Hoppa till innehållet

Råd&Rön använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Ärendeflod hos Arn under pandemin

Jämka och kom överens om du kan. Det är Arnchefen Marcus Isgrens tips till dig som har drabbats av problem med resor eller evenemang i coronakrisens spår.

Publicerad

Marcus Isgren är chef och ordförande för Arn. Foto: Gabriel Liljevall

Antalet anmälningar till Allmänna reklamationsnämndens avdelning för resor och avdelning för allmänna ärenden har mer än fördubblats de två senaste månaderna i spåren av coronapandemin. Anledningen är främst inställda resor och evenemang av olika slag som skjutits upp eller ställts in helt.

– Reseärendena är framför allt resor där bolagen har ställt in på grund av att UD har avrått från resor till destinationen. Men det är också en hel del ärenden där konsumenten har begärt att få avboka framtida resor där det fortfarande inte finns några direktiv eller riktlinjer för resandet, säger Marcus Isgren som är chef för Arn.

Antalet ärenden på reseavdelningen har gått från 735 förra året till 1 894 i år under mars och april. En liknande utveckling kan ses på den allmänna avdelningen där ärendena har gått från 537 till 1 084 under samma period.

­– På allmänna sidan är det framför allt inställda evenemang av olika slag, som föreställningar, konserter och motionslopp, där konsumenten vill ha pengarna tillbaka, säger Marcus Isgren.

Enligt honom finns det många olika skäl till att företagen inte betalar tillbaka.

– Ett kan vara att de inte har pengar, men många säger också att det är en force majeure-situation, som fritar dem från att betala tillbaka hela eller delar av beloppet, säger Marcus Isgren.

I slutet av maj och i början av juni ska Arn ta upp ett antal typiska fall som har uppkommit i samband med pandemin för att kunna ta beslut som kan bli vägledande för hur olika ärenden ska hanteras framöver.

Om det går tycker Marcus Isgren att det är en bra idé att försöka hitta en frivillig överenskommelse med företaget man är oense med, särskilt nu under coronakrisen.

– Som jag har tolkat uttalanden i media och de siffror man ser från branscher och från finansministern finns det en risk för ett stort antal konkurser i kölvattnet efter coronakrisen. Går företaget i konkurs spelar det ju ingen roll om du får helt rätt på papperet för du får inga pengar ändå. Men kan man komma överens kanske företaget överlever och man får något i alla fall. Men det är en riskbedömning varje konsument själv måste göra, säger han.