, handikapp- och pensionärsorganisationer.

Organisationen har en webbplats, www.sverigeskonsumenter.se, och ger ut ett nyhetsbrev.

Råd & Rön drivs i ett aktiebolag,  Råd & Rön AB.

I styrelsen sitter:

Anders Andersson
Anna Kelly  
Bo Carselid 
Inger Persson
Jan Bertoft
Jonas Ryberg, personalrepresentant
Katarina Walter 
Lina Hedenström
Maria Wiezell, personalrepresentant
Marie Linder, ordförande

Vd är:

Daniel Kjellberg