Hoppa till innehållet

Granskning har effekt på bankers klimatarbete

I februari avslöjade Fair Finance Guide att svenska banker finansierar utvinning av kol och olja, även i känsliga miljöer som Arktis. Även om granskningen fick flera banker att ändra sina riktlinjer är det några som fortfarande utnyttjar luckorna.

Publicerad

Trots protester går svenska bankkunders sparpengar fortfarande till att finansiera tyska kolkraftverk.

Många banker har slutat investera i fossila bolag och har fossilfria fonder. Men i det fördolda har de fortsatt att låna ut pengar till fossilbolag. Det visar en granskning som initiativet Fair Finance Guide gjorde i februari. Fair Finance Guide drivs av Råd & Röns ägare Sveriges Konsumenter. 
– Tyvärr visar vår granskning att det här har tuffat på år efter år, att bankerna har använt pengar som konsumenter har på sina bankkonton till att finansiera utvinning av kol och olja. Det rör sig om hundratals miljarder sedan Parisavtalet slöts, säger Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide.

Jakob König.

Eftersom utlåning är dold på grund av banksekretessen är den här verksamheten inte lika synlig som fondinvesteringar. Men större låneaffärer med många banker inblandade kan fångas upp av databaser och det är på dessa som Fair Finance Guide grundar sin granskning.  

Granskningen fick stort genomslag i sociala medier och resulterade i att drygt 3 500 kunder mejlade sin bank genom Fair Finance Guide krävde förbättring. Nu har detta fått effekt i form av ändrade riktlinjer. Flera banker har skärpt kraven på fossilbolagen som de lånar ut pengar till.
– Så fort den här verksamheten kommer ut i ljuset får bankerna mer press på sig. De vill inte gärna sluta med utlåningen, eftersom de tjänar mycket pengar på den, säger Jakob König.

Till exempel ska SEB sluta låna ut till företag som till mer än 15 procent är verksamma inom kolindustrin. Dock har de satt upp undantag för företagskunder i Tyskland, vilket möjliggör för dem att finansiera tyska kolkraftverk fram till 2038. Det här är en av många luckor i bankernas riktlinjer för utlåning som gör att de fortfarande är långt ifrån att leva upp till Parisavtalet.
– Som finansiär möjliggör banken fossilbolagens verksamhet och de har dessutom en kundrelation till företagen. Medan det har varit en god affär att sluta investera i fossilbolag tjänar bankerna fortfarande på att finansiera de här verksamheterna, säger Jakob König.

Du som bankkund kan använda konsumentmakt genom att protestera eller byta bank.  
– Det finns banker i dag som är fossilfria, säger Jakob König.

Vill du veta hur hållbar din bank är? Läs mer på fairfinanceguide.se