Hoppa till innehållet
Läs mer

Högt pris för billig olja

Palmolja är billig att framställa och kan användas i mängder av produkter. Men priset blir i längden högt – tropisk skog skövlas med fruktansvärda konsekvenser för människor och djur.

Publicerad

På Östra Kalimantan i Indonesien har den tropiska regnskogens lummiga grönska fått ge vika för prydliga plantager. Mil efter mil sträcker sig de snörräta raderna av oljepalmer ut sig. Skövlingen av regnskog får förödande effekter för lokalbefolkningen, miljön och djurlivet.

Några av dem som drabbats är de boende i byn Muara Tae, som tidigare låg bredvid ett skogsområde. Men en dag upptäckte en bybo att ett stort område skövlats, utan att invånarna frågats om råd.

– Vi från Muara Tae vill inte ha oljepalmsplantager här. Vi vill skydda och ta hand om vår skog. För våra barn och barnbarn och för framtiden, säger Masyarani, en av Muara Taes åldermän, till en representant för organisationen Danwatch som är på plats för att undersöka situationen i Indonesien för Råd & Röns räkning.

44 000 ton palmolja

palmUr oljepalmens frukter utvinns palmolja, som är en av världens mest använda vegetabiliska oljor. Sverige importerar 44 000 ton palmolja varje år. Den används som ingrediens i allt från margarin, glass, kakor och choklad till tvål, tvättmedel och kosmetika.

Som konsument är det svårt att veta hur mycket palmolja man köper, och i vilka produkter den finns, eftersom det oftast bara står vegetabiliskt fett eller olja i ingredienslistan. I tvättmedel och andra rengöringsmedel, där tensiderna har sitt ursprung i palmoljan, står det heller inte utskrivet att det är från palmolja de utvinns. Upp mot hälften av alla förpackade varor i affären innehåller palmolja i någon form.

Efterfrågan har ökat

Palmolja är billig och effektiv att odla – oljepalmen ger mer olja per hektar land än någon annan gröda, och den kräver mindre gödningsmedel än andra oljeväxter. Men i Malaysia och Indonesien, där majoriteten av all palmolja produceras, har världens hunger på billig olja fått fruktansvärda konsekvenser.

Situationer som den i Muara Tae är inte ovanliga. Anläggningen av nya plantager leder ofta till konflikter med lokalbefolkningen.

– Det land de tidigare odlade på omvandlas till planteringar, och det tvingar dem att antingen arbeta på planteringen eller att arbeta utanför byn de bor i, säger Aidil Fitiri från Sawit Watch, en indonesisk organisation som är engagerad i palmoljefrågan.

Lönen på palmoljeplantagen är ofta långt under minimilön, och det är vanligt att familjemedlemmar tvingas arbeta gratis för att arbetsmålen ska uppnås. Arbetet är riskfyllt, och de som utför jobben får inte alltid den kompensation de har rätt till.

I vissa fall uteblir möjligheten till jobb på plantagen helt, eftersom plantageägarna hellre anställer utländsk arbetskraft med vana vid industriellt jordbruk. På senare år har palmoljeindustrin börjat söka sig utanför sydöstra Asien för att prospektera i länder i östra Afrika och i Amazonas.

Växthusgaser frigörs

Skövlingen av tropisk regnskog leder även till ökat utsläpp av växthusgaser. Förändringar i markanvändning och avskogning är den enskilt största bidragande orsaken till utsläpp av växthusgaser i tropiska länder som Indonesien och Malaysia.

När regnskog skövlas och bränns frigörs den koldioxid som tidigare varit bunden i träden. Och vid anläggning av oljepalmsplantage torrläggs torvmossar, vilket frigör koldioxid, och växthusgasen metan sprids från planteringarnas avloppsdammar.

Värst är kanske ändå konsekvensen för djurlivet. Den ursprungliga regnskogen i Indonesien är en av världens mest artrika. När ett skogsområde skövlas för att ge plats åt oljepalmer försvinner 80–100 procent djurliv från platsen, och många djurarter är nu hotade.

90 procent av all boendemiljö för orangutangen är redan borta, och om 12 år riskerar orangutangen att vara utrotad.

