Hoppa till innehållet

Goda råd när åskan går

Varje åskoväder innebär en risk för att blixten ska slå ner någonstans. Råd & Rön har undersökt hur du kan skydda dig och vad det kostar.

Publicerad

Risken att blixten ska slå ner direkt i ett hus är ganska liten. Statistiskt sett träffas ett av 500 hus av blixten varje år.

Desto vanligare är det att blixtnedslag i närheten skapar överspänningar som kan förstöra elektronisk utrustning. Och skadade elapparater hamnar ofta under gränsen för försäkringsbolagens självrisk, det vill säga du får ingen ersättning alls.

Ungefär hälften av alla bränder i byggnader på landsbygden orsakas av åska. Och klimatförändringarna kommer att föra med sig fler åskoväder.

Globala temperaturen påverkar

Antalet blixtnedslag som sker runt jorden är relaterade till den globala temperaturen. Om denna stiger kommer blixtnedslagsfrekvensen också att gå upp.

Men hittills ser försäkringsbolagen inga tecken på att antalet åskrelaterade skador har ökat.
– Vi ser det inte som ett stort problem. De utgör tio procent av hela skadekostnaden för privatpersoner, säger Hans Frank, skadeexpert hos Länsförsäkringar.

År 2008 hade Länsförsäkringar 3 707 an mälningar där åsknedslag var orsaken, att jämföra med 3 490 anmälda brandskador.
– Men även en del av brandskadorna är troligen åskskador. Det finns ett mörkertal vad gäller antalet ärenden orsakade av åska – ibland registreras de som brandskador, fastän det är åska som är orsaken.

Hur skyddar man huset bäst?

Det är sällan man har tänkt igenom åskskyddet. Nittio procent av alla åskrelaterade försäkringsskador beror på att blixten leds in i huset via el- och teleledningarna. Eller ledningar för bredband, fjärrvärme och vattenledningar.

Skaffa i första hand ett skydd mot detta. Börja alltid med att låta en behörig elektriker installera jordfelsbrytare. Dessa skyddar huset mot brand men även familjen mot elolyckor.

Passa samtidigt gärna på att installera ett inledningsskydd för att skydda din eloch teleanläggning. Detta ger minst 75 procents skydd mot skadliga överspänningar.

Men tänk på att el- och telefonledning måste gå in i huset på samma ställe för att telefonledningarna ska få ett effektivt skydd. Samråd med ditt telebolag.

Billigast blir det att passa på när elektriker ändå ska anlitas för andra elarbeten.

Som andra åtgärd bör du undersöka hur det ser ut i närheten av huset. Ett utsatt läge, till exempel nära en mast, höga träd eller ett kyrktorn ökar risken för blixtnedslag i närheten. Och då uppstår spänningar i marken.

Genom att skaffa ett markspänningsskydd förhindras sådana spänningar från att ta sig in i huset. Gräv ner en oisolerad koppartråd (25 mm2) eller ett galvaniserat stålband (50 mm2) runt huset.

Men gräv inte upp trädgården i panik. Tänk långsiktigt även här – ska du ändå dränera kan det ju passa bra att skydda huset mot markspänning.

Koppartråden eller stålbandet ansluts slutligen av elektriker till jordskenan i husets elcentral.

Att skydda huset med åskledare från en direkt träff kommer först i tredje hand. Här är tv-antennen på taket särskilt känslig. Skydda den med en kabel till markledaren och sätt ett överspänningsskydd på antennkabeln.

Hur skyddar man sina apparater?

Enkla och billiga apparatskydd säljs både på stormarknader och på mackar. Men det är tveksamt hur bra skydd de verkligen ger. De har förstås ett visst värde om man glömmer dra ur kontakterna.

Men att dra ur kontakterna – även telefonjacket – är annars det allra säkraste skyddet. Försäkra dig om att du inte får in överspänningar i huset och se dessa jackskydd endast som komplement. De kan skydda mot små överspänningar som leds in via marken. Tänk på att ansluta de enkla åskskydden till jordade uttag för att de ska ge bästa möjliga skydd.

Gör så här när ovädret kommer

 • Dra ur sladdar till elutrustning, antennsladd till tv samt telefonjack och modem.
 • Undvik att prata i telefon. Lägg på luren så snart åskmullret kommer närmare.
 • Räkna antalet sekunder från att du ser blixten tills du hör dundret och dela med tre, så får du avståndet från blixten i kilometer. Hörs åskan mindre än 10 sekunder efter blixten är avståndet tre kilometer – farligt nära.
 • Om en person träffas av blixten, ge hjärt- och lungräddning och ring ambulans.
 • Har du ingen jordfelsbrytare, be ett elföretag besiktiga elinstallationen om det gått en säkring i samband med åska. Det kan utvecklas en brand flera veckor efteråt om elen tagit stryk.
 • Bredband via optisk fiber är okänslig för åska. Adsl-modem är utsatta, liksom bärbara telefoner – men de är emellertid säkra att ringa med när det åskar. Mobiltelefoner är också säkra att ringa med och dessutom okänsliga, eftersom telebolagen åskskyddar masterna.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Elsäkerhetsverket , avdelningen för elektricitet slära och åskforskning vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet. 

