Hoppa till innehållet

Kontroversiella kemikalier i matförpackningar

Misstänkt hormonstörande och miljöstörande ämnen som ftalater och PFAS finns i matförpackningar av papper. Det visar en undersökning som Kemikalieinspektionen har gjort.

Publicerad

Matförpackningar, tallrikar och påsar i papp.

I undersökningen ingick hämtmatskartonger, men även påsar för micropopcorn och förpackningar till mat för barn så som välling, mjölkersättning och flingor

Kemikalieinspektionen har tillsammans med Livsmedelsverket gått igenom 60 olika pappersprodukter som används nära mat, till exempel förpackningar för hämtmat, tallrikar och förpackningar för micropopcorn. I undersökningen ingick även förpackningar till barnmat, som mjölkersättning, välling och frukostflingor. Anledningen till att man har valt att fokusera på pappförpackningar är att det i dag saknas lagstiftning som reglerar vad de får innehålla, vilket det finns för till exempel matnära produkter i plast.

I ett flertal förpackningar kunde myndigheten hitta misstänkt hormonstörande och miljöstörande ämnen, som ftalater, bensofenoner, bisfenol A och PFAS. Halterna var inte alarmerande höga, men på Kemikalieinspektionen anser man ändå att det är bekymrande.
– I en översiktlig hälsoriskbedömning har vi inte kunnat påvisa några risker med enskilda ämnen. Men det är inte bra att vi har hittat de här farliga ämnena i förpackningarna, säger Erik Gravenfors, projektledare för undersökningen på Kemikalieinspektionen.
För vissa ämnen, så som PFAS, saknas det riktvärden, och därför har man inte kunnat göra en hälsoriskbedömning.


Kemikalieinspektionen kommer inte att offentliggöra vilka förpackningar som innehöll vilka ämnen, eftersom undersökningen är en del i ett grundläggande arbete för att ta reda på vilka kemikalier som finns i omlopp och som konsumenter kan tänkas exponeras för, samt för att urvalet är ett stickprov som inte är representativt för marknaden. Detta för att i ett senare skede kunna sätta upp kemikalier på listor över ämnen som bör regleras eller förbjudas. Enligt Erik Gravenfors ligger lagstiftarna hela tiden ett steg efter när det gäller att reglera farliga kemikalier. När ett ämne väl hamnat på listan över farliga ämnen som behöver regleras har företagen redan börjat använda ett nytt ämne, som måste utredas och undersökas innan myndigheterna har tillräckligt med information för att reglera det.  
– Oftast jobbar myndigheter och frivilliga organisationer i bakvattnet med kemikaliefrågan. Efter ett tag kommer ämnena upp på kandidatlistor, men alltid med eftersläpning, säger han.
Ett sätt att snabba på utfasningen av farliga kemikalier är att bedöma dem och ge förslag till åtgärder för dem som grupp, i stället för som enskilda kemikalier.
– Vi arbetar till exempel för en bred begränsning av PFAS för att vi vill förhindra att PFAS som förbjuds byts ut mot andra PFAS som ännu inte är förbjudna, säger Erik Gravenfors.