Hoppa till innehållet

Fixa fräsch luft inne

Vi tillbringar upp till 90 procent av all tid inomhus, men den luften innehåller mängder av föroreningar. Det finns sätt att förbättra den, men en luftrenare är inte bästa lösningen.

Publicerad

öppet fönster

Inomhusluften förbättras kraftigt om du vädrar ofta.

Levande ljus med flackande lågor, matlagning och långa duschar, flyktiga ämnen från byggnads- och inredningsmaterial och partiklar från impregneringsmedel, plaster och elektronik – allt bidrar till att försämra kvaliteten på inomhusluften.

I takt med att husen har tätats och blivit mer energisnåla har också ventilationen försämrats, vilket gör att partiklar, flyktiga ämnen och gaser inte ventileras ut tillräckligt fort. Även fukt stannar kvar i byggnaden, vilket gör att mögelsporer kan bildas och kvalster trivs bättre.

– De som är extra känsliga, som lider av astma och allergi, mår sämre av detta. Andra kan känna sig trötta och få huvudvärk, säger Fredrik Haux, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Han säger att det är viktigt att se till att man har en fungerande ventilation, att inte stänga till ventiler som släpper in frisk luft och att vädra ofta.

– Det är en konflikt mellan att spara energi och att ha en luft som går att andas. Jag tycker nog att det är viktigast att vi har bra inomhusluft.

 

badrum

Kontrollera ventilationen

Ventilationen i en bostad bör vara anpassad så att minst hälften av all luft som finns i ett rum byts ut under en timme. 78 procent av alla småhus och hälften av flerbostadshusen klarar enligt Boverket inte dessa krav.

Ägaren av huset ansvarar för att ventilationen fungerar, bor du i flerfamiljshus ska du be hyresvärden eller bostadsrättföreningen att kontrollera att luftflödena är tillräckligt höga. Om det inte hjälper kan du kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

Imma på insidan av fönstren är ett tecken på dålig ventilation, likaså matos i andra rum än köket. Imma på badrumsspegeln bör försvinna inom en halvtimme.

Tips: Sätt inte för de ventiler som finns vid till exempel fönster för att det drar kallt, de behövs för att tillföra frisk luft utifrån. 

 

dammsuger

Städa ordentligt

Enklaste sättet att förbättra inomhusluften är att städa ofta. Partiklar samlas i damm, så dammsug ofta, även soffor och textilier. 

Damma inte med våt trasa, eftersom de skadliga ämnena då sköljs ner i avloppen. Dammsug i stället även dessa ytor. Dammsug även ventilationsfiltren och rengör filter i köksfläkt ofta.

Tips: Tvätta händerna ofta, människor som tvättar händerna ofta har lägre halter av skadliga ämnen i sig. 

Luftrenaren är inte alltid att lita på

Råd & Rön har inte testat luftrenare, men det har vår amerikanska systertidning Consumer Reports gjort. De upptäckte att flera luftrenare faktiskt släppte ut ozon, som kan vara besvärande framför allt för astmatiker.

De skriver även att det inte finns några luftrenare som tar bort alla farliga ämnen, utan de tar bara bort vissa specifika ämnen. Luftrenarnas filter måste också bytas ofta, var tredje eller sjätte månad, annars slutar de att fungera.

Några luftrenare släpper till och med ut de farliga ämnena tillbaka i luften när de är fulla. 

Tips: Om du har en luftrenare, följ instruktionerna noggrant, och byt filter ofta. 

fyravädrarRök inte inomhus

Röker du utanför, stå inte så att röken drar in i bostaden. Undvik att tända alltför många ljus och brasor, speciellt i utrymmen som inte ventileras väl.

Vädra ordentligt om du har haft många ljus tända men inte under tiden, eftersom ljus som flackar ger ifrån sig fler partiklar. Var noggrann med att alltid ha på fläkten när du lagar mat.

Tips: Vädra ut fem minuter varje dag. 

Riv ut heltäckningsmattan

Stoppade möbler, textilier och elektronik innehåller ofta flamskyddsmedel och andra skadliga ämnen. Heltäckningsmatta bör skippas helt, eftersom den kan vara både en reservoar och källa till skadliga partiklar. 

Golvmattor i plast innehåller ofta skadliga mjukgörare. Även annat byggnadsmaterial och målarfärg släpper ifrån sig kemikalier. Ta därför reda på vad byggnadsmaterialet innehåller när du bygger om.

Elektronik släpper ifrån sig mest kemikalier när de är varma, undvik att ha dem stående på under lång tid. Försök köpa leksaker av trä snarare än av plast.

Tips: Om det finns möjlighet, vädra nyinköpta kläder och möbler innan de tas in i huset. 

Var försiktig med luftfuktaren

Varm luft upplevs oftast som sämre än den är, medan dålig luft oftast upplevs som torr. Klagomål på torr luft kan därför vara en varningsklocka. Partiklar och emissioner i luften irriterar, vilket kan tolkas som torrhet. Men en luftfuktare kan orsaka fuktskador när den fuktiga luften når en kall yta och bildar kondens.

Tips: En lägre temperatur ger intryck av fräschare luft. 

Gröna växter kan ge bättre luft

Försök av Nasa visade att växter kan ta upp ämnen som formaldehyd, bensen, trikloretylen och ozon. Dessutom släpper de ifrån sig syre.

Det är dock tveksamt om växter kan förbättra inomhusluften i någon större utsträckning, det behövs förmodligen en smärre djungel för det. Dessutom kan de vara allergiframkallande och luftfuktande.

Tips: Bra luftrenande växter enligt Nasa är gerbera, murgröna, fredskalla, svärmorstunga, ampellilja, olika palmer.