Både hälsosam och ohälsosam

Sedan debatten om risken med transfetter har många livsmedelstillverkare bytt ut det härdade fettet mot palmolja. Men palmolja är inte helt fri från hälsorisker. Till exempel innehåller den stora mängder mättat fett.

– En studie från 2011 visar ett samband mellan ett ökat intag av palmolja och ett ökat antal dödsfall i hjärt- och kärlsjukdomar, säger Eva Warensjö Lemming, nutritionist på Livsmedelsverket.

Palmolja som kallpressas innehåller höga halter av nyttiga karotenoider, provitamin A, och i länder med brist på A-vitamin kan det vara en bra källa. Den kallpressade palmoljan, eller röd palmolja som den kallas, innehåller också fortfarande mättat fett. Mest vanligt är dock att oljan raffineras, och då försvinner karotenoiderna.

Text: Annika Berge

Foto: ICRT

 

 

Slutsats

Råd & Rön har granskat 14 företag som använder palmolja i sina produkter. Granskningen bygger på information från företagen själva. Mest engagerade i frågan bedöms Weleda, The Body Shop och Yves Rocher vara. Det här är företag som är kända för att vara intresserade av miljöfrågor, och de köper in förhållandevis små mängder palmolja. Reckitt Benckiser är minst engagerat i frågan.

 

Lång väg kvar till hållbarhet

Alla företag i granskningen ser bra ut på papperet. De har bra riktlinjer, stor insyn och god vilja att vara med i Råd & Röns granskning. Men frågan är om det leder till några verkliga resultat.

Råd & Rön har granskat 14 företag som använder palmolja i sina produkter. Vi har valt de största företagen inom segmenten kosmetika, mat och rengöring. Störst är Unilever, som har runt 400 varumärken i sitt stall och som är världens största inköpare av palmolja – de använder 1,4 miljoner ton om året, det vill säga tre procent av hela världens palmolja.

Andra företag är i sammanhanget mindre. Oxfam, vars produkter säljs främst i hälsokost- och rättvisebutiker, köper endast in 26 ton palmolja om året. Alla företag i undersökningen var öppna och villiga att svara på våra frågor, och de fick höga betyg för insyn. De flesta hade också mycket bra riktlinjer och inköpspolicies – de har alla insett problemen med palmolja och arbetar för att göra något åt det.

Ikea försöker till exempel hitta alternativ till palmolja att använda i sina värmeljus, och Ferrero köper inte palmolja från Indonesien på grund av skogsskövlingen. Alla företag utom två är medlemmar i RSPO, en medlemsorganisation där medlemmarna förbinder sig att förhindra skövling av värdefulla regnskogar.

Många av företagen har också en plan för att inom en viss tid endast köpa in palmolja som är certifierad av RSPO. Några har till och med redan uppnått detta. Vissa av företagen går till och med utöver RSPO:s krav, som till exempel Ikea, Johnson & Johnson, Kraft Foods, Unilever, Henkel och Weleda, som även stödjer och är med i andra organisationer och projekt som arbetar för att förbättra produktionen av palmolja.

25 olika bekämpningsmedel används regelbundet på plantagerna.

Oklart med certifieringen

Att företagen strävar efter att endast köpa certifierad olja är så klart bra. Men frågan är om det räcker. RSPO har fått kritik för att inte vara tillräckligt kraftfull, och ingen studie har hittills gjorts på effekten av RSPO, om det verkligen resulterar i några förbättringar för arbetare eller miljö.

Att företagen köper in certifierad olja behöver motsägelsefullt nog inte heller betyda att det verkligen är certifierad olja i produkten. Palmolja som certifieras av RSPO kan nämligen köpas på olika sätt. Det bästa är om företaget köper certifierad olja från en specifik plantage, och att den oljan hålls separat från annan olja till slutprodukten.

Men det är dyrt och fungerar bäst för företag som bara har en liten produktion. Näst bäst är att köpa certifierad olja som sedan blandas med ocertifierad olja. Vanligast är dock att företagen enbart köper själva certifikatet.

Det innebär att en oljeproducent som har en certifierad hållbar plantering säljer sitt certifikat till en köpare, som sedan köper motsvarande volym palmolja på världsmarknaden. På det viset gynnas certifierade producenter, men som konsument garanteras man inte att den produkt man köper verkligen innehåller certifierad olja. Även ocertifierade oljeproducenter gynnas av denna handel.

