Hoppa till innehållet

Kolkraft gör mobilen till miljöbov

Miljarder nytillverkade mobiler bidrar till klimathotet. Att reparera i stället för att byta ut är enklaste sättet att minska påverkan.

Publicerad

I år räknar analysföretaget Gartner med att det kommer att säljas ungefär 1,9 ­miljarder smarta mobiltelefoner i världen. Det är drygt 60 per sekund, vilket gör ­mobilen till en av världens vanligaste ­produkter.

I ett forsknings­projekt, finansierat av Naturvård­sverket, har forskare vid Svenska Miljöinstitutet, IVL, tittat på vilka delar av mobilens livscykel som påverkar klimatet mest.
– Idén är att kunna koppla in åtgärder där den stora miljöpåverkan uppstår, säger Tomas ­Rydberg, som är forskare på IVL.

Forskarna har tittat på påverkan på klimatet både under tillverkningen av mobilen och under användningen. De har kommit fram till att även om du använder och laddar din mobil varje dag under flera års tid blir miljö­påverkan liten i jämförelse med den påverkan som uppstår när mobilen tillverkas. Den absoluta lejonparten av de negativa klimateffekterna från en mobil­telefon kommer från tillverkningen av alla ­halvledarkomponenterna i den.
– Det är de små elektronikkomponenterna som står för den största delen av klimatutsläppen, säger Tomas Rydberg.

Många av komponenterna tillverkas i Kina och beräkningarna av miljöpåverkan har gjorts utifrån att den kinesiska elen produceras med ett stort inslag av fossila bränslen. Om till­verkningen gjordes med en svensk el-mix, med större andel förnybar energi, skulle mobilens påverkan på klimatet mer än halveras under livscykeln. Men det skulle fortfarande vara till­verkningen och inte användningen som stod för den stora delen av klimatpåverkan.

När Tomas Rydberg och hans kollegor räknat på mobiltelefonens miljöpåverkan har de utgått från att den används i tre år. Enklaste sättet att sänka påverkan från tillverkningen räknat per år är att helt enkelt använda din mobil längre eller se till att den återvänds av en ny ägare när du vill uppgradera.

I dag räknar forskarna med att bara drygt 60 procent av telefonerna återanvänds. Eftersom elektronikkomponenterna står för så stor del av miljöpåverkan är det också mycket värt att reparera mobilen eller att byta batteri för att kunna använda den längre.

– Om man förlänger livslängden kommer miljöpåverkan per använd tid att gå ner. Ofta är det glaset som går sönder. Om man byter det kan man förlänga användningstiden för elektronikkomponenterna och spara på klimatutsläppen, säger Tomas Rydberg.

Tyvärr är dagens mobiler inte tillverkade på ett sätt som gör dem enkla att reparera. Ofta upp­dateras mjukvaran också bara under en begränsad tid, vilket gör att mobilerna blir svåra och osäkra att använda efter ett par år. På EU-nivå pågår dock ett arbete med att ta fram nya regler som ska tvinga tillverkare att göra det enklare att reparera prylar och liknande regler finns i flera amerikanska delstater. Ett problem med just mobiltelefonerna är att det sker en snabb utveckling och att många byter sin mobil innan den går sönder. Tomas Rydberg tror att det till viss del kan vara på väg att ändras.

– Det har varit ett starkt försäljningsargument att mobiltelefonerna får högre prestanda. Nu har man nått ett skede där prestandan planar ut och det argumentet blir inte lika viktigt, säger han.

En annan väg att minska mobilernas miljö­påverkan är att lämna dem till återvinning. I dag sker det i liten omfattning. Enligt Gartner lämnas 7 procent av världens mobiler till återvinning.