Hoppa till innehållet

Råd&Rön använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Tvister: Klagade på murbruk efter tre år

Beslut i Allmänna reklamationsnämnden.

Publicerad

Bruket i 20 säckar hade hårdnat.

Joakim skulle bygga ett hus och beställde 100 säckar murbruk av Yxhult Bygg i Örebro på nätet. Säckarna levererades på lastpallar och Joakim började jobba. Men allt murbruk gick inte åt, utan ett antal säckar blev liggande. Ett år efter köpet upptäckte han att bruket i 20 säckar hade hårdnat och blivit obrukbart eftersom papperssäckarna var trasiga. Men han gjorde inget åt det då, utan först tre år efter köpet reklamerade han det och ville ha ersättning för 20 säckar med sammanlagt 2 589 kronor.

Yxhult Bygg hänvisade reklamationen till tillverkaren Weber, som avvisade den eftersom det hade gått tre år efter köpet. Bruk är en färskvara och ska användas inom ett år, menade Weber. Yxhult Bygg går med på att det syns på de bilder som Joakim har skickat till Arn att förpackningarna är skadade, men menar att det kan ha skett när som helst under de tre åren och företaget vill inte ersätta Joakim.

Arn går på Yxhult Byggs linje. Joakim har inte kunnat bevisa att säckarna var trasiga vid leveransen. Om Joakim hade upptäckt det inom ett halvår hade det varit ett ursprungligt fel och då hade han kunnat få ersättning, men nu avslår Arn hans krav.

Beslut i nämnd för alternativ tvistlösning

Texten refererar till ett beslut från en nämnd för alternativ tvistlösning. 

Om du hamnar i en konflikt med ett företag och inte lyckas lösa den kan du anmäla ärendet för att få saken prövad. Allmänna reklamationsnämnden (Arn) har flera olika avdelningar som prövar de flesta typer av ärenden. Det finns även andra nämnder som prövar konsumenttvister, exempelvis Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN), som avgör tvister mellan mäklare och konsumenter.

Vilka nämnder som är godkända för alternativ tvistelösning avgörs av Kammarkollegiet. En lista på godkända nämnder med kontaktuppgifter hittar du här