– Handel med certifikat är en start, men det är inte bra nog, säger Norman Jiwan, chef för departementet för miljö- och sociala frågor i Indonesien.

Endast Weleda, The Body Shop och Yves Rocher köper själva oljan certifierad. Det här är relativt små kosmetikaföretag med miljöprofil som köper in små mängder olja. Det gör det möjligt för dem att ha koll på vilka plantager oljan kommer från, och de får därför höga betyg för kartläggning, hållbarhet och granskning av leverantörer.

Svårare internationellt

För de större företagen, som köper palmolja på den internationella marknaden, är det svårare. I och med att de endast köper certifikat har de inte kartlagt leverantörskedjan, och de handlar inte direkt av hållbara leverantörer.

Några företag gör mer än andra. Nestlé uppger att de tack vare envist detektivarbete har kunnat kartlägga ungefär hälften av leverantörsbasen. Mars är ett av få företag som inte bara köper certifikat utom även köper en viss del certifierad olja, som sedan blandas med konventionell olja.

De anser att detta är det bästa sättet att öka efterfrågan på certifierad olja och på snabbast möjliga sätt få fram en fullt spårbar, helt certifierad leverantörskedja. Sämst betyg av alla får Reckitt Benckiser, som är minst engagerat i frågan.

 

Se Danwatchs film om palmoljans påverkan i Indonesien:

{YouTube embedder}

 

Det här är RSPO

Den ledande internationella standarden för palmolja är RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Det är ett samarbete mellan berörda företag, miljöorganisationer och andra intressenter.

Medlemmar måste signera en uppförandekod och betala en avgift på cirka 2 000 euro. Bland annat måste medlemmarna identifiera och avstå från att hugga ner ursprunglig regnskog och skydda områden som är viktiga för miljö och djurliv.

RSPO har fått kritik för att inte vara tillräckligt kraftfull, bland annat av Greenpeace, som avböjt att vara med i samarbetet av den anledningen. De anser till exempel att många skogsområden lämnas oskyddade under RSPO:s riktlinjer och att RSPO-medlemskap och certifiering inte garanterar att avskogning inte sker.

Även om det är möjligt för medlemmar att bli uteslutna ur organisationen har ingen blivit det än. Ingen studie har gjorts på effekterna av RSPO, om den har gett några egentliga resultat på miljö och djurliv. I dag är 12 procent av all palmolja som säljs certifierad av RSPO. Men endast hälften av denna olja säljs som certifierad.

 

Vilket varumärke hör till vilket företag?

Vi har granskat stora företag som säljer varor under flera olika varumärken. Här är en lista på några de varumärken som hör till de granskade företagen.

 

Mars:

M&M’s, Snickers, Galaxy, Mars, Milky Way, Twix. Pedigree, Royal Canin, Whiskas, Kitekat, Cesar, Sheba. Skittles, Starburst.

 

Nestlé:

After eight, Kitkat, Lion, Smarties, Multi Cheerios, Purina, Hemglass, Godmorgon Välling.

 

Unilever:

Becel, Creme Bonjour, GB Glace, Hellmans, Knorr, Maizena, Lätta, Milda, Ohoj, Skippy, Winborgs. Axe, Dove, Lux, Pepsodent, Rexona, Sunsilk. Comfort, Jif, Via, Sun.

 

Henkel:

Häxan, WC bref, Schwarzkopf, Barnängen, Denivit, Scorpio,

 

Kraft Foods:

Cadbury crème egg, Cote d’Or, Gevalia, Green & Black’s, Marabou, Philadelphia, Stimorol, Toblerone, Oreo.

 

Procter & Gamble:

Ariel, Yes, Vicks, Pringles, head & shoulders, Aussie, Wella, Envive.

 

Ferrero:

Kinder, Nutella, Tic Tac, Ferrero Rocher.

 

Johnson&Johnson:

Johnson’s, Clean & Clear, Natuasan, Neutrogena, Piz Buin, Roc.

 

Reckitt&Beckiser:

Vanish, Finish, Strepsil, Neurofen, Scholl footcare, Clearasil, Veet, Harpic, Dettol, Cillit Bang.