Hoppa till innehållet

Tvister: Banken stängde av rasande kund

Beslut i Allmänna reklamationsnämnden.

Publicerad

Swedbank var en dålig bank, tyckte Sture, men han hade ändå kvar sitt konto där. När han ansökte om ett nytt lån nekades han och det blev droppen. Sture ringde och skrev till banken flera gånger. Han kallade personalen för ”idioter” och ”inkompetenta” och tyckte att de ”kunde dra åt helvete”. Han hotade också att spränga ett av bankens kontor. Swedbank stängde då av honom från internetbanken, tog bort hans bank-id och avslutade kontot.

Då blev Sture ännu argare och krävde 33 250 kronor i skadestånd bland annat för förseningsavgifter för räkningar som han inte hade kunnat betala utan bank-id. Han hänvisade till att alla inom EU har rätt till ett bankkonto. Swedbank avvisade hans krav med hänvisning till att han hade uppträtt hotfullt. Sture medgav att han ”tagit i med de så kallade hårdhandskarna”, men ville ändå ha en ursäkt av banken.

Arn går på bankens linje. En bank får säga upp ett konto om det finns ”särskilda skäl” och kunden har misskött sig gentemot banken. Så var ju fallet här och Sture får varken skadestånd, ursäkt eller något nytt konto i Swedbank.

Beslut i nämnd för alternativ tvistlösning

Texten refererar till ett beslut från en nämnd för alternativ tvistlösning. 

Om du hamnar i en konflikt med ett företag och inte lyckas lösa den kan du anmäla ärendet för att få saken prövad. Allmänna reklamationsnämnden (Arn) har flera olika avdelningar som prövar de flesta typer av ärenden. Det finns även andra nämnder som prövar konsumenttvister, exempelvis Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN), som avgör tvister mellan mäklare och konsumenter.

Vilka nämnder som är godkända för alternativ tvistelösning avgörs av Kammarkollegiet. En lista på godkända nämnder med kontaktuppgifter hittar du här