Hoppa till innehållet

Fortsatt problem med gifter i gödsel

Många fritidsodlare har under sommaren fått sina grödor förstörda och misstänkt att det beror på  gödsel och påsjord. När Fritidsodlingens Riksorganisation undersökte saken hittades gifter i hälften av proverna.  

Publicerad

Klopyralidskadat tomatskott.

Efter förra årets skandal då gifter hittades i flytande ekologisk växtnäring har Fritidsodlingens Riksorganisation följt upp med tester av pelleterad ko- och hönsgödsel. I nio av sjutton prover hittades någon sorts pyralid.  

– Det är väldigt bekymrande. Vi hittade mycket mer än vi räknat med, säger Ulf Nilsson, sekreterare på Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR.   

Aminopyralid och klopyralid är ogräsmedel som användas för att döda örtogräs i odlingar av spannmål, vall till exempelvis hö och sockerbetsfält. Medlen används inom hela EU och Sverige. Ämnena tar sig sedan från behandlade spannmålsfält, passerar genom utfodrade djur och finns kvar i gödslet som säljs till konsument. Pyralider kan orsaka skador på känsliga växter som tomat, paprika och bönor.

Undersökningen gjordes efter att det fortsatt komma in rapporter till FOR från fritidsodlare som fått sina växter skadade, där gödselmedel och påsjordar använts. FOR har dock inte hittat några gifter i påsjord. Ulf Nilsson säger att det är svårt att ge råd till hobbyodlare om vad de ska göra.

– Vi vill inte säga att de inte ska använda organisk råvara. Samtidigt vet vi inte hur stort problemet är. Alla växter tar inte skada, skador kanske bara uppstår i vissa odlingssituationer, säger han.

Det här kan komplicera för konsumenter som vill klaga på de produkter de har köpt, eftersom det är svårt att styrka att en skada verkligen beror på gödningsmedlet. Det går dock numera att anmäla förstörda växter till Allmänna reklamationsnämnden, Arn, då det tidigare undantaget för levande växter togs bort 2016. Hittills har nämnden tagit emot en anmälan, men den avskrevs då återförsäljaren gick med på anmälarens krav. Ulf Nilsson säger att det kan handla om stora summor.

– En del hobbyodlare har flera hundra plantor. Och arbetsinsatsen får man ingen ersättning för, säger han.