Hoppa till innehållet

Tvister: Kanariefåglarna fick korta liv

Publicerad

Två kanariefåglar köpte Mona hos Zooab i Lomma. Hon hade haft kanariefåglar tidigare i sex år och gillade arten. Men redan efter två månader dog den ena fågeln och efter åtta månader den andra. Mona krävde då djuraffären på 1 170 kronor, som fåglarna hade kostat tillsammans, eftersom hon hävdade att de var sjuka vid köpet. Zooab motsatte sig kravet. Fåglar som flyttat kan bli stressade och sjuka av olika anledningar, sa de. Om fåglarna hade varit sjuka vid köpet skulle sjukdomen ha visat sig direkt, inte efter några månader.

Arn säger att det är svårt att avgöra när fåglarna smittats. Mona har inte kunnat bevisa att de var sjuka när hon köpte dem och hennes krav avslås därför.

Beslut i nämnd för alternativ tvistlösning

Texten refererar till ett beslut från en nämnd för alternativ tvistlösning. 

Om du hamnar i en konflikt med ett företag och inte lyckas lösa den kan du anmäla ärendet för att få saken prövad. Allmänna reklamationsnämnden (Arn) har flera olika avdelningar som prövar de flesta typer av ärenden. Det finns även andra nämnder som prövar konsumenttvister, exempelvis Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN), som avgör tvister mellan mäklare och konsumenter.

Vilka nämnder som är godkända för alternativ tvistelösning avgörs av Kammarkollegiet. En lista på godkända nämnder med kontaktuppgifter hittar du här