Hoppa till innehållet

Ladda för elbil i föreningen

Om din bostadsrättsförening vill sätta upp laddstolpar för elbilar finns en hel del att tänka på. Vi guidar till det som är viktigast att ha koll på.

Publicerad

Av brandsäkerhetsskäl är det bäst att placera laddstolparna utomhus.

Försäljningen av elbilar fortsätter att gå kraftigt uppåt och nu får många bostadsrättsföreningar frågor från sina medlemmar om möjligheter att ladda dem. Vi ringde upp föreningen Bostadsrätterna för att få tips om hur man ska komma i gång.
– Börja med att kolla om det finns intresse i föreningen. Det är viktigt att man har flera medlemmar med sig, säger Ulrika Blomqvist, vd och jurist på Bostadsrätterna.

Det gäller dels att ta reda på hur många som är intresserade just nu, men också ta höjd för att fler kan bli intresserade framöver. Om några medlemmar börjar ladda sina bilar är chansen stor att fler blir inspirerade. Kontrollera att kapaciteten i föreningens anslutning till el­nätet räcker till både för dem som vill ladda nu och för dem som kan tänkas hänga på senare.
– Jag får ofta frågan om man kan ladda via uttaget för motorvärmare, som ofta finns vid parkeringsplatsen. Men det avråder jag bestämt från, säger David Sjöqvist, styrelserådgivare
på Bostadsrätterna.

Kablar och installationer för motorvärmare är inte dimensionerade för de kraftiga strömuttag som sker vid laddning av bilar. Det kan leda till överhettning och i värsta fall brand i installationen.
– Det bästa är att installera en laddstation, en box som övervakar laddningen och slår ifrån om det uppstår ett fel, säger David Sjöqvist.

Både David Sjöqvist och Ulrika Blomqvist tycker att det lämpligaste är att föreningen står för installationen och att laddstationen sedan hyrs ut till personen som ska ladda. Det förekommer att enskilda medlemmar vill bygga laddstationer på sina parkeringsplatser och bekosta dem själva, men då uppstår oklarheter om vem som ska stå för underhåll, hur elförbrukningen ska betalas och vad som händer om personen flyttar.

En annan vanlig fråga är just om hur den som laddar ska betala för strömmen som förbrukas. Enligt David finns det två vanliga lösningar. Antingen sätter man in en laddstation som mäter förbrukningen, eller så sätter man en fast avgift för att ha möjlighet att ladda på parkeringsplatsen. Om föreningen mäter och tar betalt för den faktiska förbrukningen måste föreningen momsregistreras och många tycker därför att det blir enklare med en fast avgift, enligt David Sjöqvist.
– Samtidigt är det bra att ha koll på förbrukningen så att man vet att den fasta avgiften är rimlig, så en laddstation som mäter förbrukningen kan fortfarande vara ett bra alternativ, säger han.

Brandsäkerheten är förstås också en viktig aspekt. Storstockholms brandförsvar rekommenderar att laddstationer främst placeras utomhus, av säkerhetsskäl. Bränder i litiumjonbatterier är ovanliga, men när det sker brinner det kraftigt och röken är mycket giftig. Ska man ha laddstationer i garage rekommenderar brandförsvaret att garaget är av öppen typ och att platserna med laddning placeras nära utfarten till garaget, så att de är lätta att komma åt vid eventuellt släckningsarbete och att det är lätt få ut fordonet.

För de boendes trygghet och för att vara säker på att fastighetsförsäkringen gäller om det skulle hända en olycka är det viktigt att en behörig elektriker gör alla installationer. David Sjöqvist tycker också att det är lämpligt att prata med en brandsäkerhetskonsult.
– Ser man till att göra ett bra förarbete minimerar man risken för att det blir problem och dessutom blir installationen säker för de boende, säger han.