 

Visste du att…

 • Omkring 2 000 åskväder pågår ständigt i jordens atmosfär.
 • Sverige träffas årligen av cirka hundra tusen blixtnedslag.
 • I tropikerna åskar det mest. Den åskrikaste platsen på jorden, med 322 åskdagar per år, finns i Javas bergstrakter. 
 • En urladdning sker när spänningsskillnaderna i ett moln blir så stora att de överträffar luftens isolerande förmåga.
 • En blixt består av luft, så varm att den blir självlysande. Temperaturen är 30000 grader – fem gånger högre än på solens yta.
 • Blixtljuset rör sig med ljusets hastighet, 300 000 km/s. Ljudet rör sig med 0,3 km/s, så därför syns blixten innan dundret hörs.

Källa: SMHI

Ditt boende avgör skyddet

Lägenhet i stad/tätort: Mycket liten risk. Hyresvärden kan vid behov skaffa ett gemensamt skydd för inkommande el och tele för de boende – billigare än att varje hyresgäst ska skydda sig själv.

Villa i stad/tätort: Liten risk. I tätort har nätägarna i större utsträckning byggt in skydd i systemen. Skaffa jordfelsbrytare och jordade ut tag om det inte redan finns. Den som vill vara på den säkra sidan kan skaffa ett inledningsskydd samt eventuellt ett mark spännings skydd om hus ligger inom 50 meter från exempelvis en mast eller höga träd.

Villa på landsbygd: Större risk. Här saknas ofta skydd från telefon- eller nätbolag. Särskilt utsatta är de som bor i slutet på en elledning. Om det inte redan finns, skaffa jordfelsbrytare, jordade uttag och inledningsskydd. Har huset utsatt läge, skaffa dessutom ett markspänningsskydd. Komplettera eventuellt med apparat skydd om du har dyr utrustning.

Åskskydd för tält: Tälta helst inte alls på utsatta platser som till exempel i fjällen eller på väldigt plan mark. Skulle så ändå vara fallet, spänn upp en koppareller stållina (minst 3 mm i diameter) så att en "skyddsbur" bildas över tältet. Anslut till en metallina som ligger på marken och håll denna på plats med stenar. Tält med sammanhängande metallram kan skyddas genom att en metallina på marken runt tältet ansluts vid fyra punkter till metallramen.

Åskskydd för segelbåt: Ju högre mast, desto större risk att träffas av blixten. En antenn placerad i masttopp fungerar som uppfångare. Till detta behövs mast och relingsledare som ansluts till var andra samt till vant och stag. Ett enklare alternativ är att ta med ett par startkablar i båten som kopplas på vanten och får hänga ned i vattnet. Det ger inte ett fullgott åskskydd, men är bättre än inget.

Åskskydd för motorbåt: Mindre risk än för segelbåt, men även motorbåtar bör åskskyddas. Placera åskledaren högt. En 10 meter lång båt skyddas av en minst tre meter hög metallmast, jordad åt minst två håll.

Åskskydd för husvagn: De flesta husvagnar har kaross av aluminium på ett chassi av galvaniserat stål och därigenom ett gott åskskydd. Om karossen inte är av metall, lägg ett band eller en lina av metall runt chassit. Om det åskar, koppla ur och ta bort elledningar och tv-antennkabel.

Källa: Uppsala universitet 

Åskskydd i tre klasser

Grovskydd (markspänningsskydd): Koppartråd grävs ner kring huset. Ansluts vid mätarskåpet. Förhindrar markspänning från att ta sig in i huset.

Mellanskydd (inledningsskydd): Monteras vid husets elcentral. Förhindrar att överspänningar orsakade av åskan kommer in via el- och teleledningar.

Finskydd (apparatskydd): Monteras i vägguttaget vid apparaten.

Åskväder blev solskenshistoria

Har man inte installerat åskskydd kan man klara sig med lite tur, och kanske med hjälp av en klok hund som Berta.

Hos familjen Bastholm i Alunda är man van vid oväder. Det åskar ganska ofta där de bor, och dessutom ligger huset sist på elnätet.

Men den här gången var det ett ordentligt oväder. Gerd Bastholm berättar hur hon satt ute på trappan och tittade på blixtarna.

Plötsligt kom en hård smäll och Berta, Chinese crestertiken som legat och vilat, började springa fram och tillbaka mellan Gerd Bastholm och trappan till övervåningen.
– Jag tog upp Berta i famnen, men hon sprattlade sig lös. Hon var väldigt tydlig och jag förstod att något var fel.

Gerd Bastholm följde efter hunden upp på övervåningen och såg hur det bolmade svart, stinkande rök från symaskinen där blixten hade slagit ner.
– Jag öppnade fönstret och slängde ut symaskinen. Det var svartbränt på bordet där den hade stått och det fanns även ett tydligt inbränt avtryck i bordet från saxen som legat bredvid.

– Jag hade dragit ur alla kontakterna, men just den kontakten hade jag glömt.

Dessutom visade det sig att blixten slagit sönder proppar i proppskåpet. Tack vare Berta hann Gerd Bastholm in gripa innan det började brinna ordentligt.
– Om hon inte varit så klok och envis hade jag antagligen suttit kvar på trappan i godan ro till dess hela övervåningen stått i brand.

Efter händelsen satte familjen in jordfelsbrytare för att förhindra brand just efter blixtnedslag.
– De kunde komma strömstötar förr, och det har upphört sedan dess. Men fram för allt känns det mycket tryggare nu.