Hoppa till innehållet

HD-dom ger bedragna större rätt

En man som drabbats av nätbedrägeri ska efter en dom i Högsta domstolen få sina pengar tillbaka från banken. Domen kan ge fler konsumenter större rätt att kräva ersättning. Men frågan är hur många som kommer att kunna dra nytta av den.   

Publicerad

I Högsta domstolen slogs det fast att mannen inte varit särskilt klandervärd när han lämnade ut sina koder till bedragarna. 

Mannen hade drabbats av så kallad vishing, bedrägeri över telefon. I ett samtal hade han blivit lurad att lämna ut sina svarskoder från sin bankdosa. Med hjälp av dem hade bedragarna skapat ett nytt bank-id och kunde på så sätt gå in och föra över 397 000 kronor. Banken vägrade att ersätta kunden, och kunden fick inte heller rätt i Allmänna reklamationsnämnden, Arn, eftersom han själv varit oaktsam och lämnat över koden. Han fortsatte att driva ärendet hela vägen upp till Högsta domstolen, som nu har givit honom rätt att få större delen av sina pengar tillbaka, 385 000 kronor.  Konsumentverket ser positivt på domen.