Hoppa till innehållet

Företag plockas bort från Svarta listan

Tingsrätten ger företaget CG Nord rätt i tvist med kund om flistugg. Råd & Rön tar bort ärendet från Svarta listan. 

Publicerad

Allmänna reklamationsnämnden rekommenderade att kunden skulle få ångra köpet av en flistugg. Ärendet togs vidare till Uppsala tingsrätt som i stället gick på företagets linje.

I ett ärende som rör ångerrätt på en flistugg som köpts på distans har Uppsala tingsrätt konstaterat att kunden fått information om ångerrätten och därmed ångrat sitt köp för sent. Ärendet har tidigare varit i Allmänna reklamationsnämnden, Arn. Nämnden ansåg det inte bevisat att kunden fått informationen och att ångerrätten därmed förlängts från två veckor till ett år. Rekommendationen blev därför att kunden skulle få ångra köpet av flistuggen.