Hoppa till innehållet

Rekordmånga går på pumpen

Problemen med värmepumpar fortsätter att slå rekord, och försäkringsbolagen vadar i anmälningar. Men att reklamera en trasig värmepump till branschens egen reklamationsnämnd kostar pengar, och ytterst få konsumenter gör det. Nu kräver Sveriges Konsumenter en förändring.

Publicerad

Hade du problem med värmepumpen förra vintern? Då är du inte ensam. Bara till Folksam, som svarar för en fjärdedel av svenska villaförsäkringsmarknaden, inkom drygt 7 000 anmälningar förra året. Det är 1 500 fler anmälningar än året före, 2009, också det ett rekordår när det gäller trasiga värmepumpar.

– Ännu vet vi inte hur ökningen fördelar sig, vilka typer av pumpar eller åldrar på pumpar det rör sig om. Men det handlar alltså om en rejäl ökning, 30 procent.

Det säger Jan Snaar, avgående miljöchef på Folksam, och på frågan om varför de går sönder så ofta svarar han:

– Dåliga komponenter. De flesta komponenter som kompressorer, ventiler och mycket annat som finns i de här pumparna köps i första hand på Asienmarknaden. För att det är billigt. Men snålheten bedrar ofta visheten. Kvaliteten blir lidande.

I takt med de senaste årens stigande energipriser, parat med ökat miljömedvetande, väljer allt fler husägare att köpa och installera någon typ av värmepump i dag. Pumparna finns att få i olika varianter, allt beroende på varifrån värmen hämtas; från luften, marken, berggrunden eller vattnet i en sjö.

Och många konsumenter tjänar på det; i somliga fall kan ett hushålls samlade energikostnader mer än halveras.

Men samtidigt är det en dyr investering. En luftvärmepump (som är särskilt skadedrabbad) kan till exempel kosta upp till 20 000 kronor, medan en bergvärmepump kan betinga ett prispå så mycket som 175 000 kronor. Då vill man få valuta för pengarna. Värme. Inga fel och krångligheter.

luftvärmepumpExtrema vintrar

Men det är alltså just det som tiotusentals husägare, som lagt ner stora summor. drabbas av varje år. Problem.

Vad säger Martin Forsén, vd på Svenska Värmepumpföreningen, Svep, om saken?

– Vi har också sett en markant ökning av problem. Och vi kan inte längre bortförklara den fort- satt kraftiga ökningen med att marknaden har ökat, utan nu vi måste titta närmare på vad felen kan bero på. Det finns ju vissa produkter som är av sämre kvalitet, men majoriteten av de produkter som säljs på den svenska marknaden håller hög kvalitet och är väldigt bra.

– Nu har vi också haft två extrema vintrar, och då har vi ju sett att det har uppkommit fler fel än normalt.

Reklamera kostar

Det stora skadeantalet avspeglas dock inte i de antal reklamationer som görs. Sedan slutet av 1980-talet är det en reklamationsnämnd på just Svep, inte Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som beslutar i frågor som rör reklamationer av värmepannor, och där avgörs långt mindre än ett hundra ärenden per år.

Kanske är det priset som avskräcker; att göra en anmälan kostar nämligen 1 500 kronor. Martin Forsén ser inget konstigt i det.

– Det är ju ett sätt att markera, att det inte ska tas upp struntsaker i nämnden. Det är väldigt kostsamma utredningar. Men de här pengarna får man tillbaka om man får rätt.

Är det bra för konsumenten, tycker du, att en intresseorganisation ansvarar för reklamationer som rör den egna branschen?

– Definitivt. Allmänna reklamationsnämnden har inte möjlighet att upprätthålla kompetens på alla konsumentprodukter som finns, och den här typen av produkter kräver en mycket hög teknisk kompetens.  

Men kan jag som konsument vara säker på att nämnden är neutral?

– Ja, det skulle jag nog vilja påstå.  

Vilka företräder konsumenterna?

– Det är det som skiljer oss från Allmänna reklamationsnämnden: Vi har ingen företrädare för någon konsumentgrupp i vår reklamationsnämnd.

”Orimligt”

tabell SVEPNämndens fyra ordinarie ledamöter kommer från VVS-företagen och Svep.

– Här behövs en förändring, säger Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter, och fortsätter:

– När det rör sig om så här stora belopp är det viktigt att konsumenterna kan få hjälp, särskilt när problemen ökar. Det naturliga hade varit att frågorna behandlats av Allmänna reklamationsnämnden, som man gör med bilar, resor och mycket annat där stora summor står på spel.

Bilar, påpekar Jan Bertoft, är också tekniskt komplicerade produkter men som ändå prövas av ARN. Han tycker att nämnden nu ska överväga att öppna för prövningar av värmepumpar.

– Om det prövas av någon branschnämnd i stället är det orimligt att man just i dessa frågor ska betala för prövningen. Dessutom får det ju inte ens finnas skuggan av en misstanke att nämnden tar otillbörliga hänsyn till branschen eller dess företag. Konsumentrepresentation är därför självklart, säger Jan Bertoft.

För- och nackdelar med värmepump

 

+ Låga driftskostnader jämfört med el och olja.
+
Kräver lite skötsel.
+
Inget underhåll i form av sotning
+ och att ta bort aska. Inga lokala utsläpp.

Höga investeringskostnader.
Avancerad teknik kräver högt kunnande vid driftstörningar
Kräver el

För information, köpråd och tips se till exempel energimyndigheten.se och folksam.se.