Hoppa till innehållet

Jordnötssmör med mögelgift återkallas

HealthyCo återkallar jordnötssmör efter att Råd & Röns test visat att företagets produkt innehåller otillåtna halter av mögelgifter.

Publicerad

HealthyCo Creamy Peanut Butter innhöll halter av mögelgifter som ligger över gränsvärdet.

Vårt test av jordnötssmör visade att flera produkter innehåller mögelgiftet aflatoxin. Mest fanns i jordnötssmöret från HealthyCo, som innehöll nivåer som överskrider de satta gränsvärdena. Nu har företaget valt att återkalla sex omgångar av sina smör HealthyCo Creamy Peanut Butter och HealthyCo Crunchy Peanut Butter, som enligt företagets egna undersökningar har för höga halter aflatoxin.

– Vi har gjort egna analyser på alla batcher som fortfarande kan finnas ute i handeln och kommit fram till att det finns risk för halter som ligger över gränsvärdet i sex av dem, säger Felipe Garay, som är operativ chef på First Class Brands of Sweden som står bakom varumärket HealthyCo.

Den som har en burk av de aktuella produktionsomgångarna (se faktaruta nedan) ska enligt Felipe Garay reklamera den i den butik där den är köpt. Burkar som kommer från andra produktionsomgångar ska enligt honom inte innehålla för höga värden av mögelgift och återkallas inte.

– Vi har samarbetat med myndigheterna för att på rätt sätt hantera vilka burkar som ska återkallas, säger Felipe Garay.

Aflatoxin bildas av mögelsvampar och kan i höga doser ge leverskador. Varianten som kallas aflatoxin B1 har klassats av IARC (International Agency for Research on Cancer) som ett ämne som kan orsaka cancer hos människa. I vårt test överskrider HealthyCo både den gräns som finns för aflatoxin B1 och den gräns som finns för total mängd av olika typer av aflatoxin som får finnas i en produkt.

Företaget vet fortfarande inte hur det kommer sig att halterna av aflatoxin varit för höga och Felipe Garay säger att det är något som de nu undersöker tillsammans med sin leverantör.

I testet hittade vi också mjukgörarna diethylhexyl phthalate, DEHP, i sju av de tolv testade produkterna och cetyltributylcitrat, ATBC, i tre av produkterna. Mjukgörare får inte finnas i feta produkter som jordnötssmör. I samband med att testet publicerades sa Coops pressansvariga Helena Kilström Esscher att företaget såg allvarligt på fyndet av mjukgörare i företagets ekologiska jordnötssmör och att matjätten skulle utreda orsaken tillsammans med sin leverantör. Den utredningen pågår enligt företaget fortfarande nu en månad senare.

Produkter som återkallas

  • HealthyCo Creamy Peanut Butter 350 g omgång L1001, L1198 och L1020.
  • HealthyCo Crunchy Peanut Butter 350 g omgång L1183 och L1199.
  • HealthyCo Crunchy Peanut Butter 700 g omgång L1177.

Om du har köpt en av företagets produkter hittar du numret på omgången den tillhör bredvid datummärkningen på burkens etikett.

Artikeln uppdaterad 20 oktober med kommentar från Coop